JEŻYKI

                               
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

 WRZESIEŃ    

       

My jeżyki dzielne smyki

 - z uśmiechem witamy się po wakacjach, poznajemy nowych kolegów                       

 - poznajemy naszego przyjaciela - jeżyka – jego sposób życia w naturze

 - przypominamy sobie opowiadanie o jeżyku z książki o Krasnalu Hałabale

 - by wszystkim było miło i wesoło, ustalamy zasady i umowy panujące w naszej grupie i na terenie całego przedszkola, poznajemy nasze prawa i obowiązki

 - pamiętamy o „czarodziejskich” słowach i używamy ich na co dzień

 - rozwijamy umiejętności nawiązywania dobrych relacji

 - uczymy się odbierać, rozumieć i wyrażać treści przekazywane niewerbalnie

 - prowadzimy zabawy związane z orientacją w przestrzeni oraz doskonalimy orientację w  schemacie własnego ciała – prawa / lewa strona. / „Dziecięca Matematyka”
   E. Gryuszczyk-

   Kolczyńskiej/

                          

Wakacyjne wspomnienia pozostaną w nas

 - poznajemy nazwę nowego miesiąca oraz związane z nim przysłowia

 - wspominamy wakacyjne podróże i przygody – uczymy się budować dłuższe wypowiedzi

 - uważnie słuchamy opowiadań kolegów, zwracamy uwagę  na bezpieczne i właściwe zachowania, dzięki którym szczęśliwie wróciliśmy do domu

 - szukamy i zaznaczamy na mapie Polski i Europy miejsca, które odwiedziliśmy

 - poznajemy różne nazwy miejscowości

 - przynosimy pamiątki i zdjęcia -  tworzymy wakacyjny kącik wspomnień

 - rozwijamy umiejętności grupowania przedmiotów wg określonej cechy

 

Bezpieczna droga do przedszkola

- przypominamy zasady ruchu drogowego dla pieszych i uczymy się je przestrzegać

- poznajemy wybrane znaki drogowe – rozumiemy znaczenie różnych symboli

- dostrzegamy sytuacje zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze, pamiętamy, że wsamochodzie jeździmy zapięci w foteliku

- dzielimy się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z bezpieczeństwem

- rozwijamy spostrzegawczość słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków i sytuacji, w których można je usłyszeć

- utrwalamy nazwy i kształty figur geometrycznych

- konstruujemy i rozgrywamy gry ściganki /kodowanie  na dywanie/

 

Witamy jesień razem z naszym patronem  Krasnalem Hałabałą

- przypominamy i poznajemy nowe przygody patrona naszego przedszkola, jego przyjaciół,  w oparciu o książkę L. Krzemienieckiej „Z przygód Krasnala Hałabały”

- tworzymy książeczki - nowe własne opowiadania o Krasnale

- wspólnie z kolegami z innych grup świętujemy Tydzień Patrona i witamy Panią Jesień    

- uczestniczymy w zabawie tropiącej z Hałabałą

- bierzemy udział w konkursie wiedzy na temat Krasnala Hałabały.

- obserwujemy jesienną przyrodę, wzbogacamy kącik przyrody o dary jesieni.

- wykorzystujemy materiał przyrodniczy do działań twórczych.

- zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania.