BORSUKI

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

 

Idzie jesień… przez ogród i sad.

- poszerzamy wiedzę o owocach i warzywach

- dowiadujemy się co to jest sad, a co ogród i co tam rośnie

- rozpoznajemy owoce za pomocą dotyku, węchu, wzroku i smaku

- rozpoznajemy i nazywamy warzywa oraz wskazujemy ich części jadalne

- nazywamy przetwory z owoców i warzyw /robimy kompoty, kisimy barszcz czerwony/

- zwracamy uwagę  na rolę owoców i warzyw w naszym życiu

- wprowadzamy do słownika globalnego nazwy wybranych owoców i warzyw oraz

  poznajemy piosenki w których są one głównymi bohaterami.

- ćwiczymy orientację przestrzenną – ustalamy położenie obiektów wobec własnej osoby

 

Idzie jesień … przez park i las.

- poznajemy sposoby przygotowania się wybranych zwierząt do zimy – zwracamy uwagę  na

 zmiany w wyglądzie: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, zwiększenie masy ciała

- wprowadzamy nazwy niektórych zwierząt do słownika globalnego

- organizujemy kącik książek o zwierzętach

- układamy zdania z nazwami zwierząt – przeliczamy ilość wyrazów

- ćwiczymy aparat artykulacyjny wykorzystują głoski, sylaby i krótkie wierszyki

- uczestniczymy w zabawach ruchowych – naśladujemy zwierzęta

- rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez tworzenie, układanie  i opowiadanie

  historyjek obrazkowych

- tworzymy układy przestrzenne z wykorzystaniem  kubków wg podanego kodu

 

Co z czego otrzymujemy.

- określamy rolę różnych zawodów w życiu społecznym

- uczymy się szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

- tworzymy rodziny wyrazów związanych z konkretnymi zawodami

- poznajemy wybrane surowce i powstające z nich produkty /zabawy badawcze/

- wykonujemy czynności wymagające porównywania i klasyfikowania

- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące nas do nauki pisania

- rozwijamy umiejętność liczenia w celowo stworzonych sytuacjach posługując się 

  liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

- utrwalamy kształt i nazwę prostokąta w zabawach z wykorzystaniem figur geometrycznych

 

Idzie jesień … z deszczem.

- dostrzegamy, obserwujemy i nazywamy zmiany zachodzące w przyrodzie późna jesienią /mgły, opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie  się temperatury powietrza/

- zwracamy uwagę na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

- poznajemy wędrówkę kropelki wody

- uczymy się szanować wodę i nie marnować jej

- uczestniczymy w zabawach badawczych np. badanie tonięcia i pływania przedmiotów

- poszukujemy i odtwarzamy dźwięki kojarzące się z jesienią wykorzystując gazety, materiał

  przyrodniczy i instrumenty perkusyjne

- naśladujemy głosy zjawisk przyrodniczych w zabawach ortofonicznych

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ


To my – Borsuczki


- z uśmiechem witamy się po wakacjach
- poznajemy naszą nową salę i przyjaciela Hałabały – borsuka, dowiadujemy się jak żyje, gdzie mieszka w warunkach naturalnych.
- ustalamy zasady panujące w naszej grupie, bo chcemy by wszystkim było miło i wesoło,
- przypominamy umowy panujące w przedszkolu
- pamiętamy o „czarodziejskich” słowach i używamy ich na co dzień
- rozwijamy umiejętności nawiązywania dobrych relacji
- bawimy się razem, zapraszamy nowych kolegów do wspólnych zabaw
- znamy graficzny obraz swojego imienia, rozpoznajemy go wśród innych
- poznajemy nazwę nowego miesiąca i tworzymy kalendarz
- wspominamy wakacyjne podróże i przygody – uczymy się budować wypowiedzi
- uważnie słuchamy opowiadań kolegów
- kształtujemy postawę szacunku wobec tego, co ważne dla innych
- słuchamy humorystycznych wierszy naszych poetów mówiących o podróżach m.in.: J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, W. Chotomskiej „Bańkowice mydlane”
- kształtujemy świadomość schematu własnego ciała – rozwijanie orientacji przestrzennej „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska/


Moja miejscowość i bezpieczna droga do przedszkola.


- rozmawiamy o miejscowości, w której mieszkamy
- omawiamy różnice między miastem i wsią, opisujemy domy, które tam są
- uczymy się zapamiętać swój domowy adres
- omawiamy zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach i przechodzenia przez jezdnię
- utrwalamy kierunki prawo, lewo.
- poznajemy niektóre znaki drogowe oraz rozmawiamy o pracy policjanta
- przypominamy sobie nr alarmowy 112 i dowiadujemy się w jakich sytuacjach można z niego korzystać, wiemy dlaczego nosimy „odblaski”
- konstruujemy grę ściankę, ustalamy zasady i rozgrywamy – kodowanie na dywanie z Krasnalem Hałabałą witamy jesień.
- żegnamy lato, witamy jesień – zauważamy zmiany w przyrodzie
- rozmawiamy o naszym patronie i jego przyjaciołach
- przypominamy i utrwalamy hymn naszego przedszkola „Jak dobrze być krasnalem”
- słuchamy opowiadań zawartych w książce L. Krzemienieckiej „ Z przygód Krasnala


Hałabały” – świętujemy Tydzień Patrona


- bierzemy udział w konkursie wiedzy na temat Krasnala Hałabały.
- obserwujemy przyrodę, wzbogacamy kącik przyrody o dary jesieni.
- rozmawiamy o lesie i jego mieszkańcach, robimy makietę lasu
- wykorzystujemy materiał przyrodniczy do działań twórczych.
- poznajemy i uczymy się piosenek o jesieni, gramy na instrumentach perkusyjnych
- rozwijamy zdolności do pojmowania własnego punktu widzenia – rozwijanie orientacji przestrzennej /„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej/