WIEWIÓRKI

                                                                                    

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

 

CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI, JEDZCIE WITAMINKI.

Lubimy jabłuszka i słodziutkie gruszki, Na śliwki jesteśmy wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy jak małe zajączki, Pomidory też zjadamy, gdy nam wpadną w rączki.

 • Rozpoznajemy i nazywamy warzywa i owoce  naszych sadów i ogrodów.
 • Rozróżniamy je za pomocą wzroku, dotyku i smaku.
 • Poznajemy sposoby przetwarzania warzyw i owoców.
 • Rozumiemy znaczenie warzyw i owoców jako źródła witamin oraz dokładnego ich mycia i obierania niektórych z nich przed jedzeniem.
 • Ćwiczymy pamięć podczas nauki wierszy i piosenek: „Grusza”, „Małe czerwone jabłuszko”, „Urodziny marchewki”.
 • Przeliczamy w dostępnym zakresie, tworzymy zbiory owoców i warzyw.
 • Lepimy owoce z masy solnej, rysujemy po śladzie.
 • Słuchamy utworów literackich dotyczących jarzyn i owoców.
 • Tworzymy krótkie teatrzyki na podstawie wierszy, np. „Rzepka”.

 

„AUTA MKNĄ PO JEZDNI,CHODNIK JEST DLA DZIECI.

PATRZCIE JAKIE ŚWIATŁOPRZED WAMI SIĘ ŚWIECI”

Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna - więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.

 • Poznajemy podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Poznajemy znaczenie wybranych znaków i sygnalizatora świetlnego.
 • Przestrzegamy zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych.
 • Rozpoznajemy i nazywamy kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Składamy obrazki z co najmniej 4 części.
 • Słuchamy opowiadania Hanny Łochockiej „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę” – utrwalamy zasady obowiązujące pieszych na drodze.
 • Poznajemy pracę policjanta i jej znaczenie.
 • Podczas spacerów w okolice przedszkola – obserwujemy ruch drogowy, przyzwyczajamy się do chodzenia prawą stroną chodnika.

 

                                                        CO ZWIERZĘTA ROBIĄ JESIENIĄ?

Kiedy Pani Jesień chłodem świat okrywa, a liście pięknem kolorów się mienią,
Jeżyk Tuptuś pod liśćmi cicho się skrywa, co kołderką dla niego stają się jesienią.

 

 • Poszerzamy wiedzę o jesiennych zwyczajach zwierząt leśnych i ptaków(gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków).
 • Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze i uczymy szacunku do zwierząt.
 • Poznajemy zasady bezpiecznego zachowania w stosunku do dzikich zwierząt.
 • Rozwijamy umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat.
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania, segregowania i porównywania liczebności zbiorów, łączymy obrazki w pary.
 • Wyrabiamy szybką reakcję na sygnały podczas zabaw ruchowych i muzycznych.
 • Śpiewamy piosenki o tematyce jesiennej: „Kasztanki”, „Listeczki”,

 

     ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

 

 

WRZESIEŃ 2023  


DZIŚ PRZEDSZKOLE WITA NAS, NA ZABAWĘ NADSZEDŁ CZAS.

PRAWĄ RĘKĘ PODAJEMY, BO PRZYWITAĆ NIĄ SIĘ CHCEMY.

 

 • Witamy kolegów po wakacjach, poznajemy nową salę i zabawki. 
 • Tworzymy przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa podczas zabaw integracyjnych.
 • Poznajemy piosenkę grupową o „Wiewiórce”.
 • Uwrażliwiamy dzieci, że inni mają takie same potrzeby, jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, itp.
 • Przestrzegamy zasad kulturalnego zwracania się do innych, przyswajamy zwroty grzecznościowe w sytuacjach codziennych, zabawach teatralnych.

 

W PRZEDSZKOLU CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE,

BO ZASADY ZNAMY KONIECZNE

 

 • Wspólnie ustalamy kontakt grupowy regulujący zasady dobrego i bezpiecznego zachowania w przedszkolu i w ogrodzie.
 • Przestrzegamy umów i zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.
 • Przestrzegamy zasady mówienia głosem o umiarkowanej sile podczas zabaw dowolnych, unikamy zabaw wywołujących duży hałas w sali.
 • Rozwijamy sprawność dużej motoryki poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.
 • Zachęcamy do śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych sytuacjach.

 

W LESIE MIESZKA NASZ PRZYJACIEL HAŁABAŁA

ZNA GO POLSKA CAŁA

 

 • Słuchamy opowiadań o Krasnalu Hałabale z książki Lucyny Krzemienieckiej.
 • Poznajemy wiadomości o lesie, jego mieszkańcach i roślinach.
 • Podziwiamy przyrodę jesienną i zbieramy jej skarby do kącika przyrody, wykorzystujemy materiał przyrodniczy w zabawach sensorycznych.
 • Zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania.
 • Uczestniczymy w Święcie Patrona przedszkola – Krasnala Hałabały.
 • Czerpiemy radość ze wspólnej zabawy.