BIEDRONKI

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK
 
 
 

Tematy kompleksowe:
1. Dary jesieni
2. Jesienią w parku i w lesie
3. Jesienna pogoda
4. Zabawy w jesienne wieczory

Dziecko:
- Rozpoznaje zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;
- Poznaje podstawowe grzyby. Wie, że nie wszystkie są jadalne i mogą być trujące;
- Poznaje drzewa klon, kasztanowiec, dąb i rozpoznaje kształt ich liści;
- Uprawnia motorykę małą ręki podczas zabaw plastycznych;
- Poznaje propozycje jesiennych zabaw;
- Wie w jaki sposób dbać o zdrowie;
- Rozpoznaje warunki atmosferyczne jesienią, wie jak należy się ubrać;
-Uwrażliwia się na piękno przyrody podczas jesiennych spacerów;
- Integruje się z grupą podczas różnorodnych zabaw;
- Rozwija koordynacje ruchową wykonując ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne;
-Poznaje podstawowe zwierzęta leśne : wiewiórka, lis, jeż;
- Rozwija mowę podczas ćwiczeń artykulacyjnych;
- Rozwija umiejętność skupienia uwagi słuchając tekstów literackich.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

 

 

 Tematy kompleksowe:

1. To jestem ja

 2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

 4. Tydzień z Hałabała

 Poziom wiadomości i umiejętności dziecka:

• Rozpoznaje swoje imię i znaczek.

• Ustawia się w kole z innymi dziećmi.

• Czuje się bezpiecznie w grupie.

• Wita się z dziećmi z grupy.

• Zapamiętuje polecenia nauczyciela.

• Potrafi współdziałać z kolegami.

• Wypowiada się prostymi zdaniami.

• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Skupia uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela.

 • Uczestniczy we wspólnych grach.

• Stosuje formy grzecznościowe.

• Obserwuje najbliższe otoczenie.

 • Reaguje ruchem na zmiany w muzyce.

• Uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem podskoku, rzutu …

• Uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających spostrzegawczość.

• Uważnie słucha opowiadania i piosenki.

• Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek, kolor.

• Zapamiętuje tekst piosenki.

• Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.

• Nazywa wybrane dary jesieni.