BORSUKI

               ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

 

 


Grupa V
I. Ja i Ty to My.
- umacniamy więzi z naszą grupą przedszkolną na różne sposoby np.: nowa nazwa grupy
- przypominamy zasady i normy obowiązujące w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z
dorosłymi
- stosujemy formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji
- działamy na wybranych zapisach graficznych np.: swoje imię
- uczestniczymy w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych
oraz ćwiczeniach gimnastycznych
- rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocji oraz próbujemy radzić sobie z ich
przeżywaniem
- wdrażamy się do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównym
- uczestniczymy w wycieczkach: warsztaty lalkarskie, projekt „Szlakiem Kopców
Krakowskich”.
II. Spotkanie z latawcem.
- aktywnie uczestniczymy w zabawach badawczych, eksperymentujemy, wnioskujemy
- rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
- dokonujemy analizy i syntezy słuchowej wyrazów
- przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
- bawimy się z literą „O” na różne sposoby
- posługuje się pojęciem „sukces”
- rozwijamy sprawności manualne i wyobraźnię plastyczną np.: „Grupowy Latawiec”.
III. Pożegnanie lata.
- dostrzegamy cechy charakterystyczne krajobrazów Polski
- utrwalamy znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku oraz utrwalamy
nazwy i wygląd letnich kwiatów i owoców
- kształtujemy właściwe chwyty dłoni podczas czynności takich, jak: sprzątanie, zabawy etc.
- usprawniamy aparat mowy: ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne
- wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”.
IV. Tydzień z Krasnalem Hałabałą.
- słuchamy opowiadań na temat patrona przedszkola w oparciu o książkę L. Krzemienieckiej
- tworzymy scenki dramowe i małe teatrzyki z krasnalem Hałabałą
- uczestniczymy w „Tygodniu Patrona” witając kolejną porę roku
- wzbogacamy „Kącik Przyrody” i dokonujemy obserwacji przyrodniczych
- utrwalamy wiedzę przyrodniczą i nie tyko biorąc udział w konkursie o patronie.