LEŚNE DUSZKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: STYCZEŃ

 

Witamy Nowy Rok

 • rozmawiamy o zwyczajach związanych z żegnaniem starego i witaniem nowego roku
 • ćwiczymy umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • utrwalamy nazwy dni tygodnia, poznajemy miesiące
 • dostrzegamy cykliczność następowania dnia i nocy, dni tygodnia, pór roku
 • rozwijamy kompetencje matematyczne

 

Sporty zimowe

 • rozwijamy umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć
 • kształtujemy postawę fair play podczas gier i zabaw
 • utrwalamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i aktywności zimowych
 • uczymy się kodować i dekodować komunikaty (zabawy z kodowaniem)
 • rozwijamy logiczne myślenie
 • kształtujemy wrażliwość estetyczną; poznajemy wybrane utwory muzyki klasycznej, rozwijamy wyobraźnię dźwiękową i ruchową

 

Dzień Babci i Dziadka

 • kształtujemy postawę szacunku wobec starszych, rozwijamy empatię
 • doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem; doskonalimy pamięć
 • ćwiczymy umiejętność współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole
 • nabywamy nowe doświadczenia plastyczne
 • ćwiczymy działanie według instrukcji
 • uczymy się przezwyciężania lęku przed wystąpieniami; kształtujemy pozytywny obraz siebie i wiarę we własne możliwości

 

Karnawał

 • poznajemy wybrane zwyczaje karnawałowe w Polsce i na świecie
 • doskonalimy koordynację wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • rozwijamy wyobraźnię
 • rozwijamy wrażliwość estetyczną
 • doskonalimy umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi