OGŁOSZENIA

 

Informuję, że z dniem 1 września 2024 r. wchodzi w życie Uchwała Nr V/88/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków  (Dz. Urz. Woj. 2024.4258 z dnia 27 czerwca 2024 r.). 

Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: godz. 8.00 - 13.00. Za każdą wcześniejszą lub późniejszą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości 1,44 zł

 Opłata zostaje obniżona o 50% dla:

1) rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,

2) rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”. 

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 0 zł.

 

 

Dnia 25.06.2024 (wtorek) przedszkolaki jadą do kina Cinema City Bonarka 
na film pt. „W głowiesię nie mieści” z programu edukacyjnego
"Kino za baterie dla przedszkoli".

Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 8.15
Śniadanie w tym dniu będzie o godzinie 8.15

Wyjazd z przedszkola o godzinie 9.00

 

WYDARZENIA CZERWIEC

03.06.2024r.- GODZINA 9.00 Wyjazd na Tauron Arene – GRUPA V , VI
05.06.2024r.- GODZINA 8.00 Wyjazd na Finał Pierwszej Krakowskiej  Olimpiady Sportowej Przedszkolaka- GRUPA V,VI
06.06.2024r.- GODZINA 13.00 Wyjazd na Pochód Lajkonika –
                      GRUPA IV, V, VI
12.06.2024r.- GODZINA 16.00 W tym dniu odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego grupy VI
13.06.2024r.- GODZINA 9.00 W tym dniu odwiedzi nas Pan Policjant, będą przeprowadzone warsztaty dla dzieci
13.06.2024r.- GODZINA 16.00W tym dniu odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego grupy V
17.06.2024r.- GODZINA 9.00 Wyjazd na Tauron Arene- GRUPA V, VI
20.06.2024r. - GODZINA 9.00 W tym dniu grupa VI wybiera się na warsztaty do Muzeum Narodowego

Wydarzenia – maj
 

6 maj -wyjazd na Tauron Arenę gr.V i VI godz.9.00

8 ma j-spotkanie ze sportowcem gr.V i VI godz.9.00

9 maj -wyjazd do Gruszowa wszystkie grupy godz.8.30

10 maj -występ „Każdy z nas talent ma” gr.V godz. 16.00

13 maj -„Baśń Cygańska.Trzy złote włosy króla słońca; z Lanckorony” wszystkie grupy od godz.9.00

15 maj -Piknik Rodzinny godz.16.00-19.00

17 maj -wyjazd do Kina Kijów "Brzechwolandia” wszystkie grupy godz. 10.30

20 maj - wyjazd na Tauron Arenę gr.V i VI godz.9.00

20 maj -Warsztaty chemiczne – Doktor WOW „Suchy lód” gr.I,II,III godz. 9.00
22 maj - Turniej „Zawsze w drodze ze sportem” wyjście gr.V i VI
23 maj -Krakowski Teatr Bajki „Pies w pustym mieszkaniu” gr. I,II,III godz.9.00
27 maj -Krakowski Teatr Bajki „Pies w pustym mieszkaniu” gr. IV,V ,VI godz.11.15
28 maj -wyjście do Opery gr. V i VI godz.12.00

29 maj -Dzień Dziecka w ogrodzie

 

 


Szanowni Rodzice

    Informujemy, że od dnia 22.04.2024 do 07.05.2024 należy złożyć
w sekretariacie przedszkola potwierdzenie woli korzystania
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Obowiązek ten dotyczy Rodziców dzieci nowo przyjętych jak również już uczęszczających do naszego przedszkola.

Niezłożenie dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.

Druki są dostępne w szatni przedszkola lub tutaj

Prosimy o czytelne uzupełnianie danych.


 

WYDARZENIA KWIECIEŃ

 

05.04.2024- GRUPA VI godzina 9.30

 W tym dniu grupa VI wybiera się na ,,Warsztaty detektywistyczne ''do Centrum Edukacji Przyrodniczej.

12.04.2024- GODZINA 9.30

W tym dniu odwiedzi nas grupa teatralna  Krak-Art. z przedstawieniem pt. ,, Koziołek NIE Matołek”.

15.04.2024- GODZINA 10.30

W tym dniu dzieci z grupy V i VI, wybierają się na zwiedzanie Urzędu Miasta.

18.04.2024- GRUPA- IV, V godzina 9.30

W tym dniu odbędą się warsztaty muzealne podczas których wykonane zostaną czapki lajkonika.

19. 04.2024- GRUPA-VI- godzina 9.30

W tym dniu odbędą się warsztaty muzealne podczas których wykonane zostaną czapki lajkonika.

26.04.2024-GODZINA 9.00

W tym dniu wykonane zostaną zdjęcia dla wszystkich grup ( tablo, grupowe)

 

 

Zbiórka baterii

 Dnia 05.04.2024 (piątek) odbędzie się zbiórka baterii w ramach programu MPO „Kino za baterie”.
Ekipa MPO odbierze baterie ok. godz.7.30

 Zbiórka zużytych baterii w ramach Programu odbywa się jednorazowo, wyłącznie w ustalonym terminie ,będzie prowadzona przez specjalistyczny, oznakowany samochód ustawiony przed budynkiem przedszkola. Baterie będą odbierane wyłącznie przez pracowników Elektrobrygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcje.

 


 

                 Uroczysty obiad

   Dnia 28 03.2024 (czwartek) odbędzie się uroczysty obiad
w przedszkolu.Prosimy w tym dniu o odświętny strój dla dzieci.

 

 


OD PONIEDZIAŁKU 11.03.2024 W NASZYM PRZEDSZKOLU ROZPOCZYNAMY KIERMASZ WIELKANOCNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

 

WARSZTATY  WIELKANOCNE

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy na warsztaty Wielkanocne, które odbędą się w dniach:

I grupa-20.03.2023 godzina 16.00

II grupa- 18.03.2024 godzina 16.00

III grupa 14.03.2024 godzina 16.00

IV grupa- 19.03.2024 godzina 16.00

V grupa 21.03.2024 godzina 16.00

VI grupa 21.03.2024 godzina 16.00

 

 

WYDARZENIA MARZEC

 

 

01.03.2024-  GODZINA 9.00

W naszym przedszkolu będziemy mieć kino sferyczne horyzontarium ,, Globalne ocieplenie” .

W tym dniu również będzie wykonywana sesja zdjęciowa.

04.03.2024-GODZIANA 9.00

W tym dniu odbędą się warsztaty dla dzieci odnośnie bezpieczeństwa ,zapoznamy się ze służbami bezpieczeństwa

oraz ustalimy zasady pierwszej pomocy.

07.03.2024-GODZINA 10-12 oraz 15-17

W tym dniu odbędzie się dzień otwarty w naszym przedszkolu

14.03.2023- GODZIANA 9.15

W tym dniu w  grupie IV odbędą się warsztaty z ceramiki

18.03.2024 GODZINA 9.30

W tym dniu w grupach IV, V, VI – odbędzie się dogoterapia

19.03.2024- GODZINA 9.00

W naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne Krak Art. Pt,, Jacek i Placek

21.03.2024- GODZINA 9.15

W tym dniu odbędą się warsztaty podróżnicze ,, Poznajemy Świat”, tym razem przeżyjemy jeden dzień z życia Hiszpana. Poznamy kilka słów, zatańczymy flamenco, poznamy  uroki sjesty, a nawet weźmiemy udział w bezpiecznej walce byków.

25.03.2024- GODZIANA 9.30

W tym dniu w grupach I, II, III – odbędzie się dogoterapia

 

 

 

 


 

 

 


SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 140 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KRAKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

DZIEŃ OTWARTY

07 MARCA 2024r.  W GODZINACH 10-12 ORAZ 15-17

W PROGRAMIE:

-PREZENTACJA PLACÓWKI

GRY I ZABAWY RUCHOWE, PLASTYCZNE I MUZYCZNE

 


 

Szanowni Rodzice - ważna informacja

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji,
o zamiarze dalszego korzystania z usług przedszkola
w roku szkolnym 2024/2025 do dnia
28.02.2024 r.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie

oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Druki deklaracji znajdują się u Pań w szatni.

 


Gimnastyka korekcyjna

CZWARTEK 9-12

J.angielski :

środa

Gr. I -11.15-11.30

GR.II- 11.45-12.00

GR.III-11.30-11.45

czwartek

GR.VI- 12.30-13.00

GR.V- 13.00-13.30

GR.IV- 13.30-14.00


WPŁATA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Drodzy Rodzice!


Kierując się wspólną odpowiedzialnością za przedszkolne wychowanie naszych dzieci, Rada
Rodziców, działająca przy Przedszkolu nr 140 w Krakowie, na zebraniu w dniu 21.09.2023 r.
podjęła decyzję o wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

100 zł/semestr za jedno dziecko*
Składkę za drugi semestr prosimy wpłacać do 29 lutego 2024 roku.
Dane do przelewu:
Nr rachunku: 55 1750 0012 0000 0000 3872 3065
Odbiorca: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 140 W KRAKOWIE
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, numer grupy
Kwota: 100 zł* za semestr
*w przypadku, jeśli do Przedszkola równocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko, na każde
kolejne obowiązuje upust -20 zł (np. 80 zł za drugie dziecko, 60 zł za trzecie dziecko itd.).
Pieniądze z Funduszu przeznaczane są m.in. na:
• pomoc św. Mikołajowi;
• przejazdy dzieci autokarem/busem do miejsc planowanych w kalendarzu wyjść
poszczególnych grup;
• opłaty za dodatkowe warsztaty w Przedszkolu;
• koncerty i teatrzyki organizowane na terenie Przedszkola;
• nagrody dla dzieci;
• zakup produktów na organizowane przez Przedszkole Dni Warzyw i Owoców oraz
Kuchni Świata;
• inne dodatkowe atrakcje organizowane w ramach zajęć przedszkolnych.
Równocześnie zastrzega się, że w przypadku atrakcji wyjazdowych, z Funduszu co do zasady
finansowane są przejazdy, natomiast koszt biletów/wejściówek itp. może być pokrywany w
formie osobnych zbiórek prowadzonych przez skarbników grupowych.
W razie ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail:
rada.rodzicow.przedszkole140@gmail.com.
Z góry dziękujemy za terminowe wpłaty!

RADA RODZICÓW

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM PRZEDSZKOLAKÓW ZA POMOC W ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU POCZĘSTUNKU Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA .

 

Bal karnawowy
w naszym przedszkolu odbędzie się dnia 01.02.2024r.

 Zabawę zaczynamy od młodszych grup
o godzinie 9.15

Tematyka strojów dowolna

 


 

WYDARZENIA STYCZEŃ

 

Wizyta u Stomatologa:

 

10.01.2024 GODZ. 9.00 GR VI,

10.01.2024 GODZ.10.00 GR I

16.01.2024 GODZ. 9.00 GR V

16.01.2024 GODZ 10.00 GR II

17.01.2024 GODZ. 9.00 GR IV

17.01.2024 GODZ. 10.00 GR III

 

 W tych dniach wybierzemy się do Szkoły Podstawowej nr 25, na spotkanie ze Stomatologiem, który będzie uświadamiał dzieci o konieczności i sposobach dbania o higienę jamy ustnej ,będzie również wykonany przegląd jamy ustnej u dzieci , które posiadają zgody od rodziców.

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka serdecznie zapraszamy  na uroczyste przedstawienie.

 

19.01.2024- godz.10.00 GR. IV

19.01.2024- godz.10.00 GR VI

24.01.2024- godz. 10.00 GR III

25.01.2024- godz. 10.00 GR I

26.01.2024 –godz. 10.00 GR V

29.01.2024-godz.10.00 GR II

 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi oraz dzieciom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie przedszkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, a później wzięli w nim udział hojnie płacąc za cudne ozdoby, wypieki oraz świąteczne upominki. Dzięki Państwa  zaangażowaniu Konto Rady Rodziców  wzbogaciło się o kwotę 2014.52zł.

 

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE NA TAURON ARENIE DLA GRUPY V I VI BĘDĄ W DNIACH :

 

15.01.2024

29.01.2024

26.02.2024

11.03.2024

25.03.2024

08.04.2024

22.04.2024

06.05.2024

20.05.2024

03.06.2024

17.06.2024

 

Przypominamy aby w dniu wyjazdu na Tauron Arene dzieci przynosiły plecaki z wodą, strojem sportowym oraz obuwiem zamiennym ( białe podeszwy)

Wyjazd o godzinie 9.00

 

 

 

 

 

WYJAZD DO KINA

  Dnia 18 grudnia (poniedziałek), dzieci
z grupy I, II, III, IV jadą do kina
Cinema City Bonarka na seans
pt. ,,Kicia Kocia pod choinkę"
z programu „Kino za baterie”

Wyjeżdżamy  z przedszkola o godz. 9.10

 

 

WYDARZENIA W GRUDNIU

 

06.12.2023, w godz. 9.00 – 12.00 – Mikołaj w przedszkolu.

08.12.2023  - ,,Kuchnia kaszubska”, dzieci poznają charakterystyczne smaki kuchni , zapoznają się z kulturą Kaszub

12.12. 2023, godz. 16.00  – warsztaty świąteczne z Rodzicami, grupa III i IV

13.12.2023, godz. 16.00   - warsztaty świąteczne z Rodzicami, grupa I i II

14.12.2023, godz. 16.00   - warsztaty świąteczne z Rodzicami, grupa V

18.12.2023, godz. 16.00   - warsztaty świąteczne z Rodzicami, grupa VI

14.12.2023, godz. 9.00 grupy I – III, godz. 10.00 grupy IV – VI - przedstawienie teatralne ,,Rudi – opowieść zimowa”, Krakowski Teatr Bajki

19.12.2023 – pieczenie pierników w przedszkolu

20.12.2023 – uroczysta Wigilia w przedszkolu

ZDROWE DZIECI

Nasze Przedszkole bierze udział w projekt realizowanym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia,
pod hasłem „Zdrowe Dzieci".
Głównym jego celem jest szerzenie zdrowego żywienia
i stylu życia wśród dzieci, oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Co się będzie działo w ramach projektu?
Chcemy zmieniać nawyki żywieniowe na zdrowsze
i promować codzienną aktywność fizyczną. Wiemy jak
to zrobić!

 1. Szkolenia dla kadr placówek dla nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych, prowadzone przez ekspertów, wprowadzą w temat zdrowego żywienia i stylu życia, pokazujące również „jak" praktycznie działać w placówkach.
 2. Praktyczne warsztaty kulinarne dla dzieci i gry edukacyjne promujące aktywność fizyczną poprowadzą przeszkoleni przez nas nauczyciele –
  we własnych grupach i placówkach – najbardziej naturalnym środowisku wzrostu dla dzieci.

 

DRODZY RODZICE

W poniedziałek 27.11.2023r. W ramach programu "Kino za baterie" wszystkie grupy jadą do kina Bonarka Cinema City na film animowany pt. "Życzenie”. Wyjazd z przedszkola o godz. 9.15

 


ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

#fioletowelove dla wcześniaków
17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka, a fioletowy to kolor przedwcześnie urodzonych dzieci!

Jak dołączyć do akcji #fioletowelove dla wcześniaków?
1. Możecie ubrać się na fioletowo, założyć fioletowe skarpetki, wykonać prace plastyczne lub zadbać o inny fioletowy akcent.
2. Zróbcie sobie zdjęcie (indywidualne lub grupowe).
3. Dodajcie to zdjęcie na swój profil w mediach społecznościowych z opisem #fioletowelove dla wcześniaków.
4. Do 17.11.23 dokonajcie wpłaty na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
nr konta: 41 1240 4588 1111 0010 8566 0833 tytuł wpłaty: Światowy Dzień Wcześniaka.
Pulsoksymetr stacjonarny kosztuje 5 999 zł i razem nam się uda!

 


30 listopada 2023 odbędą się warsztaty pt. "Afryka Bryka" z serii Poznajemy Świat

Dzieci poznają swoich rówieśników  z Afryki. Sprawdzą, jakimi zabawkami bawią się i o czym marzą. Dowiedzą się też wiele o kontynencie afrykańskim. 
W programie: 
przymierzanie afrykańskich strojów, 
ciekawe rekwizyty,
afrykańskie zwyczaje, 
zabawy ruchowe i zręcznościowe  z różnych krajów Afryki.


 

Dnia 11.11.2023 (piątek) o symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie odśpiewają przedszkolaki
„Mazurka Dąbrowskiego”
w ramach corocznej akcji
„Szkoła do hymnu” 

 


WYDARZENIA W LISTOPADZIE

 

08.11.2023r. GODZ. 16.00- Grupa V  i VI-  Zapraszamy rodziców na wspólne świętowanie z okazji Odzyskania Niepodległości.

 

09.11.2023r.- W naszym przedszkolu poznamy smaki kuchni niemieckiej, zapoznamy się z kulturą i obyczajami niemieckimi.

 

16.11.2023r.GODZ. 9.15- W tym dniu odwiedzi nas Góralska Hora- zespół muzyczny, który oprócz koncertu przybliży nam zwyczaje muzyczne, oraz ubiór górala i góralki.

 

20.11.2023r. W tym dniu odbędzie się świąteczna sesja w grupach I,II,III

 

23.11.2023r. W tym dniu odbędzie się świąteczna sesja  w grupach IV, V, VI


 

Drodzy Rodzice grupy V i VI

DNIA  08.11.2023r. O GODZ. 16.00

Serdecznie zapraszamy na uroczyste świętowanie z okazji Odzyskania Niepodległości.

 

Nasze Przedszkole bierze udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski”, której finał odbędzie się 4 października 2023 r. na terenie całego kraju. Celem przedsięwzięcia jest promowanie postawy odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu oraz troski o środowisko naturalne.

 

 

 

 

Adresy email do bezpośredniego kontaktu z wychowawcą grupy:

 

 

GRUPA

ADRESY E-MAIL

I

grupabiedronki2324@gmail.com

II

grupajagodkiprzedszkole@gmail.com

III

rudewiewiorki25@gmail.com

IV

grupa4.lesneduszki@gmail.com

V

gr5borsuki@gmail.com

VI

jezykistarszaki@gmail.com

 

 

Adresy e-mail do kontaktu z dyrektorem, wicedyrektorem i sekretariatem:

p140@mjo.krakow.pl

Godziny dostępności nauczycieli:

Grupa I- PONIEDZIAŁEK                     12.00-13/11.00-12.00

Grupa II- ŚRODA                                 11.30-12.30/10.30-11.30

Grupa III- WTOREK                             11.00-12.00/12.00-13.00

Grupa IV-   WTOREK                            11.00-12.00/12.00-13.00

                  CZWARTEK                       11.00-12.00/12.00-13.00

Grupa V-PONIEDZIAŁEK                     11.30—12.30/12.30-13.30

              CZWARTEK                            12.00-13.00

Grupa VI-WTOREK                               11.00-12.00/12.00-13.00

 

 

LUB W INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

 

 

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE NA TAURON ARENIE DLA GRUPY V  I  GRUPY VI  BĘDĄ W DNIACH :

 

11.09.2023r

25.09.2023r.

09.10.2023r

23.10.2023r.

06.11.2023r.

20.11.2023r.

04.12.2023r.

18.12.2023r.

 

Przypominamy aby w dniu wyjazdu na Tauron Arene dzieci przynosiły plecaki z wodą , strojem sportowym oraz obuwiem zamiennym ( białe podeszwy)

Wyjazd o  godzinie  9.00

 

WYDARZENIA WRZESIEŃ
 

Grupa V  będzie brała udział w warsztatach, które odbędą się  5.09  o godzinie 11:00 w księgarni Massolit Books & Cafe przy ul. Felicjanek 4. Są to warsztaty lalkarskie prowadzone wokół książki Anny Kaszuby-Dębskiej "Poczet królowych polskich", podczas których dzieci poznają sylwetki polskich królowych i wykonują inspirowane nimi lalki-kukiełki.

 

Grupa VI będzie brała udział w warsztatach, które odbędą się 6.09  o godzinie 11:00 w księgarni Compare Bookstore, znajdującej się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Podczas warsztatów dzieci wykonają harmonijkową książeczkę - leporello, w której zilustrują wiersz "Akond ze Skwak" autorstwa Edwarda Leara.

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

1.Informujemy, że z dniem 1 września 2023r. wchodzi w życie Uchwała nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( Dz.Urz. Woj. 2023.4729 z dnia 6 lipca 2023r.)

 

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, poza godzinami bezpłatnymi ustala się opłatę w wysokości 1.30 zł.

 

3. Godziny bezpłatne w przedszkolu 8- 13

 

4. Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2023 wynosi 10 zł.

 

 

Wygraliśmy darmowe animacje, dziękujemy wszystkim za lajki!

Animatorzy HoplaKids przyjadą do naszej placówki aby przeprowadzić animacje :-)

 

 

WYDARZENIA W MAJU

W naszym przedszkolu odbędą się warsztaty plastyczne, będziemy tworzyć czapkę Lajkonika w związku z udziałem przedszkola w konkursie „Mój Lajkonik”. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Grupy najstarsze będą brały udział w tegorocznym Pochodzie Lajkonika, który odbędzie się 15.VI.2023r. o godz. 13.00

08.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA V, VI

09.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA I, II

10.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA III, IV

11.05.2023  od godz. 9.00- wszystkie grupy będą brały udział w warsztatach podróżniczych

,, Poznajemy świat”- tym razem poznamy bliżej Kolorowe Indie. Dowiemy się jak wygląda życie nad Gangesem, Kto to jest fakir, czym się bawią hinduskie dzieci oraz wiele innych ciekawych informacji.

12.05.2023  godz. 9.30 w tym dniu wszystkie grupy wybiorą się do kina Kijów na spektakl

 pt. ,, Dorotka po drugiej stronie tęczy”.

19.05.2023- W tym dniu w naszym przedszkolu odbędzie się Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Teatru Bajki pt.,, Kuchenne Rewolucje”.

 godz. 9.15- Grupy I,II,III

godz.10.15 – Grupy IV,V,VI

24.05.2023r.-godz. 15.30  W naszym ogrodzie przedszkolnym odbędzie się Dzień rodziny, na który serdecznie Państwa zapraszamy.

25.05.2023- grupy III, IV godz.9.00-  W tym dniu zorganizowana zostanie wycieczka do Gospodarstwa  Agroturystyczno-edukacyjnego ,, Zwierzyniec Kopytkowo”- będziemy oglądać pokazy miodobrania, degustować, zwiedzać mini zoo oraz karmić zwierzęta.

31.05.2023- W tym dniu grupa V, VI godz. 9.00 dzieci  wyjadą  do Lanckorony do  Zaułku animacji ,jest to  niezwykle czarodziejskie  miejsce, które pozwoli nabyć przedszkolakom wiele wiadomości z dziedziny aktorstwa i teatru.

 

 


 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

Bierzemy udział w projekcie Lekko Nakręceni, dzięki gromadzeniu zakrętek będzie można zakupić drogie leki dla chorych dzieci.

17.03.2023 godz. 10.00 - odbędą się zajęcia, na których dzieci dowiedzą się o działalności Lekko Nakręconych, przedstawiona zostanie pluszowa wesoła wątroba, odbędą się gry zakrętkowe a na koniec będziemy słuchać bajki o transplantacji  o receklingu i dbania o środowsko.

Prosimy o przynoszenie zakrętek plastikowych do przedszkola do 16.03.2023r.

 

        


 

Wydarzenia w marcu

 

02.03.2023r. od godz. 9.00 Odbędą się warsztaty podróżnicze  Poznajemy świat  pt. ,, Ale  Meksyk’’

Poznamy Meksykańskie tradycje, pobawimy się etnicznymi zabawkami ,dowiemy się m.in. Kim byli Mariachi,? Jak wygląda kalendarz Azteków? Co robi się z agawy? Co je się w Meksyku?

03.03.2023r.od godz.9.00- Oceanarium- W naszym przedszkolu wyświetlona zostanie projekcja dla dzieci wewnątrz kopuły, w tym dniu dzieci będą mieć również sesję fotograficzną, rodzice będą mogli wykupić zdjęcia w późniejszym terminie.

09.03.2023r.   O GODZ. 8.00- Grypa IV wybiera się na warsztaty biblioteczne  do Biblioteki.  

10.03.2023r. W naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie  teatralne  pt.,, Dziki zachód”.

Grupy I, II,III  O GODZ. 9.00

Grypy IV. V. VI  O GODZ. 10.00

13.03.2023r. od  godz. 9.00 Odbędą się zajęcia z  dźwiękoterapii .Zajęcia te harmonizują ciało, przywracają mu równowagę. Poprawiają nastrój, łagodzą stres oraz motywują do dalszego działania.  Prowadzone przez Panią Monikę Doroszkiewicz  Pracującą  z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Od lat prowadzi dźwiękoterapię w Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, w domach spokojnej starości, DPS-ach oraz zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

17.03.2023 godz. 10.00 - odbędą się zajęcia, na których dzieci dowiedzą się o działalności Lekko Nakręconych, przedstawiona zostanie pluszowa wesoła wątroba, odbędą się gry zakrętkowe a na koniec będziemy słuchać bajki o transplantacji  o receklingu i dbania o środowsko.

20.03.2023r-GRUPA V I GRUPA VI

Wybiera się do szkoły muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego na koncert muzyczny oraz przedstawienie instrumentów muzycznych z możliwością kontaktu z nimi.

W tym dniu bardzo prosimy aby dzieci przyszły do przedszkola do godz. 8.00

21.03.2023r. Od godz.9.00 W naszym przedszkolu będziemy  mieć pokaz edukacyjny Kina Sferycznego. Nietypowy wygląd kopuły, obraz w formie sferycznej przyciągnie uwagę każdego.

27.03.2023r. Od godz. 9.00 Odbędą się warsztaty podróżnicze  Poznajemy świat  pt. ,,Międzynarodowa Wielkanoc ‘’.W programie warsztatów dowiemy się m.in. o tradycjach wielkanocnych z różnych regionów Polski, Jak wygląda Wielkanoc w Anglii, Finlandii, Libanie, USA, Boliwii i Meksyku, będziemy próbować mace z izraelskiej Paschy.

30.03.2023r.godz. 9.00Gr.I,II,III  10.00 Gr.IV.V.VI

W naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne pt. ,, Wiosenna pobudka”- kontynuacja bajki Jesienne Porządki

 


 

WYDARZENIA W LUTYM

 

15.02.2023r.- w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy.

16.02.2023r.-odbędą się zajęcia z  dźwiękoterapii .Zajęcia te harmonizują ciało, przywracają mu równowagę. Poprawiają nastrój, łagodzą stres oraz motywują do dalszego działania.  Prowadzone przez Panią Monikę Doroszkiewicz  Pracującą  z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Od lat prowadzi dźwiękoterapię w Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, w domach spokojnej starości, DPS-ach oraz zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

 

20.02.2023r. godz.9.00- W naszym przedszkolu odbędzie się spektakl pt.,, Przygody Krasnala Pączka”- pokazanie ile korzyści dla dziecka płynie z aktywnych form spędzenia czasu, racjonalnego i higienicznego odżywiania regularnego spożywania dobrze zbilansowanych posiłków.

 

24.02.2023r. godz. 9.00- w naszym przedszkolu odbędzie się  teatr pt. ,, Jaś i Małgosia” -to spektakl kolorowego teatru cieni rzucanych na ekran magicznym urządzeniem zwanym grafoskopem inspirowany baśnią braci Grimm. Ta każdemu znana baśń, w tej adaptacji scenicznej zadziwia formą, dzięki której zyskuje lekkość przekazu, dość wydawałoby się ponurej treści. Główną myślą przedstawienia jest to, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko mieć nadzieję!

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków z rodzeństwem i rodzicami do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie poetyckim:

„ZIMOWE RYMOWANIE”

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody w okresie zimowym
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Zainteresowanie dzieci poezją
 • Popularyzowanie poezji dziecięcej

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzinami
 2. Uczestnicy konkursu wymyślają własny utwór poetycki lub rymowankę o tematyce zimowej
 3. Ułożony wiersz można ozdobić pracą plastyczną
 4. Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nr grupy, tytuł utworu
 5. Prace konkursowe należy przesłać na adres jagodki02@gmail.com do 20 lutego 2023r.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, uwzględniając następujące kryteria: udział dziecka w wykonanej pracy, oryginalność w przedstawieniu tematuLaureaci konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

 


 

DRODZY RODZICE

GR I, GR II, GR III, GR IV

W poniedziałek 23.01.2023r. Wybieramy się do Kina Bonarka Cinema City na film animowany pt. ,,YUKU I MAGICZNY KWIAT”. Wyjazd z przedszkola o godz. 9.20

 


 

Drodzy Rodzice GR. V GR. VI

Serdecznie zapraszamy na ,,Jasełka Krakowskie”

które odbędą się:

GR.V w czwartek 19.01.2023r.godz.16.00

GR.VI.  w piątek 20.01.2023r. godz.16.00

 


 

Zajęcia ze Strażnikiem Miejskim

 

GRUPA: V, VI: 17.01.2023  godz. 9.30

GRUPA: I, II, III, IV: 20.01.2023 godz. 9.30

W naszym przedszkolu odbędą się zajęcia o bezpieczeństwie  prowadzone przez Strażnika  Miejskiego. Dzieci poznają charakterystyczne elementy munduru, mogą je przymierzać, oglądać. Będą prowadzone zajęcia związane z bezpieczeństwem w domu, w przedszkolu i na podwórku. Na zajęciach będzie również wykorzystany ,,Autochodzik’’, który cieszy się ogromną popularnością. 

 


 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi oraz dzieciom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie przedszkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, a później wzięli w nim udział hojnie płacąc za cudne ozdoby, wypieki oraz świąteczne upominki. Dzięki Państwa szczodrości i zaangażowaniu w nasze wspólne działania Konto Rady Rodziców  wzbogaciło się o kwotę 1010zł.

 


 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę książek, które będą używane w Szpitalu Klinicznym im. Dr. Józefa Babińskiego na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i młodzieży w Krakowie.

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać 101 książek.

 

 

 

 


 
 

 

Upoważnienia do obioru

Szanowni Rodzice,

Zamieszczamy dla Państwa wzór upoważnienia do odbioru.

Wzór upoważnienia należy pobrać, wypełnić i przynieść do przedszkola.

W upażnieniu należy wpisać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka, oprócz rodziców.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/upowaznienie-do-odbioru-dziecka(1).docx