OGŁOSZENIA

 

Nasze Przedszkole bierze udziału w akcji „Sprzątamy dla Polski”, której finał odbędzie się 4 października 2023 r. na terenie całego kraju. Celem przedsięwzięcia jest promowanie postawy odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu oraz troski o środowisko naturalne.

 

 

 

 

Adresy email do bezpośredniego kontaktu z wychowawcą grupy:

 

 

GRUPA

ADRESY E-MAIL

I

grupabiedronki2324@gmail.com

II

grupajagodkiprzedszkole@gmail.com

III

rudewiewiorki25@gmail.com

IV

grupa4.lesneduszki@gmail.com

V

gr5borsuki@gmail.com

VI

jezykistarszaki@gmail.com

 

 

Adresy e-mail do kontaktu z dyrektorem, wicedyrektorem i sekretariatem:

p140@mjo.krakow.pl

Godziny dostępności nauczycieli:

Grupa I- PONIEDZIAŁEK                     12.00-13/11.00-12.00

Grupa II- ŚRODA                                 11.30-12.30/10.30-11.30

Grupa III- WTOREK                             11.00-12.00/12.00-13.00

Grupa IV-   WTOREK                            11.00-12.00/12.00-13.00

                  CZWARTEK                       11.00-12.00/12.00-13.00

Grupa V-PONIEDZIAŁEK                     11.30—12.30/12.30-13.30

              CZWARTEK                            12.00-13.00

Grupa VI-WTOREK                               11.00-12.00/12.00-13.00

 

 

LUB W INNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU

 

Zajęcia dodatkowe

 

LOGOPEDA

WTOREK – W GODZINACH 8-11

CZWARTEK  W GODZINACH 8-13

PIĄTEK W GODZINACH 8-13

PSYCHOLOG

WTOREK W GODZINACH 9-14.30

          PIĄTEK W GODZINACH 8-13.30

PEDAGOG SPECJALNY

PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 9-12 LUB 12-15

ŚRODA W GODZIANACH 9-12 LUB 12-15

CZWARTEK W GODZIANACH 9-12 LUB 12-15

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

CZWARTEK 9-12

J. ANGIELSKI-

 ŚRODA

Gr. I -11.15-11.30

GR.II- 11.45-12.00

GR.III-11.30-11.45

CZWARTEK

GR.VI- 12.30-13.00

GR.V- 13.00-13.30

GR.IV- 13.30-14.00

 

 

RYTMIKA I TAŃCE OD PAŹDZIERNIKA

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

GRUPA I-    14.09.2023r. GODZINA 16.00

GRUPA II-   11.09.2023r. GODZINA 16.00

GRUPA III-   12.09.2023r.GODZINA 16.00

GRUPA IV-   14.09.2023r. GODZINA 16.00

GRUPA V-    12.09.2023r. GODZINA 16.00

GRUPA VI-   11.09.2023r. GODZINA 16.00

 

 
„Krakowska Karta Rodzinna 3+”
oraz Karta „Rodzina N”
oraz Decyzja MOPS

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu ksera Krakowskiej Karty Rodzinnej 3 + lub Karty Kraków dla Rodziny „N”, decyzji Mops,
w  nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2023r.
 
 

CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE NA TAURON ARENIE DLA GRUPY V  I  GRUPY VI  BĘDĄ W DNIACH :

 

11.09.2023r

25.09.2023r.

09.10.2023r

23.10.2023r.

06.11.2023r.

20.11.2023r.

04.12.2023r.

18.12.2023r.

 

Przypominamy aby w dniu wyjazdu na Tauron Arene dzieci przynosiły plecaki z wodą , strojem sportowym oraz obuwiem zamiennym ( białe podeszwy)

Wyjazd o  godzinie  9.00

 

WYDARZENIA WRZESIEŃ
 

Grupa V  będzie brała udział w warsztatach, które odbędą się  5.09  o godzinie 11:00 w księgarni Massolit Books & Cafe przy ul. Felicjanek 4. Są to warsztaty lalkarskie prowadzone wokół książki Anny Kaszuby-Dębskiej "Poczet królowych polskich", podczas których dzieci poznają sylwetki polskich królowych i wykonują inspirowane nimi lalki-kukiełki.

 

Grupa VI będzie brała udział w warsztatach, które odbędą się 6.09  o godzinie 11:00 w księgarni Compare Bookstore, znajdującej się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Podczas warsztatów dzieci wykonają harmonijkową książeczkę - leporello, w której zilustrują wiersz "Akond ze Skwak" autorstwa Edwarda Leara.

 

 

PROJEKT SMOCZE WAKACJE Z JEDYNKĄ

 

Grupa V- 13.O9.2023r.- godz10.00-12.00

Grupa VI- 14.09.2023r.- GODZ. 10.00-12.00

 

Grupy będą brały udział w projekcie pt.  ,, Smocze Wakacje z Jedynką"- odwiedzimy siedzibę Dzielnicy I Starego Miasta, gdzie dowiemy się o tradycji, kulturze i dostępnych atrakcjach dla dzieci, następnie Przewodnik zabierze dzieci na krótki spacer po Dzielnicy I w poszukiwaniu Smoka Wawelskiego.

 

WARSZTATY W NARODOWYM BANKU POLSKI

Grupa V- 18.09.2023r. godz. 10.00

Grupa VI- 26.09.2023r. godz. 9.30

Warsztaty, podczas których dzieci poznają monety i banknoty, zarówno kolekcjonerskie jak i obiegowe, których bohaterami są polscy królowie, wybitne postaci oraz zabytki i budowle historyczne związane z historią Polski i Krakowa. Prezentując monety o różnorodnych kształtach, dowiemy się z czego mogą być wytwarzane, jaką rolę pełni awers i rewers, czym jest nominał i kto jest ich  głównym emitentem. Pomocą edukacyjną są wielkoformatowe puzzle z wizerunkami monet i banknotów emisyjnych, które najmłodsi uczestnicy zajęć mogą ułożyć pod okiem prowadzącego zajęcia, poznając występujące na nich symbole.

 

MAGICZNY DOMEK

 

GRUPA V I GRUPA VI- 21.09.2023r. godz. 10.00

Program realizują strażacy w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach wydzielonych na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie. Strażacy poprzez zabawę z dziećmi uczą w jaki sposób omijać zagrożenia pojawiające się w mieszkaniu podczas pożaru.

 

ZDJĘCIA- KALENDARZ

 

28.09.2023r.( czwartek)

W naszej placówce będą wykonywane zdjęcia- kalendarze, we wszystkich grupach.

 

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

1.Informujemy, że z dniem 1 września 2023r. wchodzi w życie Uchwała nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( Dz.Urz. Woj. 2023.4729 z dnia 6 lipca 2023r.)

 

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, poza godzinami bezpłatnymi ustala się opłatę w wysokości 1.30 zł.

 

3. Godziny bezpłatne w przedszkolu 8- 13

 

4. Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2023 wynosi 10 zł.

 

 

 

Wygraliśmy darmowe animacje, dziękujemy wszystkim za lajki!

Animatorzy HoplaKids przyjadą do naszej placówki aby przeprowadzić animacje :-)

 

 

 

ODBIÓR ZUŻYTYCH BATERII

Odbiór baterii w ramach programu „Kino za baterie dla przedszkoli” w  naszej placówce odbędzie się w dniu
05.06 (Poniedziałek).

Baterie będą odbierane przez pracowników
„Elektrobrygady na telefon” w godzinach
07:00 – 08:00.

 

 

 

Przedstawienie Wyników
W dniach od 17-21.04 2023  w  Naszym Przedszkolu odbył się „Tydzień Talentów”. Dzieci mogły  zaprezentować swoje umiejętności w 7 rodzajach Talentów: Język Obcy w Piosence, Wokal w języku polskim, Recytatorski, Gra na instrumentach, Ruchowo-Sportowy ,
Naukowiec /Doświadczenie/, Plastyka /Praca Plastyczna/ „Wiosna, Ach to Ty!  
 


Wyniki Talentu Plastyka „Wiosna, Ach to Ty” Grupy Starsze /IV, V, VI/:
I Miejsce: Kacper J. /Gr. VI/ II
    II Miejsce: Krzysztof K./Gr. IV/ 
III Miejsce: Natalia S. /Gr. VI/

     

Grupy Młodsze   
 I Miejsce: Sonia P. /Gr. I/
II Miejsce: Faustyna S. /Gr. III/
 III miejsce: Wojciech M. ,    Ignacy J./Gr. III/
Wyróżnienia:  Grupy Starsze /IV, V, VI/: Zofia M. /Gr. VI/, Wojciech P./Gr. IV/, Weronika P./Gr. IV/, Alicja A. /Gr. IV/, Adrian T. /Gr. V/, Antonina Ł./Gr. VI/, Zofia A.K /Gr. V/, Zofia Ch. /Gr. IV/, Klara M. /Gr. VI/. Grupy M. /I, II, III/: Mikołaj M. /Gr. I/, Kamila S./Gr. III/, Dawid K. /Gr. III/, Aleksander S. /Gr. III/.
Wyniki Talentu Recytatorskiego Grupy Starsze
/IV, V, VI/ I Miejsce: Karolina S. /Gr. V/, Zofia Ch. /Gr. IV/ II Miejsce: Adam W. /Gr. IV/ III Miejsce:  Henryk O. /Gr. IV/. Grupy Młodsze /I, II, III/ I Miejsce: Faustyna S., Jolanta R./Gr. III/ II Miejsce: Wojciech M./Gr. III/, Franciszek J. /Gr. I/ III Miejsce: Aleksander S., Liliana B./Gr. III/. Wyróżnienia:  Grupy Starsze /IV, V, VI/: Helena M. /Gr. IV/, Stefan J. /Gr. V/, Magdalena S./Gr. V/, Mira Y. /Gr. V/, Piotr G. /Gr. VI/, Zofia M. /Gr. VI/; Grupy M. /I, II, III/: Mikołaj M. /Gr. I/, Gabriela N./Gr. III/, Janina J. / Gr. III/.
Wyniki Talentu Wokalnego Grupy Starsze
/IV, V, VI/ I Miejsce: Maria G./Gr. IV/,Wit S. /Gr. V/ II Miejsce: Julia J. /Gr. V/, Anna K./Gr. IV/, Milena M./Gr. IV/ III Miejsce: Amelia J. /Gr. VI/ Grupy Młodsze /I, II, III/ I Miejsce: Julia K. /Gr. II/ II Miejsce: Adam O./Gr. III/ III Miejsce: Kaja K. /Gr. III/. Wyróżnienia: Grupy Starsze /IV, V, VI/: Wojciech P. /Gr. IV/, Jakub, Bartosz K./Gr. IV/, Małgorzata Z. /Gr. IV/. Grupy Młodsze /I, II, III/: Barbara Z./Gr. I/, Bartosz P. /Gr. I/, Kamila S. /Gr. III/.
Wyniki Talentu Gra na instrumencie
Grupy Starsze /IV, V, VI/: I Miejsce: Zofia M. – pianino /Gr. VI/ II Miejsce: Agata O. – skrzypce /Gr. VI/ III Miejsce: Natalia S. – pianino /Gr. VI/ Grupy Młodsze /I, II, III /: Brak
Wyniki Talentu Ruchowo-Sportowego /Taniec+Pokaz Sportowy
I Miejsce: Martyna Ł.S., Natalia Ł., Amelia B. /Gr. VI/ II Miejsce: Oliwier S., Ryszard B./Gr. V/ III Miejsce:  Oliwia K. /Gr. VI/
Talentu Naukowiec /Pokaz Doświadczenia
Franciszek W. /Gr. IV/
Dziękujemy Wszystkim:)!!!
Jeszcze raz Gratulujemy Zwycięzcom i Wyróżnionym. Trwajcie przy Swoich Talentach. A, może „Ktoś” odkryje Swój Talent?!
 

 

WYDARZENIA W MAJU

W naszym przedszkolu odbędą się warsztaty plastyczne, będziemy tworzyć czapkę Lajkonika w związku z udziałem przedszkola w konkursie „Mój Lajkonik”. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Muzeum Historycznego miasta Krakowa. Grupy najstarsze będą brały udział w tegorocznym Pochodzie Lajkonika, który odbędzie się 15.VI.2023r. o godz. 13.00

08.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA V, VI

09.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA I, II

10.05.2023 GODZ. 9.00- GRUPA III, IV

11.05.2023  od godz. 9.00- wszystkie grupy będą brały udział w warsztatach podróżniczych

,, Poznajemy świat”- tym razem poznamy bliżej Kolorowe Indie. Dowiemy się jak wygląda życie nad Gangesem, Kto to jest fakir, czym się bawią hinduskie dzieci oraz wiele innych ciekawych informacji.

12.05.2023  godz. 9.30 w tym dniu wszystkie grupy wybiorą się do kina Kijów na spektakl

 pt. ,, Dorotka po drugiej stronie tęczy”.

19.05.2023- W tym dniu w naszym przedszkolu odbędzie się Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Teatru Bajki pt.,, Kuchenne Rewolucje”.

 godz. 9.15- Grupy I,II,III

godz.10.15 – Grupy IV,V,VI

24.05.2023r.-godz. 15.30  W naszym ogrodzie przedszkolnym odbędzie się Dzień rodziny, na który serdecznie Państwa zapraszamy.

25.05.2023- grupy III, IV godz.9.00-  W tym dniu zorganizowana zostanie wycieczka do Gospodarstwa  Agroturystyczno-edukacyjnego ,, Zwierzyniec Kopytkowo”- będziemy oglądać pokazy miodobrania, degustować, zwiedzać mini zoo oraz karmić zwierzęta.

31.05.2023- W tym dniu grupa V, VI godz. 9.00 dzieci  wyjadą  do Lanckorony do  Zaułku animacji ,jest to  niezwykle czarodziejskie  miejsce, które pozwoli nabyć przedszkolakom wiele wiadomości z dziedziny aktorstwa i teatru.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że w dniach 24.04.2023 - 09.05.2023 należy złożyć potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Składają je Rodzice dzieci nowo przyjętych jak i kontynuujących.

Nie złożenie potwierdzenia w terminie wiąże się z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Dokumenty są do pobrania poniżej.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/potwierdzenie-woli-2023-2024.docx

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/informacja-o-oplatach-2023-24.docx

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs poetycki pt. „Zimowe rymowanie” został rozstrzygnięty!

 

Nagroda Grand Prix- Agata O. , Adam O.

I MIEJSCE-Daniel K., Liliana B.

II MIEJSCE- Dominika R., Karolina Sz.

III MIEJSCE – Martna Ł. Sz., Anna K.

Wyróżnienia:

Alicja A.

Filip Sz.

Alicja P.

Kaja K.

Krzysiu K.

Amelia J.

Julia J.

Zosia A.K

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!!!!!!!

 


 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

Bierzemy udział w projekcie Lekko Nakręceni, dzięki gromadzeniu zakrętek będzie można zakupić drogie leki dla chorych dzieci.

17.03.2023 godz. 10.00 - odbędą się zajęcia, na których dzieci dowiedzą się o działalności Lekko Nakręconych, przedstawiona zostanie pluszowa wesoła wątroba, odbędą się gry zakrętkowe a na koniec będziemy słuchać bajki o transplantacji  o receklingu i dbania o środowsko.

Prosimy o przynoszenie zakrętek plastikowych do przedszkola do 16.03.2023r.

 


 

DYŻUR WAKACYJNY

20.03.2023r. - 24.03.2024r. odbędzie się składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 w godzinach 8.00-15.00

            

WSPIERAJ EDUKACJE

PRZEKAŻ 1,5 % PODATKU KRS :0000270261

CEL SZCZEGÓŁOWY:

PRZEDSZKOLE 140 W KRAKOWIE 329

 

Harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec - sierpień 2023

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_nauczycieli/268240,2155,komunikat,harmonogram_pracy_samorzadowych_przedszkoli_w_okresie_lipiec_-_sierpien_2023.html

 


 

Wydarzenia w marcu

 

02.03.2023r. od godz. 9.00 Odbędą się warsztaty podróżnicze  Poznajemy świat  pt. ,, Ale  Meksyk’’

Poznamy Meksykańskie tradycje, pobawimy się etnicznymi zabawkami ,dowiemy się m.in. Kim byli Mariachi,? Jak wygląda kalendarz Azteków? Co robi się z agawy? Co je się w Meksyku?

03.03.2023r.od godz.9.00- Oceanarium- W naszym przedszkolu wyświetlona zostanie projekcja dla dzieci wewnątrz kopuły, w tym dniu dzieci będą mieć również sesję fotograficzną, rodzice będą mogli wykupić zdjęcia w późniejszym terminie.

09.03.2023r.   O GODZ. 8.00- Grypa IV wybiera się na warsztaty biblioteczne  do Biblioteki.  

10.03.2023r. W naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie  teatralne  pt.,, Dziki zachód”.

Grupy I, II,III  O GODZ. 9.00

Grypy IV. V. VI  O GODZ. 10.00

13.03.2023r. od  godz. 9.00 Odbędą się zajęcia z  dźwiękoterapii .Zajęcia te harmonizują ciało, przywracają mu równowagę. Poprawiają nastrój, łagodzą stres oraz motywują do dalszego działania.  Prowadzone przez Panią Monikę Doroszkiewicz  Pracującą  z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Od lat prowadzi dźwiękoterapię w Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, w domach spokojnej starości, DPS-ach oraz zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

17.03.2023 godz. 10.00 - odbędą się zajęcia, na których dzieci dowiedzą się o działalności Lekko Nakręconych, przedstawiona zostanie pluszowa wesoła wątroba, odbędą się gry zakrętkowe a na koniec będziemy słuchać bajki o transplantacji  o receklingu i dbania o środowsko.

20.03.2023r-GRUPA V I GRUPA VI

Wybiera się do szkoły muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego na koncert muzyczny oraz przedstawienie instrumentów muzycznych z możliwością kontaktu z nimi.

W tym dniu bardzo prosimy aby dzieci przyszły do przedszkola do godz. 8.00

21.03.2023r. Od godz.9.00 W naszym przedszkolu będziemy  mieć pokaz edukacyjny Kina Sferycznego. Nietypowy wygląd kopuły, obraz w formie sferycznej przyciągnie uwagę każdego.

27.03.2023r. Od godz. 9.00 Odbędą się warsztaty podróżnicze  Poznajemy świat  pt. ,,Międzynarodowa Wielkanoc ‘’.W programie warsztatów dowiemy się m.in. o tradycjach wielkanocnych z różnych regionów Polski, Jak wygląda Wielkanoc w Anglii, Finlandii, Libanie, USA, Boliwii i Meksyku, będziemy próbować mace z izraelskiej Paschy.

30.03.2023r.godz. 9.00Gr.I,II,III  10.00 Gr.IV.V.VI

W naszym przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne pt. ,, Wiosenna pobudka”- kontynuacja bajki Jesienne Porządki

 


 

WYDARZENIA W LUTYM

 

15.02.2023r.- w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy.

16.02.2023r.-odbędą się zajęcia z  dźwiękoterapii .Zajęcia te harmonizują ciało, przywracają mu równowagę. Poprawiają nastrój, łagodzą stres oraz motywują do dalszego działania.  Prowadzone przez Panią Monikę Doroszkiewicz  Pracującą  z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Od lat prowadzi dźwiękoterapię w Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, w domach spokojnej starości, DPS-ach oraz zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

 

20.02.2023r. godz.9.00- W naszym przedszkolu odbędzie się spektakl pt.,, Przygody Krasnala Pączka”- pokazanie ile korzyści dla dziecka płynie z aktywnych form spędzenia czasu, racjonalnego i higienicznego odżywiania regularnego spożywania dobrze zbilansowanych posiłków.

 

24.02.2023r. godz. 9.00- w naszym przedszkolu odbędzie się  teatr pt. ,, Jaś i Małgosia” -to spektakl kolorowego teatru cieni rzucanych na ekran magicznym urządzeniem zwanym grafoskopem inspirowany baśnią braci Grimm. Ta każdemu znana baśń, w tej adaptacji scenicznej zadziwia formą, dzięki której zyskuje lekkość przekazu, dość wydawałoby się ponurej treści. Główną myślą przedstawienia jest to, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko mieć nadzieję!

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków z rodzeństwem i rodzicami do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie poetyckim:

„ZIMOWE RYMOWANIE”

Cele konkursu:

  • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody w okresie zimowym
  • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
  • Zainteresowanie dzieci poezją
  • Popularyzowanie poezji dziecięcej

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzinami
  2. Uczestnicy konkursu wymyślają własny utwór poetycki lub rymowankę o tematyce zimowej
  3. Ułożony wiersz można ozdobić pracą plastyczną
  4. Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nr grupy, tytuł utworu
  5. Prace konkursowe należy przesłać na adres jagodki02@gmail.com do 20 lutego 2023r.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, uwzględniając następujące kryteria: udział dziecka w wykonanej pracy, oryginalność w przedstawieniu tematuLaureaci konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

 


 

DRODZY RODZICE

GR I, GR II, GR III, GR IV

W poniedziałek 23.01.2023r. Wybieramy się do Kina Bonarka Cinema City na film animowany pt. ,,YUKU I MAGICZNY KWIAT”. Wyjazd z przedszkola o godz. 9.20

 


 

Drodzy Rodzice GR. V GR. VI

Serdecznie zapraszamy na ,,Jasełka Krakowskie”

które odbędą się:

GR.V w czwartek 19.01.2023r.godz.16.00

GR.VI.  w piątek 20.01.2023r. godz.16.00

 


 

Zajęcia ze Strażnikiem Miejskim

 

GRUPA: V, VI: 17.01.2023  godz. 9.30

GRUPA: I, II, III, IV: 20.01.2023 godz. 9.30

W naszym przedszkolu odbędą się zajęcia o bezpieczeństwie  prowadzone przez Strażnika  Miejskiego. Dzieci poznają charakterystyczne elementy munduru, mogą je przymierzać, oglądać. Będą prowadzone zajęcia związane z bezpieczeństwem w domu, w przedszkolu i na podwórku. Na zajęciach będzie również wykorzystany ,,Autochodzik’’, który cieszy się ogromną popularnością. 

 


 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi oraz dzieciom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie przedszkolnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego, a później wzięli w nim udział hojnie płacąc za cudne ozdoby, wypieki oraz świąteczne upominki. Dzięki Państwa szczodrości i zaangażowaniu w nasze wspólne działania Konto Rady Rodziców  wzbogaciło się o kwotę 1010zł.