Rada Rodziców

WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Kierując się wspólną odpowiedzilnością za przedszkolne wychowanie naszych  dzieci , Rada Rodziców , działająca przy Przedszkolu nr 140 w Krakowie, na zebraniu w dniuy 21.09.2023r. podjęła decyzję o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

100zł/ semestr za jedno dziecko*

Składkę za pierwszy semestr prosimy wpłacać do 31 października 2023roku.

 

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 55 1750 0012 0000 0000 3872 3065

Odbiorca: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 140 W KRAKOWIE

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, numer grupy

Kwota: 100* zł za semestr

* w przypadku jeśli do Przedszkola równocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne obowiązuje upust - 20 zł ( np. 80zł z drugie dziecko, 60zł za trezcie dziecko )

Pieniądze z Funduszu przeznaczone są m.in. na:

- pomoc św. Mikołajowi

- przejazdy dzieci autokarem/ busem do miejsc planowanych w kalendarzu wyjść poszczególnych grup

- opłaty za dodatkowe warsztaty w przedszkolu

- koncerty i teatrzyki

- nagrody dla dzieci

- zakup produktów na organizowane przez przedszkole Dni Warzyw i Owoców oraz Kuchni Świata

- inne dodatkowe atrakcje organizowane w ramach zajęć przedszkolnych.

Równocześnie zastrzega się, że w przypadku atrakcji wyjazdowych, z Funduszu co do zasady finansowane są przejazdy, natomiast koszt biletów/ wejściówek itp. może być pokrywany w formie osobnych zbiórek prowadzonych przez skarbników grupowych.

W razie ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:

rada.rodzicow.przedszkole140@gmail.com

z góry dziękujemy za terminowe wpłaty !!!

Rada Rodziców