JEŻYKI

                               

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

    Gr. VI      CZERWIEC

 

Muzyka wokół nas

- słuchamy różne rodzaje muzyki: rozrywkowej, poważnej, ludowej

- poznajemy pojęcia związane z filharmonią: orkiestra, dyrygent, batuta oraz instrumenty

   muzyczne i ich brzmienie

- poznajemy postać Fryderyka Chopina oraz jego muzykę

- słuchamy i tańczymy poloneza

- kształcimy umiejętność dostrzegania zmian tempa i dynamiki

- rozpoznajemy różne dźwięki, które są wokół nas

- tworzymy i rozwiązujemy zagadki muzyczne

- gramy na instrumentach perkusyjnych i  doskonalimy umiejętność odtwarzania  krótkich

  fragmentów rytmicznych

- rozwijamy aktywność muzyczno-ruchową

- kształtujemy czynności umysłowe potrzebne do tworzenia pojęć – umiejętność  

  klasyfikowania /„Dziecięca matematyka”  E. G-K/

 Bierzemy udział w Przedszkolnej Olimpiadzie Sportowej oraz Orszaku Lajkonika

                     

Czym podróżujemy

- poznajemy środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego, wzbogacamy słownictwo

- rozmawiamy o tym co możemy zobaczyć w trakcie podróży różnymi środkami lokomocji

- utrwalamy bezpieczne zachowania podczas podróżowania samochodem

- rozwiązujemy kalambury związane z tematem wiodącym

- wykonujemy statki i samoloty – poznajemy nowe formy składania papieru

- kształcimy umiejętność odkodowywania  informacji

- poszerzamy słownik czynny o słowa przeciwstawne

- kształcimy umiejętność określania kierunków oraz wysokości przedmiotów

- podejmujemy zabawy logopedyczne w celu usprawniania aparatu mowy

 

Wakacje

- rozmawiamy o cechach lata, kształcimy umiejętność wypowiadania się na temat utworu

- przybliżamy charakterystyczne cechy regionów Polski i ich różnorodność

- planujemy jak spędzimy wakacje, zastanawiamy się jak możemy spędzać czas nad morzem,

  w górach, w lesie, w innych krajach – budujemy poprawne wypowiedzi

- zastanawiamy się co należy ze sobą zabrać, aby wakacje były udane i bezpieczne /tworzymy

  zbiory/

- uwrażliwiamy dzieci na poznawanie i poszanowanie przyrody w czasie wakacyjnych

  podróży

- pamiętamy o bezpieczeństwie w czasie wakacyjnych wojaży i zabaw

- tworzymy grę ścigankę „ Wakacyjne przygody” – rozwijamy umiejętność kodowania

- tworzymy rymy - rozwijamy mowę i myślenie

 

Smaki lata

- poznajemy owoce lata i rozmawiamy o przetworach jakie możemy z nich zrobić

- zachęcamy do spożywania owoców i robienia z nich zdrowych deserów oraz zwracamy 

  uwage na wartości odżywcze

- „odwiedzamy las” i rozmawiamy o owocach lasu oraz właściwym zachowaniu się w nim

- rozmawiamy o kolorach lata, malujemy nietypowymi narzędziami /balonem/

- podejmujemy działania plastyczne mające na celu rozwijanie kreatywności i umiejętności  

  planowania na płaszczyźnie

- doskonalimy umiejętność pisania cyfr po śladzie

- aktywnie uczestniczymy w różnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych w ogrodzie

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  MAJ

 

Na majowej łące

- poznajemy rośliny i zwierzęta żyjące na łące

- wzbudzamy zainteresowania światem przyrody

- zachęcamy do podejmowania prób wnikliwej obserwacji

- pamiętamy o zachowaniu ostrożności w stosunku do owadów

- poznajemy cykl rozwoju motyla

- rozmawiamy o pszczołach i poznajemy etapy powstawania miodu

- rozwijamy umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem

- kształtujemy orientację przestrzenną – lepsze pojmowanie przestrzeni, odległości, związków

  przyczynowych

- dowiadujemy się na czym polega symetria

- usprawniamy narządy mowy i prawidłową artykulację poprzez ćwiczenia ortofoniczne

- bierzemy udział w zabawach i ćwiczeniach sportowych prowadzonych przez olimpijczyka

   p. Grzegorza Sudołę

 

My rodzinę fajną mamy, zawsze razem się trzymamy

- grupujemy słownictwo wokół słowa „rodzina”

- rozbudzamy uczucia szacunku do wszystkich członków rodziny

- uświadamiamy sobie, iż każdy z nas rodzi się w określonej rodzinie. Każda rodzina odznacza

  się czymś niepowtarzalnym, charakterystycznym tylko dla niej

- rozmawiamy o tym co najlepiej lubimy robić z mamą, z tatą i razem z całą rodziną

- próbujemy wyjaśnić znaczenie słowa „szczęcie”, tworzymy wypowiedzi wielozdaniowe

- tworzymy portret naszej rodziny

- rozwijamy inwencję twórczą i utrwalamy figury geometryczne tworząc kwiaty dla mamy

- prezentujemy własne umiejętności poprzez przygotowanie upominków i życzeń  dla rodziców

- przeżywamy miłe chwile z rodziną w czasie Rodzinnego Festynu w przedszkolu

 

Gdzie pracują rodzice

- kształtujemy umiejętność określania zawodów wykonywanych przez poszczególne osoby na  

   podstawie ubioru i charakterystycznych dla danego zawodu narzędzi

- rozmawiamy o pracy strażaków, poszerzamy wiedzę o postępowaniu w sytuacji zagrożenia

- poznajemy wybrane zawody: dawne i obecne

- rozmawiamy o pracy naszych rodziców i zastanawiamy się „kim ja będę gdy dorosnę”

- podejmujemy próby przedstawienia za pomocą ruchu i mimiki pracy w danym zawodzie

- rozwijamy aktywność twórczą podczas układania i rozwiązywania zagadek w powiązaniu z

  posiadaną wiedzą

- uczymy się szacunku do pracy i ludzi różnych profesji

- kształtujemy umiejętność odróżniania zdania prawdziwego od fałszywego

- klasyfikujemy przedmioty ze względu na cechy ilościowe i jakościowe

- bierzemy udział w turnieju przedszkolaków „Zawsze w drodze ze sportem”

 

Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence

- poszerzamy wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata oraz uczymy się postaw

   akceptacji wobec różnorodności ich kultury i języka.

- poznajemy zwroty powitań w różnych językach

- rozmawiamy o osobach niepełnosprawnych i szacunku dla nich oraz sposobach i formach

  udzielania im pomocy

- rozmawiamy o naszych ulubionych zabawach i marzeniach – doskonalimy umiejętności

  wypowiadania się, uczymy się słuchać innych

- rozpoznajemy i nazywamy przeżywane emocje oraz doskonalimy umiejętności

  odczytywania sygnałów niewerbalnych

- rozmawiamy o tym jakimi cechami powinien odznaczać się dobry kolega - przyjaciel

- wspólnie wypracowujemy sposoby radzenia sobie ze złym humorem

- rozwijamy umiejętność przeliczania i porównywania zbiorów z użyciem znaków <.>.=

- dowiadujemy się jakie prawa i obowiązki mają dzieci

- bawimy się razem i świętujemy Dzień Dziecka

 

 

            

                         ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

KWIECIEŃ

 

Ruch to zdrowie -

- rozwijamy ogólną sprawność fizyczną

- wykonujemy ćwiczenia z różnymi przyborami

- rozmawiamy o polskich sportowcach, poznajemy różne dyscypliny sportowe

- kształtujemy takie cechy motoryki jak: szybkość, wytrzymałość, zręczność i zwinność,
- wdrażamy do współdziałania w zespole oraz odpowiedniego zachowania się w toku

  współzawodnictwa

- pamiętamy o bezpieczeństwie swoim i innych w czasie ćwiczeń i  zabaw ruchowych

- zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu

/ Bierzemy udział w projekcie „Zawsze w drodze ze sportem”/

 

Moja miejscowość

- budzimy zainteresowania dorobkiem kulturalnym własnego miasta, zachęcamy do

  wypowiadania się na  podstawie zgromadzonych pocztówek, albumów, zdjęć,

- poznajemy legendy i zabytki Krakowa

- zapoznajemy dzieci z określeniem „przewodnik turystyczny”, jego rolą, zachęcamy do

  wypowiadania się na określony temat,

- utrwalamy wiadomości dotyczące miasta, w którym mieszkamy oraz znajomości adresu 

  zamieszkania,

-  utrwalamy orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

- kształtujemy takie cechy motoryki, jak szybkość, wytrzymałość, zręczność i zwinność,
  wdrażamy do współdziałania w zespole oraz odpowiedniego zachowania się w toku

  współzawodnictwa

- kształcimy analizę i syntezę wzrokową oraz umiejętności odkodowywania informacji.

 

Dbamy o ziemię

- poznajemy podstawowe zasady ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich

  przestrzegania,

- kształtujemy współodpowiedzialność za stan otaczającego nas środowiska,

- przypominamy o  znaczeniu wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt, zachęcamy do

  podejmowania działań służących dbaniu i oszczędzaniu wody,

- wykonujemy doświadczenia z wodą, tworzymy prace plastyczne

- zapoznajemy  się z pojęciem ekologia, ekolog,  wdrażamy do ochrony środowiska i jego

  zasobów,

- poznajemy znaczenie słowa recykling i możliwości ponownego wykorzystania odpadów

- przypominamy sobie sposoby segregowania odpadów

- kształtujemy umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni,

 

Sześciolatek kraj swój zna, wiedzę o ojczyźnie ma.

     - znamy znaczenie słowa ojczyzna, - to ja, moja rodzina, mój dom, moje miasto, Polska i jej

       dzieje

- czytamy  legendy o powstaniu państwa polskiego,          

- przypominamy symbole narodowe: godło, hymn i flagę,

- rozumiemy, że  należy odnosić się z szacunkiem do symboli i bohaterów narodowych,

  poznajemy słynnych Polaków

- rozmawiamy o stolicach Polski na przestrzeni jej dziejów, dowiadujemy się o ważnych

  wydarzeniach historycznych, czytamy legendy

- Dowiadujemy się co to jest Konstytucja i dlaczego jest tak ważna

- uczymy się odczytywać informacje umieszczone na mapie, poznajemy różne regiony Polski,  

- czytamy wiersze  posługując się wybranymi gwarami

- jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami

- pamiętamy o ważnych datach i świętach: 2.V. - Święto Flagi, 3.V.- Święto Konstytucji

- stwarzamy sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności

  umysłowych, doskonalimy umiejętności czytania

- dodajemy i odejmujemy  tworzymy działania i układamy zdania z tekstem.

 

 

 

   ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

        Grupa VI      MARZEC

 

W kosmosie

- Podziwiamy bogactwo i harmonię kosmosu – poznajemy nasz Układ Słoneczny.

- Nazywamy i rozpoznajemy: planety, gwiazdy,  /prawa fizyki/.

- Poznajemy słynnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

- Poznajemy tajemnice następstwa dnia i nocy poprzez zabawy badawcze.

- Poszerzamy słownik czynny i bierny związany z podejmowanym tematem.

- Dowiadujemy się o podróżach człowieka w kosmosie i lądowaniu na Księżycu.

- Układamy opowiadania fantastyczne o życiu na innych planetach.

- Tworzymy gry ściganki, rozgrywamy je  - budujemy odporność emocjonalną.

- Tworzymy „Kącik Kosmiczny”- eksponujemy zdjęcia, książki, czasopisma, budujemy

   rakiety, roboty, stacje kosmiczne, satelity. 

- Kształcimy umiejętność mierzenia odległości za pomocą jednostki miary jaką jest „stopa”.

 

Marcowa pogoda

- Wyjaśniamy znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu.

- Obserwujemy i nazywamy zmiany zachodzące w przyrodzie.

- Grupujemy słownictwo i ilustracje wokół tematu – pogoda.

- Wykonujemy kalendarz pogody z wykorzystaniem umownych symboli.

- Nabywamy umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-

  skutkowego.

- Bawimy się korzystając z przedmiotów w kształcie koła i kuli, wskazujemy różnice między  

  nimi.

- Rozmawiamy o znaczeniu wody w życiu człowieka.

- Podejmujemy zabawy badawcze z wodą.

 

Nadchodzi wiosna

- Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie – poznajemy i nazywamy pierwsze kwiaty

  wiosenne.

- Żegnamy zimę i witamy wiosnę – przyporządkowujemy tym porom roku obrazki i wyrazy.

- Oglądamy i porównujemy nasiona i cebulki.

- Zakładamy hodowlę roślin: cebuli, rzodkiewki, fasoli, kwiatów i obserwujemy ich wzrost.

- Rozmawiamy o odpowiednich warunkach w jakich rośliny mogą wzrastać.    

- Kształtujemy umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

- Zastanawiamy się jacy mieszkańcy łąki powitają wiosnę – podejmujemy próby dopasowania

   nazw do obrazków.

- Zdobywamy umiejętności wspólnego działania w małych zespołach.

- Rozwijamy sprawność fizyczną podczas ćwiczeń gimnastycznych w formie opowieści

  ruchowej połączonej z ćwiczeniami ortofonicznymi.

 

ŚWIĘTA  WIELKANOCNE

- Rozmawiamy o zwyczajach i obrzędach, które towarzyszą obchodom Świąt Wielkanocnych

  w Polsce: palmy wielkanocne, malowanie jajek, koszyk ze święconką, baby i mazurki, śmigus  

  dyngus, chodzenie z gaikiem i kogucikiem, wykonujemy świąteczne dekoracje. Wyjaśniamy

  pojęcie „tradycja”.

- Symbole wielkanocne – gromadzimy, omawiamy symbole, rozwiązujemy zagadki.

- Poznajemy przysłowia związane z marcem i Świętami Wielkanocnymi

 

- Kształtujemy wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań

  plastycznych: ozdabiamy jajka, wykonujemy świąteczne dekoracje.

- Zakładamy hodowlę  owsa, rzeżuchy, wdrażamy się do systematycznego dbania i obserwacji

  wzrostu roślin.

- Podejmujemy zabawy badawcze z wykorzystaniem jajek

- Zapoznajemy się z różnymi rodzajami wag ich wyglądem i przeznaczeniem.

- Przeliczamy wyrazy w zdaniu, odzwierciedlamy liczbę wyrazów w zdaniu na zbiorach   

   zastępczych.

 

Bierzemy udział w projekcie  „ Zawsze w drodze ze sportem”.

 

 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
STYCZEŃ

W lodowej krainie

- Rozbudzamy zainteresowania przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy.

- Odszukujemy na mapie i na globusie krainy wiecznych lodów.

- Rozmawiamy o zwierzętach zamieszkujących te tereny.

- Nabywamy umiejętności analizowania treści utworu.

- Poszerzamy swoja wiedzę oraz słownik bierny i czynny.

- Usprawniamy technikę czytania.

- Wykonujemy eksperymenty z lodem i śniegiem.

- Rozwiązujemy zagadki słowno-obrazkowe.

- Doskonalimy  umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując się do umowy

  „dla każdego po tyle samo”.

- Bawimy się w ogrodzie /jeśli będzie odpowiednia pogoda/. W trakcie ubierania się

  zwracamy uwagę na kolejność wkładania poszczególnych  części garderoby.

 

Zwierzęta egzotyczne

- Poznajemy zwierzęta żyjące w różnych obszarach klimatycznych, „jesteśmy” na sawannie i     

  w dżungli.

- Budujemy zdania i wypowiedzi opisujące zwierzęta / ich cechy/.

- Rozwijamy inwencje twórczą – lepimy zwierzęta egzotyczne.

- Obchodzimy imieniny literki N n - utrwalamy jej obraz graficzny,  grupujemy wyrazy z

   literą „N” w nagłosie, śródgłosie  i wygłosie.

- W ramach zabaw ruchowych naśladujemy sposoby poruszania się  wybranych zwierząt

- Kształtujemy umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu treści słownej.

- Usprawniamy aparat artykulacyjny poprzez „gimnastykę buzi i języka”

- Utrwalamy pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni.

- Pamiętamy o zwrotach grzecznościowych  oraz przestrzeganiu ustalonych zasad.

 

W kosmosie

- Podziwiamy bogactwo i harmonię kosmosu – poznajemy nasz Układ Słoneczny

- Nazywamy i rozpoznajemy: planety, gwiazdy,  prawa fizyki/

- Poznajemy słynnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

- Poznajemy tajemnice następstwa dnia i nocy poprzez zabawy badawcze.

- Poszerzamy słownik czynny i bierny związany z podejmowanym tematem.

- Dowiadujemy się o podróżach człowieka w kosmosie i lądowaniu na Księżycu.

- Układamy opowiadania fantastyczne o życiu na innych planetach.

- Tworzymy gry ściganki, rozgrywamy je  - budujemy odporność emocjonalną.

- Tworzymy „Kącik Kosmiczny”- eksponujemy zdjęcia, książki, czasopisma, budujemy

   rakiety, roboty, stacje kosmiczne, satelity. 

- Kształcimy umiejętność mierzenia odległości za pomocą jednostki miary jaką jest „stopa”.

 

 

„Książka to zawsze wielka przygoda, na książki nigdy czasu nie szkoda.”

- Rozwijamy zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń.

- Poznajemy drogę  powstania książki oraz pojęcia i zawody : pisarz, autor, ilustrator,

  korektor,  drukarz, e-book,  księgarnia, biblioteka.

- Słuchamy czytanych opowiadań, bajek i wierszy.

- Doskonalimy umiejętność skupiania uwagi na tekście literackim.

- Rozmawiamy o swoich ulubionych książkach oraz o emocjach bohaterów przedstawionych

   na ilustracjach w oglądanych książkach.

- Doskonalimy umiejętność wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały - tworzymy

  opowiadania z wykorzystaniem nazw rekwizytów.

- Uczymy się szanować książki i właściwie z nich korzystać.

- Tworzymy własne książeczki. Czytamy teksty.

- Usprawniamy umiejętność dodawania i odejmowania – układamy działania z

  wykorzystaniem cyfr i znaków, odczytujemy działania.

- Wypożyczamy książki z biblioteki osiedlowej.

- Zachęcamy dzieci do codziennego „czytania” z rodzicami.

 

 

                  

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

            STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok

- Dostrzegamy upływ czasu,  kolejność dni w tygodniu i miesięcy w roku, cykliczność pór roku.

- Zapoznajemy się z różnymi rodzajami kalendarzy

- Poznajemy  dawne i współczesne sposoby mierzenia czasu.

- Uczymy się odczytywać pełne godziny na zegarze tarczowym i elektronicznym.

- Zapoznajemy się z powiedzeniami związanymi z czasem np. czas biegnie, czas ucieka,wlecze się, nie mam czasu, szkoda czasu.

- Budujemy wypowiedzi wielozdaniowe

- Poznajemy sposoby radzenia sobie ze strachem i obawami w oparciu o przeczytane opowiadanie

- Rozwijamy umiejętność manipulowania słowami poprzez dobieranie słów pasujących do    

  siebie ze względu na zgodność brzmienia

- Ćwiczymy zapamiętywanie kolejności sekwencji ruchów

- Rozwijamy umiejętność dostrzegania rytmu w danym układzie

Karnawał

- Zapoznajemy się ze zwyczajami związanymi z karnawałem w Polsce i w innych krajach

- Rozmawiamy o strojach i maskach karnawałowych

- Jesteśmy kreatywni w samodzielnym tworzeniu masek

- Tworzymy improwizacje taneczne w parach z balonami

- Tańczymy przy muzyce rozrywkowej i klasycznej

- Kształtujemy umiejętność pokazywania określonych emocji oraz odczytywania ich na twarzach innych dzieci

- Utrwalamy obraz graficzny poznanych liter

- Dokonujemy syntezy i analizy słuchowej wyrazów

- Czytamy teksty dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci

- Kształtujemy umiejętności przeliczania i segregowania przedmiotów ze względu na

  posiadane cechy: np. wielkość i kolor

- Pamiętamy o używaniu „czarodziejskich słów” w różnych sytuacjach

Kocham Babcię i Dziadka

- Uczymy się szacunku dla ludzi starszych,

- Wiemy, że babcie i dziadkowie to rodzice naszych rodziców,

- Wzmacniamy więzi emocjonalne z najbliższymi członkami rodziny

- Lubimy spędzać czas z babcią i dziadkiem – opowiadamy o ich dobroci i miłości do nas,

- Kształtujemy w sobie gotowość do niesienia pomocy

- Przygotowujemy uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka oraz prezenty w dowód  miłości,

- Bawimy się w zabawy naszych babć i dziadków

- Rozwijamy umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi

- Aktywizujemy wyobraźnię ruchową i kształtujemy umiejętność przedstawienia za pomocą ruchu określonej czynności

- Rozbudzamy empatię i uczymy się właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych

- Przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii /E. Gruszczyk-Kolczyńska „Dziecięca matematyka”

Zima i zwierzęta

- Poznajemy ptaki, które zimują w Polsce. Obserwujemy je w czasie spacerów.

- Dowiadujemy się o ich przysmakach.

- Zdobywamy wiedzę o wróblach i sikorkach

- Rozmawiamy o leśnych zwierzętach i sposobach ich dokarmiania.

- Rozwiązujemy zagadki słowne i pantomimiczne

- Słuchamy opowiadań i wierszy związanych z tematem.

- Naśladujemy głosy różnych ptaków – ćwiczymy aparat artykulacyjny

- Doskonalimy umiejętność kreślenia linii pionowych i ukośnych, zwracamy uwagę na  poprawne trzymanie kredki oraz właściwy kierunek  kreślenia /góra- dół, lewa-prawa/

- Układamy wyrazy z rozsypanek literowych.

- Utrwalamy znaki matematyczne: równa się, mniejszości i większości

- Tworzymy zbiory wg podanego kryterium.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE     
GRUDZIEŃ

 

Tutaj rosły poprocie

- kształtujemy umiejętności wyrażania emocji takich jak radość, złość, gniew itp. oraz odczytywanie ich u innych dzieci,

- czekamy na Mikołaja – stwarzanie okazji do okazywania pozytywnych uczuć,

- poznajemy różne gatunki dinozaurów, dowiadujemy się jak wyglądały, gdzie mieszkały, czym się żywiły, jak zostały nazwane,

 - tworzymy „świat dinozaurów” – rysujemy i wycinamy, lepimy z masy solnej, sklejamy z papierów, malujemy, konstruujemy z klocków,

- zapoznajemy się ze skarbami Ziemi, tworzymy ekspozycje,

- poznajemy historię powstania węgla oraz różnymi możliwościami jego wykorzystania w życiu codziennym,

- poznajemy technikę rysowania węglem drzewnym,

- poznajemy właściwości soli kuchennej, czerpanie przyjemności z eksperymentowania,

- kształtujemy umiejętności kreślenia znaków graficznych, płynności ruchów ręki wiodącej,

- poszerzamy słownik czynny i bierny związany z tematem,

 

Zima tuż, tuż

- określamy charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu,

- ćwiczymy słuch fonematyczny, spostrzegawczość, umiejętność łączenia obrazka z przeczytanym wyrazem,

- utrwalamy charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku, kształcimy koncentrację uwagi, logiczne myślenie,

- doskonalimy umiejętności rzutu prawą i lewą ręką,

- badamy właściwości śniegu, określamy różne stany skupienia wody,

- poznajemy nową technikę – malowania świecą,

- zwracamy uwagę na dostosowanie ubioru do warunków pogodowych i pory roku,

Boże Narodzenie

- zapoznajemy się ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia,

- wzmacniamy więzi emocjonalne z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w  

  przygotowaniach świątecznych,

- wprowadzamy w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, czerpiemy radość ze wspólnego bycia razem,

- zapoznajemy z wyglądem różnego rodzaju drzew iglastych tj świerk, sosna, jodła,

- kształcimy umiejętności wypowiadania się na określony temat, dostrzegamy związki przyczynowo-skutkowe, doskonalimy umiejętności układania zdań i dzielenia
  ich na słowa,

- aktywizujemy wyobraźnię ruchową, kształcimy umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu określonych czynności.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

   LISTOPAD

Jestem małym patriotą

- wiemy, że ojczyzna to – ja, moja rodzina, mój dom, moje miasto, Polska i jej dzieje

- rozmawiamy, aby określić i zrozumieć słowa- wolność, niepodległość, patriotyzm

- znamy symbole narodowe: godło, flagę i hymn – rozumiemy, że należy je szanować

- poznajemy wybrane wydarzenia z historii Polski, królów: Kazimierza Wielkiego,

  Władysława Łokietka, Królową Jadwigę i marszałka J. Piłsudskiego

- czytamy i polskie legendy /zauważamy różnice między legendą, a przekazem historycznym/

- wspominamy osoby, które już od nas odeszły - naszych bliskich, ale także tych, którzy

  walczyli o wolność naszej ojczyzny

- uczymy się piosenek i wierszy patriotycznych – przygotowujemy wieczornicę z okazji

 Święta Odzyskania Niepodległości

- wiemy jak wygląda mapa Polski- poznajemy wybrane oznaczenia na mapie / legendę mapy/

- znamy walutę naszego kraju, nazywamy poszczególne nominały monet i banknotów

  - rozwijamy umiejętności uważnego słuchania oraz budowania poprawnych zdań

  - dokonujemy syntezy i analizy słuchowej, poznajemy znak graficzny litery „Y”

  - tworzymy i rozgrywamy grę „ Z biegiem Wisły”

 

Dbamy o zdrowie jesienią

- kształtujemy podstawowe nawyki związane z czystością i higieną

- rozumiemy, że życie i zdrowie należy chronić

- zauważamy jak ważny  jest ruch na świeżym powietrzu, ćwiczenia i uprawianie sportu

- uczymy się jak zdrowo się odżywiać /przypominamy Piramidę zdrowego żywienia/

- wiemy, że są sytuacje kiedy musimy iść do lekarza , poznajemy domowe sposoby na przeziębienie

- pamiętamy o ubieraniu się stosownie do pogody

- poznajemy literę „D,d” – grupujemy wyrazy na tę literę

- wykonujemy ćwiczenia rozwijające małą i dużą motorykę

- dodajemy i odejmujemy na konkretnych przedmiotach, na palcach, by móc pokonać drogę                        

od  konkretów do liczenia w pamięci /„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej/

 

Jak przekazujemy informacje

- poznajemy różne sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej od najdawniejszych czasów

- dowiadujemy się o Alfabecie Morse’a, próbujemy napisać swoje imię

- tworzymy własny szyfr, odczytujemy zaszyfrowane informacje

- poznajemy sposoby /werbalne i niewerbalne/i urządzenia, które służą do przekazywania

  informacji

- poznajemy symbole i ich znaczenie, poszukujemy ich w otaczającym nas świecie

- dowiadujemy się jak napisać i wysłać list – poszerzamy słownik bierny i czynny

- układamy zdania proste i tworzymy z nich rozwinięte       

- orientujemy się jakie zmiany są odwracalne / „ Dziecięca matematyka” E.G-K/

- organizujemy kącik tworzenia zaszyfrowanych wiadomości                                  

    

Chcę mieć przyjaciela

- rozmawiamy o tym czy zwierze może być przyjacielem człowieka

- dowiadujemy się jakie zwierzęta mogą mieszkać z nami i jak należy się nimi opiekować

- słuchanie opowiadań o przyjaźni zwierząt mi.in. „ Dżok” B. Gawryluk,

- opowiadamy o zwierzętach, które mamy w domu lub w rodzinie

- poznajemy literkę „K, k” – tworzymy rodziny wyrazów, które mają tę literę na początku,

 w środku i na końcu wyrazu

- podejmujemy zabawy ruchowe, w których naśladujemy różne zwierzęta

- świętujemy Dzień Misia Pluszowego

- bawimy się z liczbą i cyfrą „0”.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

 WRZESIEŃ    

       

My jeżyki dzielne smyki

 - z uśmiechem witamy się po wakacjach, poznajemy nowych kolegów                       

 - poznajemy naszego przyjaciela - jeżyka – jego sposób życia w naturze

 - przypominamy sobie opowiadanie o jeżyku z książki o Krasnalu Hałabale

 - by wszystkim było miło i wesoło, ustalamy zasady i umowy panujące w naszej grupie i na terenie całego przedszkola, poznajemy nasze prawa i obowiązki

 - pamiętamy o „czarodziejskich” słowach i używamy ich na co dzień

 - rozwijamy umiejętności nawiązywania dobrych relacji

 - uczymy się odbierać, rozumieć i wyrażać treści przekazywane niewerbalnie

 - prowadzimy zabawy związane z orientacją w przestrzeni oraz doskonalimy orientację w  schemacie własnego ciała – prawa / lewa strona. / „Dziecięca Matematyka”
   E. Gryuszczyk-

   Kolczyńskiej/

                          

Wakacyjne wspomnienia pozostaną w nas

 - poznajemy nazwę nowego miesiąca oraz związane z nim przysłowia

 - wspominamy wakacyjne podróże i przygody – uczymy się budować dłuższe wypowiedzi

 - uważnie słuchamy opowiadań kolegów, zwracamy uwagę  na bezpieczne i właściwe zachowania, dzięki którym szczęśliwie wróciliśmy do domu

 - szukamy i zaznaczamy na mapie Polski i Europy miejsca, które odwiedziliśmy

 - poznajemy różne nazwy miejscowości

 - przynosimy pamiątki i zdjęcia -  tworzymy wakacyjny kącik wspomnień

 - rozwijamy umiejętności grupowania przedmiotów wg określonej cechy

 

Bezpieczna droga do przedszkola

- przypominamy zasady ruchu drogowego dla pieszych i uczymy się je przestrzegać

- poznajemy wybrane znaki drogowe – rozumiemy znaczenie różnych symboli

- dostrzegamy sytuacje zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze, pamiętamy, że wsamochodzie jeździmy zapięci w foteliku

- dzielimy się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z bezpieczeństwem

- rozwijamy spostrzegawczość słuchową poprzez identyfikowanie dźwięków i sytuacji, w których można je usłyszeć

- utrwalamy nazwy i kształty figur geometrycznych

- konstruujemy i rozgrywamy gry ściganki /kodowanie  na dywanie/

 

Witamy jesień razem z naszym patronem  Krasnalem Hałabałą

- przypominamy i poznajemy nowe przygody patrona naszego przedszkola, jego przyjaciół,  w oparciu o książkę L. Krzemienieckiej „Z przygód Krasnala Hałabały”

- tworzymy książeczki - nowe własne opowiadania o Krasnale

- wspólnie z kolegami z innych grup świętujemy Tydzień Patrona i witamy Panią Jesień    

- uczestniczymy w zabawie tropiącej z Hałabałą

- bierzemy udział w konkursie wiedzy na temat Krasnala Hałabały.

- obserwujemy jesienną przyrodę, wzbogacamy kącik przyrody o dary jesieni.

- wykorzystujemy materiał przyrodniczy do działań twórczych.

- zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania.