DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

          DZIEŃ W PRZEDSZKOLU     
 
 

6:30-8:30 czas na:    

 • zabawy dowolne, powitanie przychodzących dzieci, miłe słowa na dzień dobry, rozmowy na dowolne tematy, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:30-9:00 czas na: ŚNIADANIE  

 • przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne w łazience, nakrywanie do stołu

 • nabywanie umiejętności kulturalnego i estetycznego zachowania przy stole, 

 

9:00-10:00 czas na:  

 • przygotowanie do zajęć, prace porządkowe

 • zabawy integracyjne na dobry klimat w grupie

 • zabawy zorganizowane przez nauczyciela, zabawy rozwijające sprawnośc ruchowa , umuzykalniające

 

10:00-11:45  czas na:   

 • przygotowanie się do wyjścia na spacer lub do naszego ogródka

 • zabawy ruchowe na powietrzu lub w sali

 

11:45- 12:30 czas na: OBIAD 

 • przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience, nakrywanie do stołu

 • rozwijanie samodzielności w kulturalnym spożywaniu posiłków, posługiwaniu się sztućcami, zjadanie pysznych dań i bogatych w witaminy surówek, porządkowanie po obiedzie

 

12:30 – 14:30 czas na:  

 ODPOCZYNEK:      dzieci młodsze

 • leżakowanie ze słuchaniem muzyki, bajek, zasypianie i wypoczynek

 

14:30– 15:00 czas na: PODWIECZOREK   

 • przygotowanie do podwieczorku, mycie rąk

15:00–17:00  czas na:  

 • zabawy w ogrodzie lub na sali zależnie od pory roku i warunków pogodowych

 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (zabawy dydaktyczne, zabawy 
  w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dramowe, zabawy ze śpiewem)

 • słuchanie literatury dziecięcej

 • cza na pożegnanie „do zobaczenia jutro” – rozchodzenie się do domu lub do innych grup