dyżur wakacyjny

 

Drodzy Rodzice!!!!

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy dzieci z naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w miesiącu –lipiec.

Prosimy zainteresowanych rodziców  o zapisy  dziecka na dyżur, listy znajdują się w szatni

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Samorządowym Przedszkolu nr 140 w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

 1. Na dyżur wakacyjny organizowany przez Przedszkole mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające  do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 3. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy o liczbie dzieci nie przekraczającej 25, chyba ze prawo stanowić będzie inaczej.
 4. Zasady rekrutacji:
 1. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie;
 2. Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy VIII;
 3. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Samorządowego Przedszkola nr 140;
 4. Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa;
 5. Pkt. 2-5 – obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 6. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola decyduje Dyrektor.
 7. Samorządowe Przedszkole nr 140 w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023 pełni dyżur wakacyjny  w dniach 1 lipca do 31 lipca 2023.
 8. Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny
 9. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1) w sekretariacie Przedszkola w wyznaczonym terminie, Potwierdzenie woli korzystania z Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie (Załącznik nr 2);
 10. Przestrzeganie zasad dotyczących opłat za korzystanie z usług Przedszkola;
 11. Przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu: Statutu, Procedur i Regulaminów;
 12. Przestrzegania zasad przyprowadzania dzieci w czasie niezakłócającym prowadzenia zajęć z dziećmi  i wydawania posiłków, tj. do godziny 8.30 i po godzinie 14.30;
 13.  Wniesienia opłat za korzystanie z usług Przedszkola (opłaty za pobyt) w wyznaczonym terminie.
 14. Rodzic ma obowiązek poinformowania Dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 21.06.2023 r.
 15. Jeśli dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni, podczas podpisywania  Potwierdzenia woli… (Załącznik nr 3), należy załączyć Upoważnienie innych osób do odbioru dziecka z Przedszkola w trakcie dyżuru wakacyjnego (Załącznik nr 2).
 16. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, osoby upoważnione do tego, mają prawo prosić osoby odbierające dziecko o okazanie dokumentu tożsamości.
 17. Terminarz rekrutacji na dyżur wakacyjny
 18. 20.03 -  24.03  - składanie Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1)  przez rodziców dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 140, w godzinach 7.30-15.00   w sekretariacie Przedszkola;
 19. 3.04 - 7.04 – składanie Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1)   przez rodziców dzieci z innych przedszkoli, w godzinach 8.00-15.00 w sekretariacie Przedszkola;
 20. 19.04 – lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny;
 21. 24.04 - 28.04 – podpisanie dokumentu Potwierdzenie woli korzystania z Samorządowego Przedszkola nr 140(Załącznik nr 3)  przez rodziców dzieci z innych przedszkoli.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/zalacznik-1-wniosek-o-przyjecie-dziecka-na-dyzur.doc