WIEWIÓRKI

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ


1.,,NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ I Z RADOŚĆIĄ WSZYSCY SKACZĄ’’
- dostrzegamy powtarzalność pór roku i miesięcy
- spostrzegamy sekwencje czasowe ; krótsze i dłuższe (godziny, dni, miesiące)
- zapoznajemy dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
-rozwijamy zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych
- doskonalimy umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby


2.,, CAŁY Z CEGŁY, MA DWIE WIEŻE, W TYM ZAMKU KIEDYŚ MIESZKALI RYCERZE’’
- organizujemy zabawy sprzyjające rozwijaniu się pożądanych cech charakteru; cierpliwości i godzenia
się z niepowodzeniem
-zaspakajamy dziecięcą potrzebę aktywności fizycznej poprzez spacery i zabawy ruchowe
-doskonalimy umiejętności słuchania ze zrozumieniem
-ćwiczymy właściwe ustawianie się w pary
-doskonalimy spostrzegawczość w trakcie zabaw i gier dydaktycznych


3. ,,KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYĆ Z NIMI TO JEST GRATKA’’
- rozwijamy umiejętność mówienia o uczuciach
- wspieramy dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych
- wykonujemy własnoręczne prezenty, niespodzianki dla dziadków
- kształtujemy umiejętności planowania i realizowania działań związanych z przygotowaniem
przyjęcia
- kształtujemy odporność emocjonalną w sytuacjach wystąpień przed widownią
- doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem


4. ,,CO MARZENIA, TO MARZENIA, WNET SIĘ ŻYCIE NASZE ZMIENIA’’
- doskonalimy umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń
- kształtujemy umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych
- doskonalimy umiejętność liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało
- uwrażliwiamy na potrzeby i marzenia innych ludzi

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 


,, ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT, NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ’’


- dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie związane z aktualną porą roku
- zakładamy kalendarz pogody-odczytujemy znaczenie piktogramów pogodowych
- uwrażliwiamy na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
- doskonalimy umiejętność wypowiedzi oraz bogacimy słownik czynny dzieci
- wzbogacamy wiedzę przez prowadzone doświadczenia i zabawy badawcze
- zapoznajemy dzieci z wybranymi utworami literatury dziecięcej
- tworzymy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym
- odwzorowujemy liczebność na zbiorach zastępczych
- przybliżamy dzieciom postać św. Mikołaja –bierzemy czynny udział w uroczystym spotkaniu ze
św. Mikołajem


,,PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, GOŚCIE ZARAZ PRZYBYWAJĄ’’


- rozwijamy poczucie odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
- pogłębiamy w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny ,potrzeby niesienia pomocy na miarę
możliwość
- doskonalimy wypowiedzi ustne ,prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia
- angażujemy dzieci w czynności prospołeczne
-doskonalimy umiejętność klasyfikowania elementów
-doskonalimy umiejętności sprawności manualnej podczas rysowania, kolorowania ,wycinania
-wdrażamy dzieci do kulturalnych zachowań podczas sytuacji dnia codziennego

 

,,W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, TO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM’’

- przybliżamy dzieciom tradycje świąt Bożego Narodzenia
- wdrażamy dzieci do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych , bierzemy udział w dekoracji
drzewka świątecznego w sali
-stwarzamy okazje do wielozmysłowego poznania otaczającego świata – jak pachną święta
-doskonalimy umiejętność przeliczania podczas zabaw i gier planszowych
-aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu spotkania świątecznego z rodzicami
-doskonalimy sprawności manualne podczas prac plastycznych ,poznajemy nowe techniki plastyczne
-wykonujemy ozdoby choinkowe razem z rodzicami –integrujemy dzieci i ich rodziny przez
uczestnictwo w uroczystości grupowej, zwracamy uwagę na kulturalne zachowania podczas
spotkania

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 NA LISTOPAD

 

 

Liście malowane pod drzewami rozsypane

-Dostrzegamy zachodzące w przyrodzie zmiany związane z aktualna porą roku;

-Zwracamy uwagę na bogactwo kolorów w parku, w lesie i ich piękno;

-Rozwijamy zmysł obserwacji, zdolność porównywania;

-Wykorzystujemy jesienne dary do działań plastycznych;

-Poznajemy zwyczaje niektórych zwierząt:

-Uczymy się piosenki „Jeżyk i liście”

-Doskonalimy umiejętność liczenia i zapamiętywania liczb w kolejności, wykorzystując jesienne -    dary: kasztany, liście, szyszki itp

 

Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

-Pokonujemy strach przed nieznanym;

-Zwracamy uwagę na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

-Poznajemy mapę Polski, wskazujemy na mapie miejsce swojego zamieszkania;

-Uczymy się wiersza „Moja Polska” W.Widłaka

-Poznajemy hymn i symbole narodowe, uczymy się pieśni patriotycznej - „Przybyli Ułani”;

-Wykonujemy flagę z papieru kolorowego;

-Doskonalimy orientację w schemacie własnego ciała

-Usprawniamy i wzmacniamy sprawność manualna dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

-Wyrabiamy pewność w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat;

 

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

-Poznajemy pojazdy i przedmioty napędzane siłą wiatru;

-Sprawdzamy, w jaki sposób można samodzielnie wywołać ruchy powietrza i poruszać lekkie  przedmioty;

-Składamy wiatraczek zgodnie z instrukcją, obserwujemy poruszanie wiatraka na wietrze;

-Rozwijamy wyobraźnię, doszukując się podobieństw kształtów chmur do zwierząt i przedmiotów;

-Uczestniczymy w zabawach badawczych z balonami;

-Rozwijamy umiejętności plastyczne – tworzymy według własnej inwencji stemplami z gąbki,

-Tworzymy instrumenty dęte z nietypowych przedmiotów;

-Wzbogacamy czynny słownik dziecka.

 

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

-Rozumiemy potrzebę ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

-Wiemy jak wygląda i do czego służy parasol;

-Rozbudzamy ciekawość poznawczą badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych – doświadczenia z wodą, staramy się wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;

-Wiemy jakie obiekty toną, a jakie utrzymują się na wodzie;

-Rozwijamy intuicję geometryczną, dostrzegamy kształt trójkąta wśród innych figur;

-Wzbogacamy doświadczenia estetyczne i twórcze dzieci – naśladujemy za pomocą instrumentów -odgłosy deszczu, wody;

-Dostrzegamy humor w utworach literatury dziecięcej;

-Kolorujemy obrazki według kodu;

-Obserwujemy mieszanie się farb, powstawanie nowych kolorów, nazywamy otrzymane kolory

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA PAŹDZIERNIK

JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

-nazywamy i opisujemy owoce, uczymy się dzielić słowa na sylaby

-zapoznajemy się z pojęciem sad

-poznajemy gatunki drzew rosnące w sadzie

-poznajemy znaczenie i wpływ  spożywania owoców na człowieka

-usprawniamy narządy mowy podczas gryzienia i żucia twardych pokarmów

-ćwiczymy sprawność dłoni poprzez zabawy plastyczne

-uważnie słuchamy tekstów wierszy, opowiadań i odpowiadamy na zadane pytania

-uczymy się i doskonalimy wykonywanie działań matematycznych na konkretach

-układamy historyjki obrazkowe, przewidujemy skutki naszych działań

-doskonalimy sprawność ruchową poprzez  skoki obunóż i naprzemiennie

-przestrzegamy zasad obowiązujących podczas zabawy

MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY

- uświadamiamy sobie o istnieniu  więzi międzyludzkich takich jak przyjaźń i koleżeństwo

- poznajemy podstawowe zasady moralne, jakie należy respektować w relacjach z innymi

- uczymy się  komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

-uczymy się nawiązywać życzliwy kontaktów z innymi

- dostrzegamy znaczenie tolerancji w relacjach między ludźmi

- potrafimy otwarcie mówić o swoich pragnieniach i potrzebach

-uwrażliwiamy dzieci, że inni mają takie same potrzeby, jak ja; uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, wypowiedzi podczas zajęć

-uczymy się uważnie słuchać utworów czytanych ,oceniamy postępowanie bohaterów

-przestrzegamy zasad ustalonych w kontrakcie grupowym

- utrwalamy poprawne posługiwanie się pojęciami ; na, pod, obok, między, nad

 

WITAMINY, HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA.

-rozpoznajemy i  nazywamy warzywa, wyróżniamy ich części jadalne

-zapoznajemy się z przepisami kulinarnymi z warzyw, zapamiętujemy poszczególne etapy przygotowania

-nabieramy przekonania o potrzebie jedzenia potraw z warzyw

-poznajemy piramidę zdrowego żywienia

-rozwiązujemy i układamy zagadki słowne dotyczące warzyw

-wykorzystujemy warzywa do prac plastycznych

-doskonalimy orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała

-zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych; spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania

-bogacimy kącik przyrody ,zbieramy jesienne skarby, gromadzimy warzywa i owoce do zajęć dydaktycznych

-uczymy się i doskonalimy cięcie nożyczkami

LAS SZUMI JESIENIĄ JUŻ ROBI SIĘ SENNIE.

-poznajemy ptaki odlatujące na zimę z Polski i zimujące w naszym kraju

-określamy miejsca, gdzie zimują zwierzęta

-kształcimy słuch w zabawach –rozpoznajemy głosy zwierząt

-poznajemy wygląd lasu, oraz roślinność ,określamy zasady zachowania się w lesie

-tworzymy makietę lasu ze zgromadzonych okazów roślinnych

-doskonalimy umiejętność  przeliczania w dostępnym zakresie

-rozwijamy słuch poprzez zabawy muzyczne, doskonalimy poczucie rytmu ,śpiewamy piosenki , układamy akompaniament muzyczny ,gramy na instrumentach

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA WRZESIEŃ


Wakacyjny minął czas, przedszkole wita nas!!!
• Poznajemy nowych kolegów i koleżanki w obrębie grupy, utrwalamy znajomość imion
• Poznajemy nową salę, łazienkę;
• Przypominamy sobie zasady panujące w grupie, przedszkolu;
• Doskonalimy umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i z Nauczycielami;
• Utrwalamy znajomość znaczka w szatni, łazience;
• Uczymy się wzajemnie sobie pomagać w różnych sytuacjach, stwarzamy atmosferę dobrego samopoczucia;
• Tworzymy miłą atmosferę sprzyjającą budowaniu zaufania do Nauczycieli i kolegów;
• Kształtujemy świadomość własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
• Przypominamy zasady gwarantujące bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
• Poszerzamy wiedzę i słownictwo z zakresu zasad ruchu drogowego;
• Doskonalimy analizę słuchową, wyodrębniamy i rozróżniamy dźwięki z otoczenia;
• Kształtujemy nawyk przestrzegania zasad ruchu drogowego i wybrane znaki drogowe;
• Poznajemy słowa i melodię piosenki „Dzieci i światła”;
• Uczymy się spacerować w parze z koleżanka, kolegą;
• Wykonujemy makietę ulic, zgodnie współdziałamy ze sobą;
• utrwalamy znajomość figur geometrycznych; koło, kwadrat, trójkąt.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
• Kształtujemy podstawowe nawyki higieniczne i kulturalne oraz zasady zachowania w łazience;
• Słuchamy opowiadań , wierszy związanych z realizowana tematyką, oceniamy zachowanie bohaterów;
• Tworzymy warunki do polisensorycznego poznawania świata, zabawy badawcze;
• Wypowiadamy się na tematy dotyczące zdrowia;
• Wspieramy dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć
• Uczymy się piosenki grupowej
Krasnal Hałabała – nasz przyjaciel
• Słuchamy opowiadań o przygodach Krasnala Hałabały. razem z Krasnalem witamy nową porę
roku – Jesień.
• Uczymy się hymnu naszego przedszkola.
• Bierzemy udział w Święcie Krasnala Hałabały i prezentujemy piosenkę grupową.
• Bierzemy udział w grach i zabawach terenowych w ogrodzie przedszkolnym.
• Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i nieoddalania się od nauczyciela.
• Bawimy się w zabawy naśladowcze przy muzyce.
• W dalszym ciągu kształtujemy nawyki samoobsługowe w łazience, przy stole.