BIEDRONKI

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na styczeń

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Cele wychowawczo –dydaktyczne:

Witamy Nowy Rok:

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zgodnie z zobowiązującymi porami roku
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań ze względu na porę roku
 • Nazywanie, posługiwanie się kolorami podstawowymi.

Co można robić zimą? :

 • Poznawanie właściwości śniegu, posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w tym określenie cech zimowej pogody
 • Identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocji

Święto babci i dziadka:

 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych
 • Dostrzeganie roli dziadków w wychowywaniu dzieci
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dla babci i dziadka

Zimowe mistrzostwa sportowe:

 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy podczas zabaw zimowych
 • Zachęcanie do aktywnego spędzaniu czasu na powietrzu zimą
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych
 • Doskonalenia liczenia w sytuacjach zabawowych.

 

 

 

 

 

 

                                            

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

 

 

 GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Święta za pasem
 2. Świąteczne tradycje
 3. Grudniowe życzenia

 

Dziecko:

- poznaje tradycje Bożego Narodzenia oraz zwyczaje z nim związane;

- poznaje historię świętego Mikołaja;

- zna cechy charakterystyczne dla pory roku : zima;

- wzmacnia więzi rodzinne;

-  wypowiada się prostymi zdaniami na tematy świąteczne;

- usprawnia motorykę małą podczas wykonywania świątecznych ozdób;

- wyrabia poczucie rytmu podczas śpiewania świątecznych piosenek i kolęd;

- rozwija koordynację ruchową podczas zabaw muzyczno- ruchowych;

-  zna  tradycyjne potrawy wigilijne;

- wzmacnia poczucie własnej wartości integrując się z grupą rówieśniczą;

-  pokonuje wstyd i stres związany z występami przed publicznością;

- klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wielkość oraz kolor;

- doskonali  mowę podczas zabaw logopedycznych.

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD
 
 

 

Listopadowe wspomnienia

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat członków rodziny
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
 • Pogłębianie więzi rodzinnych

Jesienna pogoda

 • Poszerzanie słownictwa o nazwy zjawisk przyrodniczych
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie
 • Kształtowanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej
 • Kształtowanie określania zmian zachodzących w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla  jesiennej pogody

 Zwierzęta domowe

 • Zapoznanie dzieci  z nazwami zwierząt domowych
 • Kształtowanie odpowiedzialnej, przyjaznej i opiekuńczej postawy w  stosunku do zwierząt domowych
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami karmienia zwierząt domowych
 • Wzbogacanie zasobu wiedzy nt. zwierząt domowych

 Zimno, coraz zimnej

 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami zapadającymi w sen zimowy

 

 
 
 
 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK
 
 
 

Tematy kompleksowe:
1. Dary jesieni
2. Jesienią w parku i w lesie
3. Jesienna pogoda
4. Zabawy w jesienne wieczory

Dziecko:
- Rozpoznaje zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;
- Poznaje podstawowe grzyby. Wie, że nie wszystkie są jadalne i mogą być trujące;
- Poznaje drzewa klon, kasztanowiec, dąb i rozpoznaje kształt ich liści;
- Uprawnia motorykę małą ręki podczas zabaw plastycznych;
- Poznaje propozycje jesiennych zabaw;
- Wie w jaki sposób dbać o zdrowie;
- Rozpoznaje warunki atmosferyczne jesienią, wie jak należy się ubrać;
-Uwrażliwia się na piękno przyrody podczas jesiennych spacerów;
- Integruje się z grupą podczas różnorodnych zabaw;
- Rozwija koordynacje ruchową wykonując ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne;
-Poznaje podstawowe zwierzęta leśne : wiewiórka, lis, jeż;
- Rozwija mowę podczas ćwiczeń artykulacyjnych;
- Rozwija umiejętność skupienia uwagi słuchając tekstów literackich.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

 

 

 Tematy kompleksowe:

1. To jestem ja

 2. Moja grupa

3. Moja droga do przedszkola

 4. Tydzień z Hałabała

 Poziom wiadomości i umiejętności dziecka:

• Rozpoznaje swoje imię i znaczek.

• Ustawia się w kole z innymi dziećmi.

• Czuje się bezpiecznie w grupie.

• Wita się z dziećmi z grupy.

• Zapamiętuje polecenia nauczyciela.

• Potrafi współdziałać z kolegami.

• Wypowiada się prostymi zdaniami.

• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.

 • Skupia uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela.

 • Uczestniczy we wspólnych grach.

• Stosuje formy grzecznościowe.

• Obserwuje najbliższe otoczenie.

 • Reaguje ruchem na zmiany w muzyce.

• Uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem podskoku, rzutu …

• Uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających spostrzegawczość.

• Uważnie słucha opowiadania i piosenki.

• Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek, kolor.

• Zapamiętuje tekst piosenki.

• Uczestniczy w ćwiczeniach narządów mowy.

• Nazywa wybrane dary jesieni.