Rada Rodziców

Rada Rodziców prosi o uzupełnienie wpłat za I semestr,  ponieważ trzeba zaplanować wydatki na grudniowy dzień specjalny.

 

WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Kierując się wspólną odpowiedzialnością za przedszkolne wychowanie naszych dzieci, Rada Rodziców, działająca przy Przedszkolu nr 140 w Krakowie, na zebraniu w dniu 21.09.2022 r. podjęła decyzję o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

80 zł/semestr za jedno dziecko*

Składkę za pierwszy semestr prosimy wpłacać do 31 października 2022 roku.

Dane do przelewu:

Nr rachunku:             55 1750 0012 0000 0000 3872 3065

Odbiorca:                   RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 140 W KRAKOWIE

Tytuł:                          Imię i nazwisko dziecka, numer grupy

Kwota:                        80 zł* za semestr

 

*w przypadku, jeśli do Przedszkola równocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne obowiązuje upust -20 zł (np. 60 zł za drugie dziecko, 40 zł za trzecie dziecko itd.).

Pieniądze z Funduszu przeznaczane są m.in. na:

  • pomoc św. Mikołajowi;
  • przejazdy dzieci autokarem/busem do miejsc planowanych w kalendarzu wyjść poszczególnych grup;
  • opłaty za dodatkowe warsztaty w Przedszkolu;
  • koncerty i teatrzyki organizowane na terenie Przedszkola;
  • nagrody dla dzieci;
  • zakup produktów na organizowane przez Przedszkole Dni Warzyw i Owoców;
  • inne dodatkowe atrakcje organizowane w ramach zajęć przedszkolnych.

Równocześnie zastrzega się, że w przypadku atrakcji wyjazdowych, z Funduszu co do zasady finansowane są przejazdy, natomiast koszt biletów/wejściówek itp. może być pokrywany w formie osobnych zbiórek prowadzonych przez skarbników grupowych.

W razie ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: przedszkole140@poczta.fm

 

Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty!

 

Rada Rodziców Przedszkola nr 140 w Krakowie