JAGÓDKI

 

 
 
 
 
ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO  –  DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

 

JEDZ OWOCE I JARZYNY, W NICH MIESZKAJĄ WITAMINY

Lubimy jabłuszka i słodziutkie gruszki, na śliwki jesteśmy wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy jak małe zajączki, pomidory też zjadamy, gdy nam wpadną w rączki.

 

 • Rozpoznajemy i nazywamy owoce  naszych sadów i ogrodów;
 • Rozumiemy znaczenie warzyw i owoców jako źródła witamin oraz dokładnego ich mycia i obierania niektórych z nich przed jedzeniem;
 • Kodujemy owocowe rytmy, klasyfikujemy owoce wg rodzaju, koloru;
 • Przeliczamy w dostępnym zakresie, tworzymy zbiory owoców i warzyw.
 • Lepimy owoce z masy solnej, rysujemy po śladzie.
 • Słuchamy utworów literackich dotyczących jarzyn i owoców.
 • Ćwiczymy pamięć podczas nauki wierszy i piosenek

 

PO ULICACH AUTA PĘDZĄ W RÓŻNE STRONY,

UWAŻAJCIE DZIECI NA ŚWIATŁO CZERWONE

Do przedszkola co dzień rano idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniach światła!

 

 • Poznajemy ogólne zasady ruchu pieszego warunkujących bezpieczeństwo na drodze: znaczenie sygnalizacji świetlnej i wybranych znaków drogowych,
 • Uczymy bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych;
 • Podczas spacerów obserwujemy ruch drogowy oraz znaki drogowe, przejście dla pieszych, nazywamy przejeżdżające pojazdy;
 • Uczymy się piosenki „Dzieci i światła”;
 • Poznajemy kształt koła, szukamy w sali przedmiotów w tym kształcie.

 

NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA

Spotkał katar Katarzynę - A - psik!  Katarzyna pod pierzynę - A - psik!

Sprowadzono wnet doktora -  A - psik! "Pani jest na katar chora" -  A - psik!

 

 • Poznajemy czynniki zagrażające zdrowiu, przyczyny powstawania niektórych chorób i sposoby zapobiegania im na podstawie wybranych utworów literatury dla dzieci: Katar - J. Brzechwy, Zdrowie - I. Salach, Myj ząbki Jasiu - Anna Hałabiś.
 • Zachęcamy do stosowania profilaktyki zdrowotnej – rozumiemy potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza pediatry, stomatologa, stosowania szczepień ochronnych.
 • Stosujemy zasadę „w zdrowym ciele, zdrowy duch”: rozumiemy znaczenie świeżego powietrza, racjonalnego żywienia, aktywnego wypoczynku dla zdrowia oraz poznajemy sposoby chronienia się przed zimnem.

 

ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 

Kiedy niebo płacze idziemy na spacer, dookoła stołu z piosenką wesołą

Idą parami lalki misiami, a gumowe piłki dwie po podłodze toczą się…

 • Poznajemy propozycje zabaw na jesienne spędzanie czasu
 • Rozbudzamy twórczą inwencję dzieci podczas zabaw plastycznych
 • Bawimy się przy muzyce: poznajemy tańce, piosenki, pląsy
 • Rozwijamy twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek
 • Bawimy się w teatr: wyrabiamy śmiałość i odwagę
 • Ćwiczymy narządy artykulacyjne i oddechowe
 
 
 
ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO  –  DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ

 

KIEDY SŁOŃCE ŚWIECI I GDY DESZCZYK PADA, IDZIE DO PRZEDSZKOLA
WESOŁA GROMADA, TUPIĄ MAŁE NÓŻKI TUPU TUPU TUP,
RAŹNO DO PRZEDSZKOLA IDZIE MAŁY ZUCH


- Witamy się po wakacjach, poznajemy nową salę i zabawki.
- Poznajemy rozkład pomieszczeń przedszkolnych, omawiamy zasady poruszania się po nich oraz zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
 -Wdrażamy do uczestniczenia w zajęciach z całą grupą i do uważnego słuchania.
- Nawiązujemy serdeczne, bliskie kontakty z dziećmi i nauczycielami.
- Wdrażamy do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkładania zabawek  na wyznaczone, stałe miejsca.
- Uczymy się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.
- Rozwijamy orientację w schemacie ciała.
- Doskonalimy poczucie rytmu, śpiewamy proste piosenki.
„BĄDŹ MIŁY I GRZECZNY DLA WSZYSTKICH SERDECZNY,
A ZAWSZE I WSZĘDZIE DOBRZE CI BĘDZIE!”

- Wspólnie ustalamy kontakt grupowy regulujący zasady dobrego i bezpiecznego zachowania w przedszkolu i w ogrodzie.
 - Przestrzegamy zasad kulturalnego zwracania się do innych, przyswajamy zwroty grzecznościowe w sytuacjach codziennych, zabawach teatralnych.
- Uwrażliwiamy dzieci, że inni mają takie same potrzeby, jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, itp.
- Przestrzegamy zasady mówienia głosem o umiarkowanej sile podczas zabaw dowolnych, unikamy zabaw wywołujących duży hałas w sali.
 Zachęcamy do śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach.
 - Wspominamy wakacyjne przygody, gromadzimy i oglądamy pamiątki przywiezione z
wakacji.
NASZ PRZYJACIEL HAŁABAŁA MIESZKA Z NAMI JUŻ OD LAT,
UCZY, BAWI I POMAGA, WPROWADZA W PRZEDSZKOLNY ŚWIAT

- Uczestniczymy w Święcie Patrona przedszkola – Krasnala Hałabały.
- Poznajemy jego przyjaciół, słuchamy opowiadań z książki Lucyny Krzemienieckiej
„Z przygód Krasnala Hałabały”.
- Podziwiamy przyrodę jesienną i zbieramy jej skarby do kącika przyrody,
wykorzystujemy materiał przyrodniczy do działań twórczych
- Zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych:
spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania.
- Rozwijamy sprawność dużej motoryki poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.
- Czerpiemy radość ze wspólnej zabawy.