JĘZYK ANGIELSKI

https://www.superkid.pl/slowka-angielskie


Zoo

lion - lew
monkey - małpa
elephant - słoń
parrot - papuga

Let's sing together!

"Let's go to the zoo"
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk


Sports

basketball - koszykówka
volleyball - siatkówka
trennis - tenis
socer - piłka nożna

Family
(Rodzina)

mummy - mama
daddy - tata
sister - siostra
brother - brat


Easter
(Wielkanoc)

Easter - Wielkanoc
Easter egg - jajko wielkanocne
chick - kurczaczek
Easter bunny - króliczek wielkanocny
sheep - owieczka
carrot - marchewka
cake - ciasto
egg hunt - polowanie na jajka.

Śpiewaj z nami:

"Easter song"
https://www.youtube.com/watch?v=Mfz3gSyoOWE


Animals
(Zwierzęta)

dog - pies
cat - kot
pig - świnka
bird - ptaszek
duck - kaczka

And now let's sing a song!

"I have a pet"
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


Body
(Ciało)

W styczniu powtarzamy słownictwo związane z częściami ciała.
eye - oko
nose - nos
mouth - usta
ear - ucho
head - głowa
shoulder - ramię
hand - ręka
finger - palec
foot - stopa
face - twarz
chin - broda
hair - włosy

Śpiewajcie razem z dziećmi i bawcie się w piosenkach:

"Head, shoulders, knees and toes"
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

"One little finger"
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ


Winter clothes
(Ubrania zimowe) 

a boots - buty
a coat - płaszcz zimowy
a sweater - sweter
a hat - czapka
a scarf - szalik

"Put on your boots"
https://www.youtube.com/watch?v=AsZwvuUmHGU


Weather
(Pogoda)

Słówka związane z tematem:

weather - pogoda
sunny day - słoneczny dzień
rainy day - deszczowy dzień
windy day - wietrzny dzień

And now let's sing a song!

"What's The Weather Like Today"
https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo

"Rain Rain Go Away"
https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

 


Let's play!

Zachęcamy do zabawy z dziećmi przy wierszyku poznanym na zajęciach z języka angielskiego. Powtarzajcie tekst i bawcie się w domu całą rodzinką.

Jedna osoba ukrywa ciastko. Reszta recytuje tekst i typuje: WHO TOOK THE COOKIE? 

Zwycięzcą jest osoba, która odgadnie, kto ma ciastko.

https://supersimple.com/song/who-took-the-cookie/

Tekst: 

- Who took the cookie from the cookie jar?
- (NAME) took the cookie from the cookie jar.
- Who me?
- Yes, you!
- Not me!
- Then who?

 


ROCZNY PLAN PRACY Z ZAJĘĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DLA GRUPY 5 i 6-LATKÓW

zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

Roczny plan pracy napisany na podstawie programu nauczania M.Szpotowicz,

Małgorzaty  Szulc- Kurpaskiej : "Jezyk angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3,4,5 i 6-latków,  wyd. Oxford University Press 2017".

 

Miesiąc

Tematyka

Cele i założenia

Wrzesień

Hello Friends

Grupa 5-latków

Grupa 6-latków

 • Zapoznanie z pacynką "Cookie";
 • przypomnienie zwrotów: hello, goodbye;
 • nauka zwrotów:What's your name?, My name is...;
 • poznanie piosenki Numbers song;
 • zapoznanie z historyjką obrazkow: "Look at me";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka nowego słownictwa: duck, kangoaroo, cat, Come here, Sit down, In a circle, Everyone, Listen to me, Thank you, show me, make a circle, clap your hands;
 • Zapoznanie z pacynką "Cookie";
 • przypomnienie zwrotów: hello, goodbye;
 • nauka zwrotów: What's your name?, My name is...
 • poznanie piosenki "Numbers song";
 • zapoznanie z historyjką obrazkow: "Look at me";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka nowego słownictwa: duck, kangoaroo, cat, Come here, Sit down, In a circle, Everyone, Listen to me, Thank you, show me, make a circle, clap your hands, up and down, dance, skip;
 • poznanie pytania: "Where is...?";
 • nauka nowego zwrotu: What have you got in your pouch?

Październik

Colours

 • poznanie kolorów: red, pink, orange, purple, blue, green, yellow
 • utrwalanie piosenki Numbers song;
 • poznanie piosenki Colours song;
 • utrwalanie nazw kolorów podczas wypełniania kart pracy "Cookie's book";
 • nauka nowego słownictwa: pencils, cut out, Turn around, happy, Point to...., What's missing? Let's see.., Story time for you and me;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • poznanie historyjki obrazkowej " Colours"
 • poznanie kolorów: red, pink, orange, purple, blue, green, yellow;grey, black,
 • utrwalanie piosenki "Numbers song";
 • poznanie piosenki "Colours song";
 • utrwalanie nazw kolorów podczas wypełniania kart pracy "Cookie's book";
 • nauka nowego słownictwa: pencils, cut out, Turn around, happy, Point to...., What's missing? Let's see.., Story time for you and me;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • poznanie historyjki obrazkowej "Colours"
 • utrwalanie zwrotów w j. angielskim poprzez wykonywanie poleceń zawartych w kartach pracy

Listopad

Sun and rain Halloween

 • poznanie przymiotników: little, big
 • wprowadzenie do tematyki pogodowej;
 • poznanie słownictwa: hot, cold, windy, sunny, rainy, umbrella;
 • poznanie historyjki obrazkowej "Weather story";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • tworzenie mapy pogodowej;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • poznanie nowego zwrotu: Do you like the sun or rain?
 • zapoznanie z tradycją Halloween;
 • zabawy ruchowe do piosenki "Knock knock .."
 • poznanie przymiotników: little, big, small
 • wprowadzenie do tematyki pogodowej;
 • poznanie słownictwa: hot, cold, windy, sunny, rainy, umbrella;
 • poznanie historyjki obrazkowej "Weather story";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • tworzenie mapy pogodowej;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • poznanie nowego zwrotu: Do you like the sun or rain?
 • poznanie piosenki "Weather song";
 • zapoznanie z tradycją Halloween;
 • zabawy ruchowe do piosenki "Knock knock .."
 • poznanie słownictwa: pumpkin, happy, sad, listen and point, scary

Grudzień

Christmas Carnival

 • zapoznanie z tradycją Bożego Narodzenia obchodzonej w Anglii,
 • zabawy ruchowe do piosenki: "What do you want for Christmas"
 • poznanie słownictwa: christmas, christmas tree, santa clous, christmas card, mummy, daddy;
 • śpiewanie kolęd w języku angielskim;
 • nauka zwrotów: play, who is it?, what is it?;
 • poznanie słownictwa: parade
 • poznanie wyażeń: it's a carnival mask, let's dance
 • wykonywanie maski karnawałowej "carnival mask"
 • zapoznanie z tradycją Bożego Narodzenia obchodzonej w Anglii,
 • zabawy ruchowe do piosenki: "What do you want for Christmas";
 • "Christmas tree" - poznanie słownictwa: christmas, christmas tree, santa clous, christmas card,mummy, daddy, presents, box
 • śpiewanie kolęd w języku angielskim;
 • nauka zwrotów: play, who is it?, what is it ?;
 • poznanie słownictwa: parade
 • poznanie wyrażeń: it's a carnival mask, let's dance
 • wykonywanie maski karnawałowej "carnival mask"

Styczeń

Toys

 • poznanie słów: train, car, plane, ball, doll;
 • nauka wyrazenia: I've got..., How many..;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka piosenki "Toys";
 • słuchanie i odgrywanie historyjki obrazkowej "Cookie's toys";
 • poznanie słów: train, car, plane, ball, doll;
 • nauka wyrazenia: I've got..., How many..;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka piosenki "Toys";
 • słuchanie i odgrywanie historyjki obrazkowej "Cookie's toys";
 • nauka słownictwa: scooter, dolly, triangle, circle, square, rectangle
 • poznanie nowych zwrotów: "Can you see? I can see. Point with me"
 • tworzenie ulubionej zabawki

Luty

Clothes

 • poznanie słownictwa: trousers, t-shirt, skirt, pants, shoes, jacket, hat
 • nauka zwrotów: What colour is..? Take off/Put on your shoes, Pass the bag everyone, How are you? Please, thank you;
 • poznanie historyjki obrazkowej "Put on your shoes Cookie"
 • poznanie i śpiewanie piosenki "Clothes"
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • poznanie słownictwa: trousers, t?shirt, skirt, pants, shoes, jacket, hat
 • nauka zwrotów: What colour is..?Take off/ Put on your shoes, Pass the bag everyone, How are you? Please, thank you;
 • poznanie historyjki obrazkowej "Put on your shoes Cookie"
 • poznanie i śpiewanie piosenki "Clothes"
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka wierszyka "Enjoy the meal"

Marzec

Animals

Pets

 • przypomnienie zwrotów: hello, goodbye; what's it ?
 • nauka zwrotów: "What is your favorite pet?" , My favorite pet is....
 • poznanie piosenki "Animals song", Incy Wincy Spider;
 • zapoznanie z historyjką obrazkową: "Look at spider";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka nowego słownictwa: spider, turtle, rabbit, hop, bird, fish, elephant
 • przypomnienie zwrotów: hello, goodbye; what's it?
 • nauka zwrotów: "What is your favorite pet?", My favorite pet is....
 • poznanie piosenki "Animals song", Incy Wincy Spider;
 • zapoznanie z historyjką obrazkową: "Look at spider";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • nauka nowego słownictwa: spider, turtle, rabbit, hop, bird, fish, elephant
 • nauka nowego zwrotu: Cam I have a ...?, Do you like ....? Yes, I do.

Kwiecień

Body

Easter

 • poznanie piosenek: "Body song", "Move your body", "One little finger";
 • poznanie słownictwa: head, arms, tummy, feet, finger;
 • nauka zwrotów: fall down, touch your ...., show me...., nod your head, move your body, dance, skip, tap your face;
 • poznanie pytania: what's on your feet?
 • nauka zwrotów związanych z Wielkanocą: easter, egg, easter bunny, chocolate, chick, basket;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • wykonywanie karty pracy "My body";
 • poznanie piosenek: "Body song", "Move your body", "One little finger";
 • poznanie słownictwa: head, arms, tummy, feet, finger;
 • nauka zwrotów: fall down, touch your ...., show me...., nod your head, move your body, dance, skip, tap your face;
 • poznanie pytania: What's on your feet?
 • nauka zwrotów związanych z Wielkanocą: easter, egg, easter bunny, chocolate, chick, basket;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • wykonywanie karty pracy "My body";
 • nauka zwrotu: comb your hair and wash your face, brush your teeth

Maj

Mother's day

 • nauka zwrotów: my mother is..../ I love my mommy..
 • poznanie piosenki "My mommy is the best";
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • tworzenie laurki dla mamy "Mommy I love you"
 • przypomnie słownictwa poznanego na poprzednich zajęciach;
 • wykonywanie kart pracy za pomocą poleceń "Drow it", "Cut it"
 • nauka zwrotów: my mother is..../ I love my mommy..
 • poznanie piosenki "My mommy is the best"; Happy moomy's day
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw ruchowych;
 • tworzenie laurki dla mamy "Mommy I love you"
 • przypomnie słownictwa poznanego na poprzednich zajęciach;
 • wykonywanie kart pracy za pomocą poleceń "Drow it", "Cut it"
 • tworzenie laurki dla mamy z użyciem słownictwa w języku angielskim

Czerwiec

Food

Father's day

 • nauka zwrotów: What's your favourite food?, Yummy yummy, I like..., I don't like...,
 • poznanie piosenki "Yummy Yummy";
 • zapoznanie z historyjką obrazkową "Cookie's cake";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw
 • nauka zwrotów: What's your favourite food?, Yummy yummy, I like..., I don't like..., I do, I hate;
 • poznanie piosenki "Yummy Yummy";
 • zapoznanie z historyjką obrazkową "Cookie's cake";
 • odgrywanie scenek w języku angielskim;
 • aktywizowanie do używania języka angielskiego podczas zabaw

 

 

ROCZNY PLAN PRACY Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU  DLA 3 i 4 LATKÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023

zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

,,Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” M. Appel, J. Zarańskiej, E. Piotrowskiej

 

Miesiąc

Temat

Cele i założenia

Wrzesień

Introductory lesson

- nauka zwrotów „hello” oraz „goodbye” - nauka przedstawiania się i zapoznanie się z pacynką - nauka ruchowej piosenki na powitanie i pożegnanie

Wrzesień

Colours

- nauka kolorów: blue, red, white, black, brown, yellow, purple, orange - zabawy przy piosenkach „I see sth blue”, „Colours song”

Wrzesień

Body parts

-nauka części ciała: head, shoulders, kenes, tous, eyes, mouth, nouse

- nauka piosenki ,,Head and Shoulders”

Wrzesień

Revision

-powtarzanie podstawowych zwrotów, powtarzanie części ciała, powtarzanie kolorów, utrwalanie piosenek :,,Head and shoulders”, Action song’’, ,,Hello Song”, ,,Goodbye song”

Październik

Weather

- nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy, - nauka piosenki „What’s the weather like today?” - zabawy statyczne z kartami obrazkowymi

Październik

Accessories

-nauka słów związanych z jesiennymi akcesoriami: umbrella, scarf, coat, clouds - poznawanie flashcardów dot. jesieni

Październik

Autumn

-wprowadzenie słów związanych z jesienią:, leaves, cones, hedgehog - utrwalanie słów w zabawach z piosenka „All the leaves are falling down”

Październik

Revision

-utrwalenie poznanych zwrotów, słów i piosenek

Listopad

Transport

-wprowadzenie słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, 

-nauka piosenki: „the wheels on the bus”

Listopad

Emotions

-     nauka wyrażania emocji w jezyku

     angielskim: I’m happy, I’m sad, I’m

     scared, I’m angry

-    nauka piosenki „If you happy and        you  know it”

Listopad

Numbers

-wprowadzenie liczb: 1-5

-nauka piosenki: Five little monkeys

Listopad

Revision

-utrwalenie poznanych słów

-utrwalenie poznanych piosenek, zabawy ruchowe

Grudzień

Family

-nauka słów związanych z rodziną : mammy, daddy, daughter, brother, baby

-nauka piosenki Family Members

Grudzień

Toys

-nauka  słów związanych z zabawkami: car, bear, doll,

-nauka piosenki ,,Where’s my toys”

Grudzień

Christmas

-nauka słów związanych z bożym narodzeniem: Christmas tree, Angel, Santa Claus, Star

-nauka piosenki :,, Snowflakes”

Grudzień

Revision

- utrwalenie poznanych słów

- zabawy ruchowe przy dźwiękach muzyki świątecznej

- carroling świąteczny (śpiewanie kolęd)

Styczeń

Winter Vocabulary

-poznanie słów związanych z porą roku: snowman, snowflake, snowball, sledze

- słuchanie historyjek brazkowych , nauka piosenki : ,,Snowman”

Styczeń

Snowman

-poznanie części i układanie bałwanka z papieru

- słuchanie piosenki ,,I am a little showman”

Styczeń

Winter Clothes

-poznanie garderoby : hat, coats, boots, scarf, Glover

-poznanie piosenek zimowych

Styczeń

Revision

-powtórzenie materiału podsumowującego zimę

Luty

Animals

-poznanie nazw zwierząt w j.angielskim: cat, dog, pig, horse

- gra memory,, What’s missing

Luty

Animals and their homes

-poznanie domków zwierząt w jęz. ang

- nauka piosenki,, Mcdonalds has a farm”

Luty

My Home

-zapoznanie dzieci z częścia domu, nazwanie pomieszczeń : bathroom, bedroom, living room, kitchen,

- zabawy związane z kartami np. memory ,,What’s missing”

Luty

Revision

-powtórzenie wiadomości

Marzec

Farm animals

-poznanie nazw zwierząt hodowlanych: pig, horse, sheep, duck, cow

-zabawy, gry memory ,,What’s missing”?

Marzec

Spring Clothes

- nauka słów; umbrella, coat, wellis, hat,

- zabawy i gry ruchowe

Marzec

Spring Vacabulary

- zapoznanie dzieci ze słownictwem wiosennym: sun, grass, bird, flower

- nauka piosenki,, Rainbow:

Marzec

Revision

- utrwalenie dotychczasowego poznanego materiału,

- zabawy i gry ruchowe

Kwiecień

Actions

- nauka słów związanych z czynnościami: walk, run, climb, swim

-zabawy ruchowe

-nauka piosenki ,,We all fall down”

Kwiecień

Jobs

- nauka słów związanych z zawodami: fireman, cook, doctor, policeman, farmer

-nauka piosenki ,,Jobs”

Kwiecień

Sports

-nauka słów związanych ze sportem: football, basketball, sooker, swimming, running,

Kwiecień

Revision

-powtórzenie materiału, gry i zabawy ruchowe

Maj

Family

-zapoznanie ze słownictwem związym z rodziną

- nauka piosenki ,,Baby shark”

Maj

Mother’s Day

-nauka piosenki,, I love my muumy, I love my daddy

Maj

Picnic time

-nauka słów związanych ze spędzaniem czasu wolnego i jedzeniem na świeżym powietrzu : water, sandwich, snaks, apple

- zabawy w kole

Maj

Revision

- powtórzenie poznanego materiału

- zabawy i gry ruchowe

Czerwiec

Summer clothes

- nauka słów: t-shirt, shorts, sunglasses, sandale, flip-flop, sum, suncream

-nauka piosenki ,,Summer time”

Czerwiec

Father’s Day

- nauka piosenki ,,I love my daddy”

- powtórzenie  i utrwalenie słów związanych z rodziną

Czerwiec

Holidays

- nauka słów związanych z wakacjami : beach, mountains, sea, ocean, river, forrest, lake

- zabawy o tematyce wakacyjnej

-nauka piosenek wakacyjnych ‘’Summertime