BORSUKI

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

                                                                                                                                            STYCZEŃ

 

Mijają dni, miesiące, lata.

- Poznajemy sposoby mierzenia czasu.

- Dostrzegamy upływ czasu, przemienność dnia i nocy, kolejność dni w tygodniu i cykliczność pór roku.

- Zapoznajemy się z różnymi rodzajami kalendarzy

- Uczymy się odczytywać pełne godziny na zegarze tarczowym i elektronicznym.

- Zapoznajemy się z powiedzeniami związanymi z czasem np. czas biegnie, czas ucieka, wlecze się, nie mam czasu, szkoda czasu.

- Rozwijamy koordynację słuchowo-ruchową poprzez zabaw słowno-muzyczno-ruchowe

- Doskonalimy spostrzeganie i porównywanie.

- Dziecięca matematyka E. G.-K - Rytmiczna organizacja czasu: pory roku, dni tygodnia,

  miesięcy w roku.

Zima i zwierzęta

- Poznajemy ptaki, które zimują w Polsce.

- Rozmawiamy o leśnych zwierzętach i sposobach ich dokarmiania.

- Odgadujemy nazwy ptaków za pomocą rebusów.

- Słuchamy leśnych odgłosów.

- Słuchamy opowiadań i wierszy związanych z tematem.

- Bawimy się rymując.

- Naśladujemy głosy różnych ptaków – usprawniamy aparat mowy.

- Tworzymy ptaki z  różnych materiałów plastycznych – jesteśmy kreatywni.

- Rozpoznajemy i nazywamy znaki matematyczne: +, -, =, <, >.

- Tworzymy zbiory wg podanego kryterium.

Kocham Babcię i Dziadka

- Uczymy się szacunku dla ludzi starszych,

- Wiemy, że babcie i dziadkowie to rodzice naszych rodziców,

- Wzmacniamy więzi emocjonalne z najbliższymi członkami rodziny

- Lubimy spędzać czas z babcią i dziadkiem – opowiadamy o ich dobroci i miłości do nas,

- Kształtujemy w sobie gotowość do niesienia pomocy

- Przygotowujemy uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka oraz prezenty w dowód pamięci i  miłości,

- Rozwijamy mowę i pamięć.

- Bawimy się w zabawy naszych babć i dziadków

- Rozwijamy umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi

- Rozbudzamy empatię i uczymy się właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych

- Przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii /E. Gruszczyk-Kolczyńska „Dziecięca matematyka”

 

 

 

GRUDZIEŃ

                                         

                                                    

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 - oglądamy książki, albumy, encyklopedie związane z życiem zwierząt prehistorycznych,
 - dowiadujemy się jak wyglądały, czym się żywiły dinozaury

 - poznajemy nazwy wybranych dinozaurów

 - doskonalimy umiejętność wypowiedzi oraz bogacimy słownik czynny

 - poznajemy wesołą piosenkę o Dinusiu, podejmujemy zabawy pantomimiczne rozwijające

   umiejętność obrazowania muzyki ruchem

 - wzbogacamy wiedzę poprzez prowadzone doświadczenia i zabawy badawcze

 - rozpoznajemy i nazywamy poznane zapisy cyfrowych liczb

 - uczestniczymy w zabawach usprawniających aparat artykulacyjnych

 

Przyszedł grudzień, a z nim zima

 - obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie

 - rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne  charakterystyczne dla zimy

 - oglądamy śniegowe gwiazdki, tworzymy własne z papieroplastyki

 - pamiętamy o właściwym ubieraniu się, by chronić się przed zimnem

 - manipulujemy przedmiotami /dokładamy, odkładamy/, ustalamy wynik po zmianie

 - dostrzegamy cykliczność dni tygodnia, utrwalamy ich kolejność, rozumiemy i używamy

   określeń: dziś, jutro, pojutrze, wczoraj.

- uczymy się tworzyć zdania używając różnych spójników

-przeżywamy radosne spotkanie ze Świętym Mikołajem

- uczymy się być wrażliwymi na potrzeby innych – włączamy się w akcję „Góra grosza”.

 

Boże Narodzenie – czas radości i kolędowania

 - wchodzimy w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

 - wzmacniamy więzi z rodziną oraz chęć aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do

   świąt

 - poznajemy zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia

 - uczymy się wybranych pastorałek i kolęd

 - słuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematyką świąteczną

 - składamy sobie życzenia – rozwijamy wartości: dobro, szacunek, życzliwość

 - rozwijamy sprawność manualną podczas wykonywania ozdób choinkowych

 - doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w

   sytuacjach zadaniowych / z wykorzystaniem zabaw i gier planszowych/

- aktywnie uczestniczymy w akcji o charakterze charytatywnym  – „Gwiazdka dla

   zwierzaka”

 

Przyjaźń

 - kształtujemy atmosferę życzliwości  i akceptacji wśród dzieci

 - zapoznajemy się z pojęciem przyjaźń

 - integrujemy się w grupie i rozwijamy pozytywne relacje rówieśnicze

 - słuchamy opowiadań związanych z podejmowaną tematyką

 - rozwijamy umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji

 - uczymy się radzić sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów

 - uczymy się wyrażać siebie za pomocą komunikatów werbalnych

 - rozwijamy koncentrację uwagi i mowę

 - tworzymy mapę myśli związaną z emocjami

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

 

 

 Polska – moja ojczyzna

     - poznajemy znaczenie słowa ojczyzna, - to ja, moja rodzina, mój dom, moje miasto, Polska i

  jej dzieje.

- przypominamy legendę o powstaniu państwa polskiego oraz poznajemy inne legendy   

- rozpoznajemy symbole narodowe: godło, hymn i flagę,

- rozumiemy, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli i bohaterów narodowych

- dowiadujemy się co to jest niepodległość i patriotyzm

- jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami

- uczymy się wierszy o naszej ojczyźnie, śpiewamy pieśni  patriotyczne

-  wiemy jak wygląda mapa Polski i znamy największe miasta leżące nad Wisłą: Kraków,

  Warszawa,  Toruń,  Gdańsk,

- próbujemy opowiadać poznane legendy – budujemy poprawne gramatycznie wypowiedzi,         

- świętujemy „urodziny Polski” – 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości

- dostrzegamy wartości: dobro, odwaga, prawda,

- dodajemy i odejmujemy na konkretnych przedmiotach, na palcach, by móc pokonać drogę                        

   od  konkretów do liczenia w pamięci /„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Mój dom

- nazywamy różne budynki – wyodrębniamy domy, budujemy wypowiedzi wokół słowa dom

- wyszukujemy skojarzenia do wyrazu dom

- rozmawiamy nt przedmiotów jakie powinny być w domu /meble, urządzenia elektryczne itp./

- zwracamy uwagę na bezpieczne, pod opieką rodziców, korzystanie z urządzeń elektrycznych

- utrwalamy nazewnictwo urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu

- przypominamy o porządkowaniu własnych rzeczy, swojego pokoju oraz pomaganiu rodzicom

- rozmawiamy o zwierzątkach jakie mogą mieszkać razem z nami

- rozwijamy umiejętność klasyfikowania, segregowania przedmiotów wg podanych cech

- utrwalamy poznane zapisy cyfrowe liczb

- usprawniamy małą motorykę – wykonujemy zadania grafomotoryczne

Moje prawa i obowiązki

- zastanawiamy się co to są prawa, a co to są obowiązki – rozmawiamy o tym

- poznajemy prawa dzieci oraz organizację „UNICEF” działającą na rzecz dzieci

- tworzymy piktogramy - symbole konkretnych praw – jesteśmy kreatywni

- dowiadujemy się ze każdy z nas ma prawo do miłości i opieki sprawowanej przez rodziców,

  rodzinę i społeczeństwo

- kształtujemy poczucie własnej wartości

- uczymy się szacunku do innych, zauważamy ich potrzeby

- przeżywamy, nazywamy i odgrywamy emocje /zabawy dramowe – pantonima/

- podejmujemy różne wspólne zabawy, bo to sprawia nam najwięcej radości

- rozwiązujemy zadania z wykorzystaniem koduj-maty

- podejmujemy zabawy badawcze – przybliżamy zjawisko przewodnictwa cieplnego

- uczymy się przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad,                                                          

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- zachęcamy się do zdrowego stylu życia

- poznajemy piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

- samodzielnie wykonujemy zdrowe kanapki

- pamiętamy o higienie i dbaniu o czystość

- rozmawiamy o sytuacjach zagrażających naszemu zdrowiu i życiu

- uświadamiamy sobie, że gdy jesteśmy chorzy szukamy pomocy u lekarza

- dowiadujemy się po co się szczepimy

- poznajemy prace wybranych lekarzy specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem

  stomatologa, dowiadujemy się co robić aby mieć zdrowe zęby

- tworzymy czyli kodujemy i rozgrywamy grę ścigankę „Jak być zdrowym?”

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

 

Idzie jesień… przez ogród i sad.

- poszerzamy wiedzę o owocach i warzywach

- dowiadujemy się co to jest sad, a co ogród i co tam rośnie

- rozpoznajemy owoce za pomocą dotyku, węchu, wzroku i smaku

- rozpoznajemy i nazywamy warzywa oraz wskazujemy ich części jadalne

- nazywamy przetwory z owoców i warzyw /robimy kompoty, kisimy barszcz czerwony/

- zwracamy uwagę  na rolę owoców i warzyw w naszym życiu

- wprowadzamy do słownika globalnego nazwy wybranych owoców i warzyw oraz

  poznajemy piosenki w których są one głównymi bohaterami.

- ćwiczymy orientację przestrzenną – ustalamy położenie obiektów wobec własnej osoby

 

Idzie jesień … przez park i las.

- poznajemy sposoby przygotowania się wybranych zwierząt do zimy – zwracamy uwagę  na

 zmiany w wyglądzie: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, zwiększenie masy ciała

- wprowadzamy nazwy niektórych zwierząt do słownika globalnego

- organizujemy kącik książek o zwierzętach

- układamy zdania z nazwami zwierząt – przeliczamy ilość wyrazów

- ćwiczymy aparat artykulacyjny wykorzystują głoski, sylaby i krótkie wierszyki

- uczestniczymy w zabawach ruchowych – naśladujemy zwierzęta

- rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez tworzenie, układanie  i opowiadanie

  historyjek obrazkowych

- tworzymy układy przestrzenne z wykorzystaniem  kubków wg podanego kodu

 

Co z czego otrzymujemy.

- określamy rolę różnych zawodów w życiu społecznym

- uczymy się szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

- tworzymy rodziny wyrazów związanych z konkretnymi zawodami

- poznajemy wybrane surowce i powstające z nich produkty /zabawy badawcze/

- wykonujemy czynności wymagające porównywania i klasyfikowania

- wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące nas do nauki pisania

- rozwijamy umiejętność liczenia w celowo stworzonych sytuacjach posługując się 

  liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

- utrwalamy kształt i nazwę prostokąta w zabawach z wykorzystaniem figur geometrycznych

 

Idzie jesień … z deszczem.

- dostrzegamy, obserwujemy i nazywamy zmiany zachodzące w przyrodzie późna jesienią /mgły, opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie  się temperatury powietrza/

- zwracamy uwagę na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

- poznajemy wędrówkę kropelki wody

- uczymy się szanować wodę i nie marnować jej

- uczestniczymy w zabawach badawczych np. badanie tonięcia i pływania przedmiotów

- poszukujemy i odtwarzamy dźwięki kojarzące się z jesienią wykorzystując gazety, materiał

  przyrodniczy i instrumenty perkusyjne

- naśladujemy głosy zjawisk przyrodniczych w zabawach ortofonicznych

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ


To my – Borsuczki


- z uśmiechem witamy się po wakacjach
- poznajemy naszą nową salę i przyjaciela Hałabały – borsuka, dowiadujemy się jak żyje, gdzie mieszka w warunkach naturalnych.
- ustalamy zasady panujące w naszej grupie, bo chcemy by wszystkim było miło i wesoło,
- przypominamy umowy panujące w przedszkolu
- pamiętamy o „czarodziejskich” słowach i używamy ich na co dzień
- rozwijamy umiejętności nawiązywania dobrych relacji
- bawimy się razem, zapraszamy nowych kolegów do wspólnych zabaw
- znamy graficzny obraz swojego imienia, rozpoznajemy go wśród innych
- poznajemy nazwę nowego miesiąca i tworzymy kalendarz
- wspominamy wakacyjne podróże i przygody – uczymy się budować wypowiedzi
- uważnie słuchamy opowiadań kolegów
- kształtujemy postawę szacunku wobec tego, co ważne dla innych
- słuchamy humorystycznych wierszy naszych poetów mówiących o podróżach m.in.: J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, W. Chotomskiej „Bańkowice mydlane”
- kształtujemy świadomość schematu własnego ciała – rozwijanie orientacji przestrzennej „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska/


Moja miejscowość i bezpieczna droga do przedszkola.


- rozmawiamy o miejscowości, w której mieszkamy
- omawiamy różnice między miastem i wsią, opisujemy domy, które tam są
- uczymy się zapamiętać swój domowy adres
- omawiamy zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach i przechodzenia przez jezdnię
- utrwalamy kierunki prawo, lewo.
- poznajemy niektóre znaki drogowe oraz rozmawiamy o pracy policjanta
- przypominamy sobie nr alarmowy 112 i dowiadujemy się w jakich sytuacjach można z niego korzystać, wiemy dlaczego nosimy „odblaski”
- konstruujemy grę ściankę, ustalamy zasady i rozgrywamy – kodowanie na dywanie z Krasnalem Hałabałą witamy jesień.
- żegnamy lato, witamy jesień – zauważamy zmiany w przyrodzie
- rozmawiamy o naszym patronie i jego przyjaciołach
- przypominamy i utrwalamy hymn naszego przedszkola „Jak dobrze być krasnalem”
- słuchamy opowiadań zawartych w książce L. Krzemienieckiej „ Z przygód Krasnala


Hałabały” – świętujemy Tydzień Patrona


- bierzemy udział w konkursie wiedzy na temat Krasnala Hałabały.
- obserwujemy przyrodę, wzbogacamy kącik przyrody o dary jesieni.
- rozmawiamy o lesie i jego mieszkańcach, robimy makietę lasu
- wykorzystujemy materiał przyrodniczy do działań twórczych.
- poznajemy i uczymy się piosenek o jesieni, gramy na instrumentach perkusyjnych
- rozwijamy zdolności do pojmowania własnego punktu widzenia – rozwijanie orientacji przestrzennej /„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej/