JEŻYKI

                                   

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

BEZPIECZNI NA DRODZE

-rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze

-rozwijanie sprawności ruchowej

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

-rozwijanie sprawności manualnej

-doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych

JESIEŃ W SADZIE

-poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią

-poznanie trybu życia jeży

-poznawanie litery o, O

-kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- poznanie cyfry 1

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji

-poznanie niektórych sposobów robienia przetworów

JESIEŃ W OGRODZIE

- czytanie globalne niektórych wyrazów

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw

-poznanie litery a, A

-rozwijanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

-poznani niektórych właściwości warzyw

JESIENNY KRAJOBRAZ

- rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

-rozwijanie logicznego myślenia

-poznanie kształtu litery i , I

- rozwijanie umiejętności w pracy w grupie

-rozwijanie i pisanie po śladzie cyfry 2

-rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
WRZESIEŃ
 

 

1.POZNAJMY SIĘ

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-nawiązywanie relacji rówieśniczych

-doskonalenie przeliczania i klasyfikacji

-utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych

-rozwijanie słuchu muzycznego

2.W NASZYM PRZEDSZKOLU

-poznanie zasad bezpieczeństwa

- ćwiczenie uważnego słuchania wiersza

- integracja grupy

- utrwalenie dni tygodnia

- rozwijanie zainteresowań badawczych

- doskonalenie sprawności manualnej

-ilustrowanie treści utworu ruchem

3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI

- rozwijanie sprawności manualnej

-wdrażanie do kulturalnego zachowania się

-rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania

- rozwijanie dbałości o innych

-rozwijanie sprawności językowej i słuchu fonemowego

4. TYDZIEŃ Z HAŁABAŁĄ

-zapoznanie z postacją Krasnala Hałabały i jego przyjaciółmi

-wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, słuchanie opowiadań dotyczących przygód Krasnala Hałabały

- udział dzieci w przedstawieniu z okazji Święta Krasnala Hałabały w naszym przedszkolu

-rozwijanie mowy i myślenia poprzez słychanie z poprawną mową potoczną