LEŚNE DUSZKI

 

           ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

 

 

Jesień w ogrodzie

 • doskonalimy umiejętność wyrażania troski o ludzi i rośliny
 • poznajemy niektóre warzywa i ich właściwości
 • poszerzamy słownik o pojęcia związane z częściami roślin, warzywami
 • tworzymy zbiory, przeliczamy
 • rozwijamy świadomość ciała i jego położenia w przestrzeni
 • kształtujemy rozumienie pojęcia wstyd

 

Jesień w sadzie

 • poznajemy nazwy i poszerzamy wiedzę o niektórych owocach dojrzewających jesienią
 • rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • klasyfikujemy, odwzorowujemy kształty, układy, przeliczamy
 • sensorycznie poznajemy liście
 • poznajemy treść nowej piosenki, kształtujemy wrażliwość i pamięć muzyczną

 

Jesienny krajobraz

 • odróżniamy środowisko lasu i parku
 • utrwalamy wiedzę o zmianach w przyrodzie jesienią
 • rozwijamy myślenie logiczne, ćwiczymy pamięć
 • uczymy się pracować w parach
 • ćwiczymy umiejętność orientacji w schemacie ciała
 • rozwijamy kreatywność

 

Deszczowa pogoda

 • rozwijamy umiejętność wypowiadania się na tematy związane z uczuciami
 • ćwiczymy wyobraźnię
 • ćwiczymy umiejętność radzenia sobie z wygraną i przegraną podczas gier
 • poznajemy niektóre właściwości wody
 • rozwijamy ciekawość badawczą, umiejętność formułowania hipotez
 • utrwalamy informacje o deszczowej, jesiennej pogodzie