JAGÓDKI

 
 
 
 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze czerwiec 2024 - Jagódki

 

 

1. Dzień Dziecka

kształtujemy  umiejętności klasyfikowania ze względu na jedna lub dwie cechy

- kształtujemy prawidłową ostawę wobec naszych obowiązków i praw

- współdziałamy w zespołach

- tworzymy prace plastyczne w zespołach

- poznajemy zwyczaje i zabawy dzieci z różnych części świata

 

 

2. Zwierzęta duże i małe

- poznajemy i poszerzamy wiedzę o zwierzętach żyjących w naszych lasach

- opowiadamy o zwierzętach żyjących w zoo,

- porównujemy liczebności zbiorów;

- ćwiczymy motorykę i precyzję malując pędzlem

- utrwalamy znajomość kolorów podstawowych

- porządkujemy elementy od najmniejszego do największego i odwrotnie

- poznajemy zasady przy spotkaniu ze zwierzęciem którego nie znamy

 

3. Lato

- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie

- rozwijamy poczucia odpowiedzialności za przyrodę;

- Rozwijamy spostrzegawczość słuchową

- rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby.

- poznajemy zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy

- kształtujemy właściwą postawę bezpieczeństwa w czasie występowania burzy

- Poszerzamy wiedze o kolorach oraz zjawiskach optycznych - tęcza

 

4. Wakacje

- rozpoznajemy na obrazach krajobrazy wakacyjne

- poznajemy zasady bezpieczeństwa w czasie wjazdów wakacyjnych

- dobieramy strój adekwatnie do pogody i miejsca

- Ćwiczymy mięśnie nóg poprzez ćwiczenia równoważne

- poznajemy pracę Ratownika nad morzem

 - doskonalimy mowę poprzez opowieści o planach wakacyjnych,

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ

 

POLSKA TO MÓJ DOM

- kształtowanie przynależności do rodziny

- uwrażliwienie na potrzebę zapamiętywania ulicy, na której się mieszka

- doskonalenie umiejętności liczenia

- kształtowanie tożsamości narodowej

- poznanie flagi- symbolu narodowego

- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała

W KRAINIE MUZYKI

- ilustrowanie ruchem treści piosenek

-rozróżnienie dźwięków cichych i głośnych

- rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody

- poznanie zawodu dyrygenta

- rozwijanie kreatywności ruchowej

- doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej

WRAŻENIA I UCZUCIA

-rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć

- umiejętność słuchania i rozumienia tekstu opowiadania

- kształtowanie postaw prospołecznych

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem

- doskonalenia pamięci przez naukę krótkich rymowanek

- kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie, ruch i muzykę

ŚWIĘTO MAMY I TATY

- dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka

- rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców

- podawanie nazw członków rodziny

- ukazanie codziennych obowiązków domowych

- zachęcanie do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2024

Jagódki

 

1. Zwierzęta na wiejskim podwórku                   

- rozpoznajemy podajemy  nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka

- Zapoznajemy się z nazwami: buda, stajnia, kurnik, chlew, stodoła

- Rozwijamy spostrzegawczość słuchową

- ćwiczymy spostrzegawczość – szukamy różnic między obrazkami

- łączymy w pary zwierzęta dorosłe i młode

- doskonalimy : chód, bieg, skok, utrzymywanie równowagi

- porównujemy liczebność zbiorów

 

2. Praca rolnika

- poznajemy pracę rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebne mu narzędzia

- opowiadamy historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń,

- używamy określeń: na początku, potem, na końcu

- porównujemy liczebności zbiorów;

- rozwijamy motorykę małą,

- zapoznajemy się z wyglądem i nazwami pojazdów w pracy rolnika

- rozumiemy znaczenie jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia

 

3. Dbamy o naszą planetę

- klasyfikujemy przedmioty według dwóch cech;

- rozwijamy poczucia odpowiedzialności za przyrodę;

- wdrażamy się do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu;

- wskazujemy właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody

- Rozwijamy spostrzegawczość słuchową

- tworzymy zabawki z surowców odnawialnych

- rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby.

- klasyfikujemy śmieci wg określonych cech i dobieramy właściwe kosze

 

4. Tajemnice książek

- kształtujemy śmiałość i odwagę poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki;

- poznajemy etapy powstawania papieru i książek

- Rozwijamy spostrzegawczość słuchową

- ćwiczymy spostrzegawczość – szukamy różnic między obrazkami

- poznajemy pracą sprzedawcy w księgarni,  

 - poznajemy określenia: okładka, strona, kartka, księgarnia

- zapoznajemy się z pracą bibliotekarza

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze marzec 2024

Jagódki

 

 

 

1. W marcu jak w garncu:

- Poznajemy zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia

- Posługujemy się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg

- Poznajemy proces powstawania deszczu

- dobieramy właściwe ubrania adekwatne do pogody

- przeliczamy w zakresie możliwości dzieci

- Kształtujemy postawę koleżeńskiej pomocy

- wzmacniamy narządy artykulacyjne przez gimnastykę buzi i języka

 

2. Porządki w ogrodzie:

- Obserwujemy przyrodę w ogrodzie

- Szukamy oznak wiosny w naszym otoczeniu

- poznajemy pracę ogrodnika;

- doskonalimy umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci

- poznajemy rośliny cebulkowe

 

3. Witaj wiosno

- poznajemy i podajemy nazwy powracających ptaków

- Nazywamy emocje

- Poznajemy: krokusy, tulipany hiacynty

- Poznajemy wiosenne zwyczaje ludowe

- doskonalimy umiejętność posługiwania się nożyczkami

- przypominamy zasady bezpiecznego zachowania w ogrodzie przedszkolnym

- rozwijamy ekspresję plastyczną podczas zabaw z plasteliną;

- dbamy o estetyczne wykonanie pracy

 

3. Wielkanoc

- poznajemy polskie zwyczaje Wielkanocne

- poznajemy tradycję święcenia pokarmów w Wielką Sobotę;

- tworzymy koszyczek wielkanocny

- poznajemy tradycję malowania jajek

- budujemy wypowiedzi na temat świątecznych tradycji i potraw wielkanocnych

 •  

 

 
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
LUTY

Baśnie, bajki , legendy

- rozwijamy zainteresowanie książką;

- wypowiadamy się na temat ulubionej książki

- rozpoznajemy i podawanie imiona / nazwy bohaterów znanych bajek;

- odróżniamy dobro od zła

- rozbudzamy kreatywność i swobodną ekspresję teatralną – odgrywamy role

- utrwalamy zasady korzystania z książek – rozumiemy potrzeby dbania o nie;

- kształtujemy spostrzegawczość, refleks i umiejętności kojarzenia

 

Bale, bale w karnawale

- rozumiemy pojęcie karnawał;

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy;

- doskonalimy umiejętności przeliczania w zakresie 1–4 oraz poszerzanie zakresu liczenia

- poznajemy pracę fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które

są mu potrzebne;

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni - wykonujemy maskę karnawałową;

- posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti;

- wykonujemy ozdoby karnawałowe różnymi technikami

- czerpiemy radość ze wspólnej zabawy;

- porównujemy kształty, łączymy takie samych elementy w pary

 

W dawnych czasach

- rozwijamy ciekawość poznawczą m.in. poprzez oglądanie książek z dinozaurami;

- rozwijamy ekspresję plastyczną: malujemy na dużych powierzchni;

- ćwiczymy umiejętność posługiwania się nożyczkami;

- dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych w czasie prac plastycznych;

- poznajemy i określamy właściwości soli;

-  rozwijamy sprawność manualną podczas zabaw z plasteliną;

- dbamy o estetyczne wykonanie pracy

- doskonalimy celność rzutu

 

Wynalazki

- poznajemy wygląd pierwszych rowerów;

- ćwiczymy spostrzegawczość – szukamy różnic między obrazkami;

- poznajemy i podajemy nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat,  trójkąt;

- poznajemy historię żarówki;

- tworzenia kukiełek/ postaci  do zabaw teatralnych

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok

- poznajemy 4 pory roku

- dostrzegania regularności i następstw pór roku

- rozpoznajemy i nazywamy zmiany zachodzące w przyrodzie

- rozumiemy konieczność odpowiedniego ubioru do danej pory i pogody

- klasyfikujemy ubrania ze względu na aurę

- kształtujemy zdrowe nawyki żywieniowe

- kształtujemy myślenie przyczynowo-skutkowe

- kształtujemy wypowiedzi na dany temat (opowiadamy o Świętach)

- kształtujemy poczucie rytmu, wyobraźnie muzyczną i ekspresję ruchową

 

 1. Co można robić zimą?

- eksperymentujemy ze śniegiem

– poznawanie właściwości śniegu;

- rozumiemy określenie: zimny, mokry, miękki

- określamy cech zimowej pogody

- rozumiemy zwroty: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło

- wyrażamy nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach;

- posługujemy się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty

- porównujemy kształty, łączymy takie samych elementy w pary

 

 1. Święto Babci i Dziadka

- kształtujemy postawę szacunku wobec osób starszych;

- usprawniamy małą motorykę – zabawy paluszkowe;

- rozwijamy mowę,

-  doskonalimy umiejętność posługiwania się klejem;

- tworzymy estetyczne niespodzianki dla Dziadków

- kształtujemy potrzebę opiekowania się zwierzętami

- poznajemy zasady bezpiecznej zabawy ze zwierzętami domowymi

- poznajemy emocje: smutek, radość

 

4.       Zimowe mistrzostwa sportowe

- poznajemy zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

- kształtujemy percepcję wzrokową i logiczne myślenia poprzez układania obrazków w  odpowiedniej kolejności

- rozwijamy wrażliwość muzyczną;

- rozumiemy zasady bezpiecznej zabawy zimowej (m.im na sankach, na górce, podczas rzucania śnieżkami)

-  doskonalimy liczenie  w  sytuacjach  zabawowych

- poznajemy zimowe dyscypliny sportowe;

- posługujemy się nazwami  zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne , GRUDZIEŃ 2023

Grupa II – Jagódki

 

Kim będę gdy dorosnę

 • Poznajemy zawody : kucharz, krawiec, malarz, murarz
 • Usprawniamy percepcję wzrokową i słuchową poprzez zabawy
 • Posługujemy się pojęciami dłuższy , krótszy
 • Porównujemy przez odmierzanie
 • Malujemy na dużej powierzchni
 • Używamy różnych narzędzi
 • Współdziałamy w tworzeniu budowli z klocków
 • Rozwijamy ekspresje ruchową przez zabawy parateatralne

Święta za pasem

 • Poznajemy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Pieczemy pierniczki, rozwijamy zmysł dotyku i węchu
 • Wykonujemy ozdoby choinkowe, rozwijamy zdolności manualne, kształtujemy pojęcie estetyki.
 • Doskonalimy umiejętność kontynuowania rytmu
 • Wykonujemy prace plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Świąteczne tradycje

 • Kultywujemy obyczaje i tradycje świąteczne, wprowadzamy w czas radości i oczekiwania
 • Rozwijamy wyobraźnię i ekspresję twórczą - wykonujemy kartkę
 • Układamy życzenia świąteczne dla kolegów i najbliższych
 • Ćwiczymy spostrzegawczość
 • Kształtujemy umiejętność wypowiadania się, zwracamy uwagę na poprawne budowanie zdań
 • Wdrażamy do kulturalnego zachowania przy stole podczas posiłków
 • Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez słuchanie i śpiewania kolęd

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze listopad 2023

Jagódki

 1. Listopadowe wspomnienia:

- uczymy się opowiadać, jak wyglądają mama i tata,

- utrwalamy nazwy kolorów

- nazywamy członków najbliższej rodziny

- poznajemy różne zawody

- posługujemy się określeniami: wysoki, niski, wyższy, niższy

- kształtujemy postawę szacunku wobec osób starszych

- kształtujemy nawyk prawidłowego oddechu

- poznajemy określenie galeria, wystawa

- kształtujemy i doskonalimy czynności higieniczne i samoobsługowe

 

 1. Jesienna pogoda:

- dostrzegamy i nazywamy zjawiska atmosferycznych charakterystyczne dla późnej jesieni;

- obserwujemy różne kształtów i kolory chmur;

- doskonalimy wyobraźnię ruchową poprzez zabawę przy muzyce,

- czerpiemy radości ze wspólnej zabawy;

- grupujemy elementy według wielkości

- ćwiczymy mięśnie narządów mowy – m.in. naśladujemy wiatr

- opowiadamy historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń,

- utrwalamy nazwy ubrań

 

 1. Zwierzęta domowe:

- opisujemy wygląd zwierząt;

- rozwijamy mowę,

-  różnicujemy wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;

- liczymy w dostępnym zakresie

- kształtujemy potrzebę opiekowania się zwierzętami

- poznajemy zasady bezpiecznej zabawy ze zwierzętami domowymi

- poznajemy emocje: smutek, radość

 

 1. Zimno, coraz zimniej

-- utrwalamy nazwy zwierząt;

- wzbogacamy wiedzę przyrodniczą (zimowe mieszkania zwierząt)

 - doskonalimy wyobraźnię ruchową poprzez zabawę przy muzyce,

- czerpiemy radości ze wspólnej zabawy;

- porównujemy liczebność zbiorów;

- posługujemy się określeniami: miękki, szorstki;

 - Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta futerkowe

- poznajemy zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze październik 2023

Jagódki

 1. Dary jesieni:

- rozpoznajemy warzywa i podajemy ich nazwy

- rozpoznajemy owoce i podajemy ich nazwy

- posługujemy się określeniami twardy, miękki,

- poszerzamy wiedzę przyrodniczą na temat grzybów

- uwrażliwiamy na bezpieczeństwo swoje i innych podczas grzybobrania

- poznajemy drzewa jesienne i ich liście

- Układamy kompozycji z materiału przyrodniczego

- rozwijamy kreatywność

- rozwijamy małą motorykę przy zastosowaniu rożnych materiałów i różnych ich wielkości np. plastelina

- uczymy się wspólnych zabaw grupowych

- rozwijamy

- kształtujemy i doskonalimy czynności higieniczne i samoobsługowe

- wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu

- rozwijanie sprawności ruchowej

 

 1. Dbamy o zdrowie:

- poznajemy zasady zdrowego odżywiania

- rozwijamy kompetencje matematyczne poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów   ruchowych, słuchowych i graficznych

-rozumiemy znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.

-poznajemy pracę lekarza pediatry

- przeliczamy w zakresie 1–4; określamy, ile jest elementów

- bierzemy udział w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym

 

 1. Jesienią w parku i lesie:

- obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie)

- Ćwiczymy   koordynację wzrokowo-ruchową przy zabawach z piłką

- poznajemy zwierzęta i i podajemy ich nazwy oraz zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy

- zbieramy eksponaty do kącika przyrodniczego.

 

 1. Zabawy na jesienne wieczory:

- doskonalimy wyobraźnię ruchową poprzez zabawę przy muzyce,

- czerpiemy radości ze wspólnej zabawy;

- doskonalimy umiejętności rzucania i łapania piłki,

- przypominamy sobie zasady bezpiecznego udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych,

- lepimy z plasteliny

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

                                       

 1. W przedszkolu:

- poznanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

- zapoznanie się z pracownikami przedszkola

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom

- poznanie układu pomieszczeń przedszkola

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu i w ogrodzie

- wspólne ustalenie zasad grupy

- poznanie ze swoim znaczkiem w szatni i w Sali

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok

- kształtowanie i doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych

- wdrażanie do dbania o porządek w otoczeniu

- rozwijanie sprawności ruchowej

 

 1. Wakacyjne wspomnienia

- zapoznanie z kącikami tematycznymi w sali, grupowanie przedmiotów według rodzajów

- wdrażanie do słuchania i zgodnej zabawy

- budowanie poczucia przynależności do grupy

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

- rozumienie pojęć mały i duży

- reagowanie na umówiony sygnał

- rozbudzanie wrażliwości na muzykę

 

 1. Jesteśmy bezpieczni

- rozwijanie orientacji w przestrzeni (na, pod, obok, za)

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

- poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

- rozpoznawanie kształtu koła, rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, pasażerowie, kierowcy

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

 

 1. Dbamy o siebie i środowisko

- rozpoznawanie części ciała i ich nazywanie

- kształtowanie samodzielności w codziennych czynnościach higienicznych

- utrwalanie etapów mycia rąk i i potrzeby dbania o higienę

- ćwiczenie narządów artykulacyjnych,

- dostrzeganie podobieństw i różnic

- wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce

- posługiwanie się kolorami podstawowymi