LEŚNE DUSZKI

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE ,,LEŚNE DUSZKI’’

1.,,ZACZAROWANA JESIEŃ’’

 • Wzbogacamy wiedzę na temat warzyw i owoców
 • Aktywnie słuchamy opowiadań i analizujemy ich treści
 • Wykonujemy doświadczenia z użyciem warzyw i owoców
 • Rozwijamy wrażliwość zmysłową
 • Układamy jesienne mandale
 • Klasyfikujemy przedmioty według wskazanego kryterium, tworzymy zbiory
 • Tworzymy układy matematycznych rytmów
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • Bierzemy udział w akcji ,,Sprzątamy dla Polski”
 • Wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z zasadą ,,W zdrowym ciele , zdrowy duch’’

2.,,JAK DOBRZE BYĆ RAZEM’’

 • Wprowadzamy w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • Uświadamiamy sobie czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego jest to tak ważne w odniesieniu do siebie i innych
 • Doskonalimy umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych
 • Kształtujemy właściwe postawy i odpowiednie zachowania w różnych sytuacjach
 • Doskonalimy koordynację wzrokowo-ruchową
 • Kształtujemy prawidłowe chwyty dłoni
 • Uczymy się budować poprawnie wypowiedzi słowne
 • Doskonalimy kompetencje matematyczne: orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rozpoznajemy figury geometryczne, przeliczamy elementy w zbiorach

 

3.,,W KORONACH DRZEW’’

 • Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • Wzbogacamy wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • Prowadzimy obserwacje przyrodnicze, próbujemy rozpoznawać gatunki drzew
 • Ćwiczymy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych
 • Wykonujemy proste obliczenia na materiale konkretnym
 • Tworzymy jesienne opowiadania, doskonalimy wypowiedzi słowne
 • Wdrażamy zasady bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw ruchowych
 • Uczestniczymy w zajęciach  z ratownikiem medycznym, uczymy się zasad pierwszej pomocy

4.,,JESIENNE KOŁYSANKI’’

 • Poszerzamy wiedzę i zdobywamy wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznajemy wygląd, poznajemy zwyczaje i sposoby odżywiania zwierząt leśnych
 • Doskonalimy analizę i syntezę sylabową
 • Eksperymentujemy z rytmem i dźwiękiem
 • Uczymy się wysłuchiwać głoski w nagłosie
 • Poznajemy pojęcia: ,,pionowo”, „poziomo”, „skośnie”
 • Rozwijamy słuch muzyczny, eksperymentujemy z rytmem i dźwiękiem
 • Doskonalimy małą i dużą motorykę
 • Doskonalimy chwyt pisarski podczas rysowania i kreślenia

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

NASZE  PRZEDSZKOLE
• Poznajemy naszą salę, kąciki zabaw, nowe koleżanki i kolegów;
• Rozwijamy umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
• Rozwijamy umiejętność nazywania emocji o mówienia o nich;
• Pomagamy sobie wzajemnie, interesujemy się druga osobą;
• Poznajemy sposoby spędzania wolnego czasu przez kolegów i koleżanki z grupy;
• Szukamy charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
• Dokonujemy analizy sylabowej wyrazów, odczytujemy podpisy do obrazków – globalnie;
• Poznajemy i ustalamy zasady i normy obowiązujące w grupie, dokonujemy oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych norm i zasad;
• Poznajemy nazwę grupy, uczymy się piosenki grupowej.
MOI KOLEDZY I KOLEŻANKI – KOLEŻEŃSKOŚĆ
• Uczymy się przestrzegać zasad  zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików zabaw przez kolegów i koleżanki;
• Poznajemy imiona pracowników przedszkola i pełnione przez nich funkcje;
• Posługujemy się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni: na, pod, nad, obok, za, po lewej, po prawej itp.;
• Rozwijamy poczucie rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
• Rozwijamy umiejętność łączenia  różnych technik plastycznych – rysowanie, wycinanie i łączenie w całość, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
• Czerpiemy radość ze wspólnej zabawy, współdziałamy w zabawie.
JESTEM BEZPIECZNY
• Utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozumiemy konieczność poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych;
• Poznajemy pracę policjanta, odnosimy się z szacunkiem do funkcjonariuszy policji;
• Utrwalamy znaczenie sygnalizacji świetlnej, poznajemy wybrane znaki drogowe;
• Rozwijamy kompetencje językowe podczas zabaw i wypowiedzi dzieci;
• Doskonalimy umiejętność wyodrębniania głoski „o” w nagłosie ( na początku);
• Rozwijamy umiejętność bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami, oraz poprawnego trzymania pędzla;
• Dostrzegamy regularności podczas konstruowania rytmów 2,3 elementowych;
• Utrwalamy nazwy figur geometrycznych.
Z KRASNALEM  HAŁABAŁĄ  POZNAJEMY JESIEŃ
• Witamy nową porę roku - jesień
• Poznajemy przyrodę w różnych porach roku, dostrzegamy jej piękno oraz zachodzące zmiany, kolory jesieni;
• Poszerzamy wiedzę na temat gatunków drzew;
• Doskonalimy umiejętność przeliczania elementów w zbiorze;
• Utrwalamy słowa i melodię naszego hymnu przedszkolnego „Krasnal Hałabała” i piosenki grupowej „Leśne Duszki”;
• Wykonujemy grupowa pracę o tematyce jesiennej;
• Bawimy się w zabawy tropiące w ogrodzie przedszkolnym z Krasnalem Hałabałą;
• Rozwijamy umiejętność utrzymywania ładu i porządku w sali oraz w trakcie wykonywania prac plastycznych, porządkowanie  swojego miejsca pracy;
• Stosujemy zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w sali, zabawy w ogrodzie, na spacerach