O PRZEDSZKOLU

 
 
WITAMY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 140
im. KRASNALA HAŁABAŁY 
 

W tym roku szkolnym realizujemy temat:
HAŁABAŁA MAM PODPOWIE , JAK DBAĆ DOBRZE O NASZE ZDROWIE
 
Nasze przedszkole mieści się w dobrym punkcie komunikacyjnym dzielnicy Podgórze na osiedlu Podwawelskim .Otoczenie, rozległy ogród, który nie przylega bezpośrednio do ulicy, stwarza możliwości nieskrępowanej i bezpiecznej zabawy na powietrzu. Bliskość centrum Krakowa wraz z jego unikalnymi zabytkami sprzyja poznawaniu przez dzieci dóbr kultury, daje możliwość odwiedzania wystaw, muzeów, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych miasta, bywania na koncertach i w teatrze.          
Nauczycielki i pracownicy przedszkola  tworzą doświadczony, twórczy zespół  po to aby:
 
·         każdemu dziecku stworzyć szansę indywidualnego rozwoju,
·         wspomagać je w poznawaniu  i porządkowaniu rzeczywistości,
·         pomagać w odkrywaniu swoich uzdolnień i rozwijaniu ich.
 
W naszym przedszkolu Rodzice współdecydują  o koncepcji pracy przedszkola, wspólnie dbamy o wysokie standardy pobytu dzieci.
 
Nasze Przedszkole :
 
• jest przyjazne i  bezpieczne ,
• wychowuje i pomaga w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości ,
• jest  nowoczesnym  środowiskiem  edukacyjnym  
• otwarte na współpracę  z  Rodzicami ,
• otwarte na współpracę ze środowiskiem dla wzajemnego rozwoju 

     

        Mamy swojego Patrona  Krasnala Hałabałę - bohatera bajki Lucyny Krzemienieckiej. Ten sympatyczny leśny stworek, który mieszka w każdej sali uczy nas swojej prostej "krasnalowej mądrości". Towarzyszy dzieciom we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i poczynaniach, chodzi z nami na spacery i wycieczki. Wraz z Nim poznajemy "świat" bliższą i dalszą okolicę, doświadczamy, tworzymy, uczymy się kochać i szanować przyrodę i siebie nawzajem. Co roku na pożegnanie lata obchodzimy Święto naszego Patrona, jedziemy wtedy do lasu, szukamy leśnych skarbów i zajadamy  krasnalowy placek z borówkami. Dobrze nam się żyje z Hałabałą a Krasnalowi z nami !