JAGÓDKI

 

 
 
 
 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik 2023

Jagódki

  1. Dary jesieni:

- rozpoznajemy warzywa i podajemy ich nazwy

- rozpoznajemy owoce i podajemy ich nazwy

- posługujemy się określeniami twardy, miękki,

- poszerzamy wiedzę przyrodniczą na temat grzybów

- uwrażliwiamy na bezpieczeństwo swoje i innych podczas grzybobrania

- poznajemy drzewa jesienne i ich liście

- Układamy kompozycji z materiału przyrodniczego

- rozwijamy kreatywność

- rozwijamy małą motorykę przy zastosowaniu rożnych materiałów i różnych ich wielkości np. plastelina

- uczymy się wspólnych zabaw grupowych

- rozwijamy

- kształtujemy i doskonalimy czynności higieniczne i samoobsługowe

- wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu

- rozwijanie sprawności ruchowej

 

  1. Dbamy o zdrowie:

- poznajemy zasady zdrowego odżywiania

- rozwijamy kompetencje matematyczne poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów   ruchowych, słuchowych i graficznych

-rozumiemy znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.

-poznajemy pracę lekarza pediatry

- przeliczamy w zakresie 1–4; określamy, ile jest elementów

- bierzemy udział w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym

 

  1. Jesienią w parku i lesie:

- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie)

- Ćwiczymy   koordynację wzrokowo-ruchową przy zabawach z piłką

- poznajemy zwierzęta i i podajemy ich nazwy oraz zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy

- zbieramy eksponaty do kącika przyrodniczego.

 

  1. Zabawy na jesienne wieczory:

- doskonalimy wyobraźnię ruchową poprzez zabawę przy muzyce,

- czerpiemy radości ze wspólnej zabawy;

- doskonalimy umiejętności rzucania i łapania piłki,

- przypominamy sobie zasady bezpiecznego udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych,

- lepimy z plasteliny

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

                                       

  1. W przedszkolu:

- poznanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

- zapoznanie się z pracownikami przedszkola

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom

- poznanie układu pomieszczeń przedszkola

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu i w ogrodzie

- wspólne ustalenie zasad grupy

- poznanie ze swoim znaczkiem w szatni i w Sali

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok

- kształtowanie i doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych

- wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu

- rozwijanie sprawności ruchowej

 

  1. Wakacyjne wspomnienia

- zapoznanie z kącikami tematycznymi w sali, grupowanie przedmiotów według rodzajów

- wdrażanie do słuchania i zgodnej zabawy

- budowanie poczucia przynależności do grupy

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

- rozumienie pojęć mały i duży

- reagowanie na umówiony sygnał

- rozbudzanie wrażliwości na muzykę

 

  1. Jesteśmy bezpieczni

- rozwijanie orientacji w przestrzeni (na, pod, obok, za)

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

- poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

- rozpoznawanie kształtu koła, rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, pasażerowie, kierowcy

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

 

  1. Dbamy o siebie i środowisko

- rozpoznawanie części ciała i ich nazywanie

- kształtowanie samodzielności w codziennych czynnościach higienicznych

- utrwalanie etapów mycia rąk i i potrzeby dbania o higienę

- ćwiczenie narządów artykulacyjnych,

- dostrzeganie podobieństw i różnic

- wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce

- posługiwanie się kolorami podstawowymi