STATUT

 
Statut Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie