STATUT

Statut Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie