BIEDRONKI

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

 

1.W zdrowym ciele zdrowy duch

- wzbogacenie doznań sensorycznych

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie poczucia rytmu

- rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw i owoców

- kształcenie logicznego myślenia

- wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej

 

2. Jesienią w parku

- rozwijanie słownika czynnego- podawanie nazw i rozpoznawanie kolorów

-rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

-pokazywanie i podawanie nazw materiału przyrodniczego: orzechy, kasztany, żołędzie, liście

- wskazywanie i podawanie nazw  elementów związanych z tematem parku

- kształcenie uwagi dowolnej

 

3. Jesienią w lesie

- rozwijanie słownika dzieci: rozwijanie percepcji wzrokowej

- rozwijanie koordynacji uwagi

- rozpoznawanie dźwięków, reagowanie na sygnały dźwiękowe

-kształtowanie umiejętności wokalnych

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

4. Przygotowanie do zimy

- pokazywanie i podawanie figur geometrycznych

- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

- kształtowanie umiejętności przeliczania

- kształtowanie słownika dzieci

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- WRZESIEŃ
BIEDRONKI

1. W przedszkolu
-budzenie zainteresowania salą przedszkolną
- kształtowanie zainteresowania drugą osobą- nauczycielką
- zachęcanie do samodzielności podczas czynności samoobsługowych i porządkowych
- rozpoznawanie sygnału dźwiękowego oznaczającego zbiórkę
-wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie
-kształtowanie umiejętności pojęć: duży , mały , i posługiwania się nimi
-podawanie nazwy i rozpoznawania koła
2. Moja miejscowość
- rozwijanie słownika dziecka o pojęcia związane z domem
- rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych w zabawach klockami
- rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych
- rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związanie z miejskim ruchem drogowym
- rozwijanie percepcji słuchowej
-wzmacnianie mięśni rąk i nóg podczas zabaw gimnastycznych
3. Ja, ty i środowisko
- rozpoznawanie i podawanie nazw podstawowych części ciała
- rozwijanie wrażliwości dotykowej podczas zabaw sensorycznych
- przygotowanie dzieci do wyrażania emocji w zabawach parateatralnych
- rozpoznawanie, pokazywanie i podawanie nazw podstawowych części ciała
- przygotowanie do posługiwania się pojęciami oznaczającymi położenie przedmiotów w
przestrzeni
4. Dary jesieni
- podawanie nazw i rozpoznawanie wybranych owoców
- kształtowanie sprawności manualnej dziecka, czerpania radości z zabaw z całą grupą
- rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
- rozwijanie logicznego myślenia- klasyfikowanie wg dwóch cech
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- wdrażanie do samodzielności podczas czynności higienicznych i porządkowych