Rada Rodziców

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW

Szanowni Rodzice!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) Rada Rodziców informuje, że ubezpieczenie dziecka ma charakter dobrowolny, a rodzice mają pełną
dowolność w wyborze ubezpieczyciela i ubezpieczenia, dopasowując do swoich indywidualnych potrzeb
pakiet, zakres ochrony, wysokość składki oraz maksymalną kwotę ubezpieczenia.
Jako członkowie Rady Rodziców nie mamy kompetencji ani uprawnień do sugerowania Państwu konkretnego
Towarzystwa Ubezpieczeniowego ani polisy. Możemy jednak podzielić się informacją o sprawdzonych
ubezpieczycielach, z których usług część z nas korzysta.
1. TUZ Ubezpieczenia – Pakiet „Bezpieczna Szkoła”
Szczegóły: h?ps://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-szkolne-nnw-dla-dziecka-ucznia-i-studenta/

2. Mentor – ubezpieczenia indywidualne – Pakiet „Szkolna Polisa” (polisa Inter-Risk TU S.A.)
Szczegóły: h?ps://szkolnapolisa.pl/
Kod rabatowy: 770-49
Zachęcamy do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rada Rodziców Przedszkola nr 140

WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Kierując się wspólną odpowiedzilnością za przedszkolne wychowanie naszych  dzieci , Rada Rodziców , działająca przy Przedszkolu nr 140 w Krakowie, na zebraniu w dniuy 21.09.2023r. podjęła decyzję o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

100zł/ semestr za jedno dziecko*

Składkę za pierwszy semestr prosimy wpłacać do 31 października 2023roku.

 

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 55 1750 0012 0000 0000 3872 3065

Odbiorca: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 140 W KRAKOWIE

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, numer grupy

Kwota: 100* zł za semestr

* w przypadku jeśli do Przedszkola równocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne obowiązuje upust - 20 zł ( np. 80zł z drugie dziecko, 60zł za trezcie dziecko )

Pieniądze z Funduszu przeznaczone są m.in. na:

- pomoc św. Mikołajowi

- przejazdy dzieci autokarem/ busem do miejsc planowanych w kalendarzu wyjść poszczególnych grup

- opłaty za dodatkowe warsztaty w przedszkolu

- koncerty i teatrzyki

- nagrody dla dzieci

- zakup produktów na organizowane przez przedszkole Dni Warzyw i Owoców oraz Kuchni Świata

- inne dodatkowe atrakcje organizowane w ramach zajęć przedszkolnych.

Równocześnie zastrzega się, że w przypadku atrakcji wyjazdowych, z Funduszu co do zasady finansowane są przejazdy, natomiast koszt biletów/ wejściówek itp. może być pokrywany w formie osobnych zbiórek prowadzonych przez skarbników grupowych.

W razie ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:

rada.rodzicow.przedszkole140@gmail.com

z góry dziękujemy za terminowe wpłaty !!!

Rada Rodziców