Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  GIM. KOREKCYJNA
GIM. KOREKCYJNA
 
 
 
 
 
 
 
http://fizjokorekt.admedia-center.pl/?site=aktualnosci&id=7
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm posturalne.
 
Ćwiczenia:
Obręczy barkowej: P.w.: klęk podparty. Ruch: wznos PR bokiem w górę ze skrętem tułowia.
Karku: P.w.: siad skrzyżny, RR w bok w górę ugięte. Ruch: wyprost PR, skręt głowy w prawą stronę, powrót do p.w.
mm obręczy biodrowej: P.w.: leżenie tyłem, RR w bok, PN ugięta w stawie kolanowym. Ruch: wznos ugiętej nogi, przeniesienie PN w lewą stronę.
mm brzucha : leżenie tyłem, NN ugięte, RR w bok w górę ugięte. Ruch: wznos ugiętych NN, naprzemianstronne prostowanie NN, opuszczenie prostej N 20cm nad podłoże.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: klęk podparty. Ruch: wznos LN 30 cm nad podłoże, wyprost, powrót do p.w.
mm stóp: P.w.: siad prosty, LN ugięta w stawie kolanowym. Ruch: krążenia prawą stopą w prawą i lewą stronę.
 
Obwód stacyjny:
1 – Przybory: piłka balonowa. Dziecko ustawione w leżeniu przodem, RR w górę, piłka w dłoniach. Wznos tułowia, przetaczanie piłki po podłożu przed klatką piersiową.
2 – Przybory: piłka balonowa, pachołki x3. Pachołki ustawione w odległości 1,5m od siebie, dziecko znajduje się w podporze tyłem o NN ugiętych z piłką na brzuchu. Dziecko przemieszcza się slalomem między pachołkami, tak aby piłka nie upadła na podłoże.
3 – Przybory: piłka balonowa, pokrywka, pachołki x3. Pachołki ustawione j.w., dziecko trzyma w dłoniach pokrywkę, na której znajduje się piłka. Dziecko biegnie slalomem między pachołkami, tak aby nie zrzucić piłki z pokrywki.
4 – Przybory: woreczki x4, piłka do tenisa. Woreczki ustawione w odległości 30cm od siebie. Dziecko wykonuje przeskoki obunóż z piłką między stopami nad ułożonymi woreczkami na podłożu.
5 – Przybory: piłka do tenisa, pachołki. Dziecko prowadzi nogą piłkę slalomem między pachołkami dowolnym sposobem.
6 – Przybory: pachołki, piłka balonowa. Dziecko ustawione na czworakach, piłka z przodu. Dziecko porusza się slalomem między pachołkami głową tocząc piłkę.
7 – Przybory: piłka balonowa. Dziecko ustawione w leżeniu tyłem, NN ugięte, między stopami piłka. Dziecko wykonuje leżenie przewrotne, dotyka piłką podłoża i wraca do p.w.
 
 
Temat: Zabawy o charakterze korekcyjnym
Ćwiczenia:
Obręczy barkowej: P.w.: Postawa NN lekko ugięte w stawach kolanowych, RR w świecznik. Ruch: opad tułowia – skrętu obręczy barkowej.
Karku: P.w.: Postawa. Ruch: PR góra skos w rotacji zewnętrznej, głowę zawracamy w kierunku prawej dłoni, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm obręczy biodrowej: P.w.: Podpór przodem na przedramionach, kolana oparte o podłoże. Ruch: Przenoszenie bioder w prawą i lewą stronę.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: Leżenie przodem, czoło oparte o podłoże, RR w górę. Ruch: Wznos RR tuż nad podłoże, RR w bok, powrót do p.w.
mm brzucha: P.w.: Leżenie tyłem NN ugięte, RR na potylicy. Ruch: Wznos tułowia (odcinek lędźwiowy kręgosłupa dotyka podłoża) z dotknięciem kolana PN dłonią LR.
mm stóp: P.w.: Postawa prawym bokiem do ściany, PR oparte o ścianę. Ruch: Wznos LN w górę (podudzie z udem tworzy kąt prosty), wspięcie na palce prawej nogi.
 
Zabawy:
  1. Zbieranie skarbów – Przybory: woreczki, szarfy, skarpety, pudełko. Dziecko na sygnał zbiera palcami stóp przedmioty rozłożone w wyznaczonym wcześniej obszarze zabawy i zanosi do skarbca, który znajduje się po środku obszaru zabawy. Dziecko stara się zebrać wszystkie skarby w jak najkrótszym czasie.
  2. Samolot-Rakieta-Odrzutowiec – Przybory: zbędne. Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym. Na hasło samolot dziecko wykonuje wznos RR w bok, na hasło rakieta – RR w bok w górę ugięte, na hasło odrzutowiec – wznos splecionych RR nad głowę.
  3. Słonko świeci, deszczyk pada – Przybory: zbędne. Na hasło słonko świeci dziecko skacze obunóż w górę nisko nad podłożem, na hasło deszczyk pada dziecko ustawia się w pozycji skorygowanej.
  4. Śnieżką do celu – Przybory: koc, skarpetki zwinięte w kulki. Rodzic trzyma koc, dziecko stara się trafić do celu śnieżką.
 
 
Temat: Ćwiczenia i zabawy ruchowe doskonalące nawyk prawidłowej postawy ciała
 
Ćwiczenia:
obręczy barkowej: P.w.: Rozkrok, RR w bok w górę ugięte. Ruch: Skręty tułowia w prawą i lewą stronę, stopy nie odrywają się od podłoża.
karku: P.w.: siad skrzyżny. Ruch: LR – skurcz pionowy, skręt głowy w prawa stronę, brodę unosimy w górę, ułożenie barków jest równoległe względem podłoża, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm obręczy biodrowej: P.w.: Podpór leżąc przodem, kolana oparte o podłoże. Ruch: Krążenia bioder w prawą i lewa stronę.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: Leżenie przodem, czoło oparte o podłoże, RR w bok w górę ugięte. Ruch: Wznos RR w górę (ok. 10 cm) – wytrzymanie w pozycji 5 sekund.
mm brzucha: P.w.: Leżenie tyłem NN ugięte, RR w górę. Ruch: Wznos RR 10cm nad podłoże – odcinek piersiowy kręgosłupa również uniesiony.
mm stóp:  P.w.: Postawa. Ruch: Podskoki obunóż nisko nad podłożem.
Zabawy*:
1. Obręcz – Przybory: obręcz hula hop.  Dziecko w leżeniu przodem, czoło oparte o podłoże, NN wyprostowane i złączone, w dłoniach obręcz. Na hasło dziecko unosi ręce z obręczą na ok. 5cm. Na hasło odpocznij dziecko odkłada obręcz.
2. Skarpetka – Przybory: skarpetki. Dziecko siedzi na krzesełku. Na sygnał dziecko za pomocą palców stopy przeciwnej stara się zdjąć skarpetkę z jednej nogi a następnie z drugiej stopy pamiętając o zachowaniu prawidłowej postawy ciała.
3. Czapla – Przybory: zbędne. Ustawiamy się razem z dzieckiem w postawie skorygowanej: głowa w przedłużeniu kręgosłupa, barki cofnięte i luźno opuszczone, łopatki lekko ściągnięte, brzuch napięty, nogi rozstawione na szerokość bioder. Wspinamy się na palce, RR w bok. Na sygnał, zaczynamy chodzić jak czaple – wysoko unosząc kolana. Pamiętamy przy tym, aby plecy były cały czas wyprostowane a głowa trzymana wysoko.
4. Stoliczek – Przybory: zbędne. Dziecko ustawione w siadzie ugiętym podpartym z boku (palce dłoni skierowane w przód). Na hasło dziecko unosi biodra w górę i przyjmuje pozycję podporu tyłem o NN ugiętych – stoliczka. Pozycje utrzymuje 8 sekund i opuszcza biodra na podłoże.
5. Wahadło – Przybory: zbędne. Siadamy razem z dzieckiem w siadzie skrzyżnym RR w skurcz pionowy. Pilnujemy, aby plecy były cały czas proste. Na umówiony sygnał, zaczynamy udawać wahadło – odchylamy tułów  do przodu a następnie do tyłu.
* Zabawy opracowane na podstawie książki Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, S. Owczarek, M. Bondarowicz,WSiP.
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm stóp – obwód stacyjny

 
Ćwiczenia:
obręczy barkowej: P.w.: podpór przodem, kolana oparte o podłoże (pod kolan podkładamy matę lub koc). Ruch: PR w bok, skręt tułowia, PR kierujemy do sufitu, wzrok podąża za dłonią, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
karku: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, głowa znajduje się 1-2 cm nad podłożem. Ruch: brodę zbliżamy i oddalamy od mostka (głowy nie kładziemy na podłożu).
mm obręczy biodrowej: P.w.: podpór przodem, kolana oparte o podłoże. Ruch: naprzemianstronne przyciąganie kolan w kierunku łokcia.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: leżenie przodem, RR w świecznik. Ruch: wznos RR i głowy tuż nad podłoże, RR przenosimy bokiem w tył nad pośladki, zbliżamy łopatki, wytrzymujemy 3 sekundy w pozycji.
mm brzucha: P.w.: siad ugięty, RR w bok. Ruch: odchylenie tułowia nieznacznie w tył, skręty tułowia w prawo i w lewo.
mm stóp: P.w.: postawa, RR w bok. Ruch: wspięcia na palce.
 
Obwód stacyjny:
1 – Przybory: szarfa. Dziecko ustawione w postawie, stopy złączone, pomiędzy topami szarfa. Dziecko wykonuje jednoczesne zgięcie palców stóp aż do „schowania” jej między złączonymi stopami.
2 – Przybory: woreczek, obręcz hula-hop. Dziecko ustawione w postawie w bliskiej odległości od obręczy. Dziecko wykonuje naprzemianstronne rzuty stopa do obręczy.
3 – Przybory: szarfa, kubeczki. Dziecko ustawione w postawie, na wprost znajdują się dwa kubeczki ustawione 30 cm od siebie. Dziecko chwyta stopą szarfę i rysuje w powietrzu ósemkę między kubeczkami.
4 – Przybory: woreczek, pudełko o wysokości 10 cm. Dziecko ustawione w postawie na wprost pudełka. Dziecko chwyta woreczek stopą i odkłada woreczek na pudełko, następnie chwyta woreczek tą samą stopą i umieszcza go na podłożu.
5 – Przybory: szarfa. Dziecko ustawione w postawie, pod jedną ze stóp znajduje się szarfa. Dziecko wykonuje zgięcie palców stóp aż do momentu zwinięcia całej szarfy pod stopę.
6 – Przybory: woreczek, butelka napełniona wodą. Dziecko ustawione w postawie na wprost butelki – przenosi woreczek, który trzyma palcami prawej stopy nad butelką, odkłada na podłoże i wykonuje ćwiczenie na lewą stopę.
 
 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm posturalne – tor przeszkód.

 

Ćwiczenia (z woreczkiem):
obręczy barkowej: P.w.: siad skrzyżny, RR w bok, w PR woreczek. Ruch: skręt tułowia w prawo, po skręcie wypuszczamy woreczek z dłoni, skręt w drugą stronę  - zabieramy woreczek.


karku: P.w.: siad klęczny, woreczek znajduje się na prawym barku. Ruch: głowę zbliżamy do woreczka, lewy bark ciągnie w dół.


mm obręczy biodrowej: P.w.: leżenie tyłem, RR w bok. Ruch: Naprzemianstronne przyciąganie NN do klatki piersiowej.


mm grzbietu i pośladków: P.w.: klęk podparty, pod LR woreczek. Ruch: Unosimy PN w górę, zgiętą w kolanie, stopa równolegle do sufitu, wyprost PN, wyprost LR.


mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, LR na potylicy, PR w bok, LN zgięta, PN na udzie. Ruch: Wznosy tułowia- lewy bark ciągnie do prawego kolana.


mm stóp: P.w.: leżenie na prawym boku, przedramię PR oparte o podłoże podtrzymuje tułów w górze (łokieć znajduje sie tuż pod barkiem), PN zgięta w stawie kolanowym, woreczek trzymany palcami lewej stopy. Ruch: wznos bioder, woreczek przenosimy do kolana PN, powrót do p.w.

 

Tor przeszkód:
1 – Przybory: taśma klejąca. Dziecko przechodzi po liniach wyznaczonych taśmą.
2 – Przybory: sznurek. Dziecko przeskakuje obunóż przez kółka.
3 – Przybory: stół. Dziecko przechodzi pod stołem na czworakach.
4 – Pajacyk x6.
5 – Przybory: koc, butelki napełnione wodą. Dziecko wykonuje slalom ślizgiem na kocyku między butelkami.
6 – Skrętoskłony x6.
7 – Przybory: sznurek. Dziecko przeplata pierwszy sznurek od dołu do góry a drugi – od góry do dołu.
8 – Waga przodem x4.
9 – Przybory: krzesła. Dziecko czołga się pod krzesłami.
10 – Półprzysiad x4.

 

 

 

Temat: Ćwiczenia i zabawy o charakterze ogólnorozwojowym


Ćwiczenia:
Na kartce papieru piszemy cyfry od 1 do 9 i rozcinamy kartkę tak aby każda cyfra była na osobnej jej części. Kartki wkładamy do miski i dziecko losuje kartkę z numerem, któremu odpowiada jedno z ćwiczeń umieszczonych w tabeli poniżej. Dziecko wykonuje dane ćwiczenie i losuje kolejną kartkę i tak aż do wykonania wszystkich zadań ruchowych
 
1. 
 
P.w.: Postawa. Ruch: Krążenia bioder w prawą i lewą stronę po 8 razy.
P.w.: Postawa.
Ruch: Opad tułowia w przód – skręty w skłonie – 6 razy.
 
3
 
P.w.: Postawa. Ruch: Skłon tułowia w przód – 5 razy.
4
 
P.w.: Postawa, RR w świecznik. Ruch: Skręty głowy w prawą i lewą stronę po 5 razy.
5
 
P.w.: Postawa. Ruch: Przeskoki obunóż w przód i w tył po 5 razy.
6
P.w.: Postawa, RR w bok. Ruch: Naprzemianstronne unoszenie NN po 10 razy na stronę.
7. 
 
P.w.: Postawa. Ruch: Krążenia RR w przód i w tył po 10 razy.
8. 
P.w.: Postawa, RR w przód. Ruch: Półprzysiad – 8 razy.
9. 
 
 
P.w.: Postawa. Ruch: Pajacyk – 8 razy.

 

 

Zabawy:
1. Kolorowy bałagan – Przybory: przedmioty w różnych kolorach (np. woreczki, piłki) Dziecko rozrzuca przedmioty po dywanie i porusza się podczas zabawy w następujących pozycjach: na czworakach, skoki zajęcze, marsz z wysokim unoszeniem kolan. Na sygnał dziecko zbierają przybory w wypowiedzianym kolorze. Dziecko zanosi przedmioty pojedynczo w wyznaczone wcześniej miejsce.
2. Na kocyku obok liny – Przybory: koc, sznurek 3-4 m. Sznurek rozciągnięty na podłodze, przy jego końcu ustawia się dziecko na kocyku. Na sygnał ślizga się na kocyku wzdłuż sznurka, zaczynając od prawej strony a z powrotem wraca drugą stroną.
3. Ustaw się na sygnał – Przybory: butelka z wodą. Dziecko na sygnał porusza się na czworakach, na hasło – stój, zamknij oczy – przybiera prawidłową postawę ciała. Prowadzący ustawia butelkę w wyznaczonym obszarze zabawy i mówi – znajdź butelkę. Dziecko ustawia się przy butelce w siadzie skrzyżnym, RR skurcz pionowy.
4. Budowniczowie i niszczyciele – Przybory: 8 butelek z wodą. Na dywanie rozstawione butelki, jedna połowa stoi, a druga leży. Budowniczowie mają za zadanie postawić położone butelki, a niszczyciele, te które stoją położyć na ziemię. Zabawa toczy się dopóki wszystkie butelki będą ustawione w jednakowej pozycji lub przez czas określony na początku zabawy.
5. Rybka w morzu – Przybory: kocyk. Dziecko w pozycji leżenia przodem na kocyku o NN wyprostowanych, złączonych, RR ugiętych w łokciach, dłonie na podłożu skierowane do siebie. Na hasło rybka pływa dziecko odpycha się dłońmi ślizgając się po podłodze. Błędem jest – oderwanie klatki piersiowej od podłogi, odpychanie się nogami, wykonywanie skrętów bocznych tułowia.
6. Parzyłapki – (w zabawie bierze udział dziecko z rodzicem) Ustawianie naprzeciwko siebie w siadzie skrzyżnym, RR w przód. Pierwszy stara się uderzyć oburącz w ręce współćwiczącego, ten unikając uderzenia, szybkim ruchem cofa ręce – w razie chybienia następuje zmiana ról.

 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mm posturalne – obwód stacyjny
 
Ćwiczenia: 
obręczy barkowej: P.w.: siad skrzyżny, RR w bok (rotacja zewnętrzna). Ruch: skręty tułowia w prawą i lewą stronę.
karku: P.w.: siad klęczny. Ruch: głowa do prawego barku, LR ciągnie w dół.
mm obręczy biodrowej: P.w.: klęk podparty, ręce szerzej niż na szerokość barków. Ruch: ugięcie RR – kąt prosty w stawach łokciowych, wyprost PN, zgięcie podeszwowe, przenoszenie prostej nogi z jednej strony na drugą jak najobszerniejszym łukiem.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: klęk podparty. Ruch: Unosimy PN w górę, zgiętą w kolanie, stopa równolegle do sufitu. 
mm brzucha: P.w.: siad ugięty. Ruch: Siad równoważny, RR w świecznik, skręty tułowia w prawą i lewą stronę.
mm stóp:  P.w.: Siad prosty, podparty z tyłu. Ruch: Uniesienie PN zgiętej w stawie kolanowym – rysowanie liter alfabetu w powietrzu - stopa zgięta podeszwowo.
 
Obwód stacyjny:

 
1 – Przybory: piłka balonowa, miska. Miska umieszczona na szafce. Dziecko wykonuje rzut piłki jednorącz do miski.
2 – Przybory: ręcznik. Ręcznik rozłożony na podłożu. Dziecko w leżeniu tyłem, RR w górę. Przetaczanie w prawą i lewą stronę po ręczniku. 
3 – Przybory: butelki, piłka balonowa. Butelki napełnione wodą ustawiamy w odległości 1m od siebie. Dziecko ustawione na wprost bramki. Strzał na bramkę dziecko wykonuje wewnętrznym częścią stopy lub prostym podbiciem.
4 – Przybory: butelki, piłka do tenisa. Puste butelki ustawiamy jak wyżej. Dziecko próbuje zbić wszystkie kręgle – piłka powinna toczyć się po podłożu.
5 – Przybory: zbędne. Ustawienie w postawie. Dziecko wykonuje skłon tułowia, dłonie kładzie na podłożu, przekłada je na przemian w przód, aż znajdzie się w podporze – powrót do p.w.
6 – Przybory: sznurek, woreczek. Ze sznurka tworzymy okrąg. Dziecko chwyta woreczek palcami stóp i próbuje trafić do okręgu. Ćwiczenie wykonuje się na obie stopy.
 
Temat: Ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową

Ćwiczenia (z piłką do tenisa):
 
obręczy barkowej: P.w.: postawa, RR w skurcz pionowy, piłka w prawej dłoni. Ruch: RR w skurcz poziomy, rozkrok wykonany przeskokiem, RR w bok, NN na szerokość bioder, wznos RR bokiem w górę, piłkę przekładamy do lewej dłoni, rozkrok, RR w bok, NN na szerokość bioder, RR w skurcz poziomy, rozkrok, RR w skurcz pionowy, NN na szerokość bioder.
karku: P.w.: postawa, RR w świecznik, piłka w prawej dłoni. Ruch: Przetaczanie głowy po klatce piersiowej w lewą stronę, RR w przód, przekładamy piłkę do lewej dłoni, RR w bok, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm obręczy biodrowej: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, RR wzdłuż tułowia, piłka w prawej dłoni. Ruch: Wznos bioder w górę, przetaczanie piłki pod biodrami.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: podpór przodem, kolana oparte o podłoże (najlepiej na czymś miękkim), piłka pod prawą dłonią. Ruch: Przetaczanie piłki PR w przód, w tył, w prawo, w lewo, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm brzucha: P.w.: siad ugięty, piłka w dłoniach. Ruch: Wznos PN, przełożenie piłki pod nogą, opust PN na podłoże, wznos LN, przełożenie piłki pod nogą, opust LN.
mm stóp: P.w.: siad ugięty, RR w bok, piłka w prawej dłoni. Ruch: naprzemianstronne prostowanie i zginanie stawów skokowych, RR w przód – przełożenie piłki do drugiej dłoni.

 
Tor przeszkód (bardzo ważne jest, aby tor został rozłożony na dywanie – ma to zapobiec przesuwaniu się poszczególnych elementów podczas wykonywania ćwiczenia):
 
 
 
1 – Przybory: ręczniki, piłka do tenisa. Rozłożyć ręczniki złożone w kostkę na podłożu. Dziecko przeskakuje obunóż po ręcznikach tak, aby nie dotknąć podłoża oraz wykonuje podrzut piłki do tenisa w górę w przód – podrzut wykonywany tuż przed przeskokiem, dziecko chwyta piłę w trakcie lądowania na następnym ręczniku.
2 – Przybory: butelki napełnione wodą. Dziecko wykonuje slalom między butelkami.
3 – Przybory: tunel. Dziecko przechodzi przez tunel. Zamiast tunelu można użyć małego stołu.
4 – Przybory: krzesła, włóczka. Pomiędzy krzesłami przeplatamy włóczkę. Dziecko przemieszcza się między „laserami” tak, aby żadnego nie dotknąć.
5 – Przybory: balony, miska. Dziecko rzuca do celu, którym jest miska przy użyciu balonu. Odległość dziecka od celu reguluje się w zależności od celności rzutów.

 
Temat: Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

 
Ćwiczenia:
obręczy barkowej: P.w.: siad skrzyżny, RR skurcz pionowy. Ruch: skręty tułowia w prawą i lewą stronę.
karku: P.w.: siad prosty, stopy zgięte grzbietowo, RR skurcz poziomy, dłonie znajdują się na czole. Ruch: zbliżanie brody do mostka, RR oporują ruch głowy.
mm obręczy biodrowej: P.w.: unik podparty. Ruch: naprzemianstronna zmiana NN przeskokiem.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: podpór przodem na przedramionach. Ruch: PN przenosimy w prawą stronę, aby znajdowała się szerzej niż linia bioder, następnie LN, powrót do p.w.
mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, NN uniesione w górę, stopy zgięte grzbietowo, RR w dół w skos w rotacji zewnętrznej. Ruch: odrywanie bioder od podłoża, NN ciągną w górę.
mm stóp: P.w.: siad skrzyżny. Ruch: chwyt za prawa stopę, oglądanie podeszwy stopy.
 
Zabawy*:
1. Kwiatek: Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym, tułów pochylony do przodu, dłonie na podłożu. Na hasło kwiatek rośnie dziecko powoli prostuje tułów, kwiatek wyciąga się do słońca – wyciąga RR w górę, jak najwyżej, na hasło kwiatek więdnie dziecko wraca do p.w.
2. Rakieta: Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym, RR w skurcz pionowy – rakieta na wyrzutni. Odliczamy razem z dzieckiem: 3,2,1,0. Przy słowie zero rakieta startuje, dziecko przenosi RR w górę. W tej pozycji pozostaje 3-5 sekund, po tym czasie wraca do p.w. i szykuje do startu kolejną rakietę.
3. Wielbłąd: Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym. Na hasło wielbłąd spaceruje – dziecko porusza się po wyznaczonym obszarze na czworakach (biodra uniesione wysoko, kolana nie dotykają podłoża, NN proste). Na hasło wielbłąd odpoczywa dziecko przyjmuje p.w.
4. Budowanie domu: Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym. Na hasło budujemy dom dziecko przenosi RR w skurcz pionowy, budujemy parter – dziecko przenosi PR tuż nad głowę, budujemy pierwsze piętro – LR nad głowę, budujemy drugie piętro – PR maksymalnie w górę, budujemy dach – LR maksymalnie w górę.

Wycieczka do ZOO – ćwiczenia dla dzieci**:
 
* Zabawy opracowane na podstawie książki Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, S. Owczarek, M. Bondarowicz,WSiP.
**źródło internetowe – Medicover Polska (kanał na YouTube).


 

Temat: Zabawy wzmacniające mm stóp.

 
Ćwiczenia (ze skakanką):
obręczy barkowej: P.w.: postawa, RR w przód, skakanka w dłoniach. Ruch: Skręty tułowia.
 
karku: P.w.: j.w. Ruch: Wznos RR w górę, głowa i wzrok podążają za skakanką.
 
mm obręczy biodrowej: P.w.: podpór bokiem na prawym przedramieniu, PN zgięta w stawie kolanowym i biodrowym, podudzie spoczywa na podłożu, skakanka leży z przodu ćwiczącego. Ruch: Sięganie LN za skakankę, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
 
mm grzbietu i pośladków: P.w.: leżenie przodem, RR w górę w skos, czoło oparte o podłogę, skakanka w dłoniach. Ruch: wznos tułowia i RR, wytrzymanie w pozycji 5 sekund, powrót do p.w., skakankę odkładamy na podłoże, przenosimy RR nad pośladki (grzbiet dłoni zwrócony do sufitu), wznos tułowia.
 
mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, RR w przód, skakanka w dłoniach. Ruch: Wznos tułowia z naprzemianstronnym jego skrętem.
 
mm stóp: P.w.: siad ugięty, RR skurcz pionowy, skakanka w dłoniach. Ruch: Zginanie podeszwowe i grzbietowe stóp.
 
Zabawy*:
1. Wyrzutnia: Przybory – woreczek. Dziecko ustawione w siadzie ugiętym trzyma palcami prawej stopy woreczek. Na sygnał dziecko podrzuca woreczek w górę starając się, aby poleciał jak najwyżej. Bioder nie odrywamy od podłoża, woreczek nie może być trzymany między palcami lub ułożony na stopie.
2. Chorągiewka: Przybory – szarfa. Dziecko ustawione w siadzie skrzyżnym z przodu na podłodze leży szarfa. Na hasło chorągiewka w prawej stopie – dziecko chwyta szarfę palcami prawej stopy, unosząc ją nad podłogę i macha w prawą i lewą stronę, naśladując chorągiewkę. Na hasło chorągiewka w dół – dziecko wraca do pozycji wyjściowej. Na hasło chorągiewka w lewej stopie dziecko chwyta szarfę palcami lewej stopy, unosi do góry itd.
3. Krokodyl: Przybory – szarfa. Dziecko ustawione w postawie, stopy złączone, pomiędzy topami szarfa. Na sygnał dziecko wykonuje jednoczesne zgięcie podeszwowe stóp i „zjada” szarfę jak mały krokodyl.
4. Toczenie piłki: Przybory – piłka balonowa. Dziecko w leżeniu tyłem, NN ugięte, stopy oparte o ścianę. Między ścianą a stopami umieszczamy piłkę, RR w świecznik. Na sygnał dziecko toczy piłkę po ścianie w górę i w dół tak, aby nie upadła na podłogę.
5. Koperta: Przybory – kocyk, krzesełko. Dziecko siedzi na krzesełku z przodu rozłożony kocyk. Na sygnał dziecko chwytając kocyk palcami stóp stara się złożyć go w kopertę. Następnie dziecko rozkłada kocyk tak, aby wyglądał jak przed złożeniem.
6. Baletnica: Przybory – krzesełko. Dziecko siedzi na krzesełku, stopy w zgięciu podeszwowym, czubki palców dotykają podłoża, pięty uniesione. Na hasło w przód – dziecko przestawia stopy do przodu, w tył – do tyłu itd.
7. Gąsienica: Przybory – krzesełko. Dziecko siedzi na krzesełku. Na sygnał dziecko w miejscu w odciążeniu wykonuje chód gąsienicy (rys.1). Składa się on z następujących etapów: 1) ciężar ciała przeniesiony na PN, 2) LN zwija palce przesuwając po podłodze piętę w stronę palców, tworząc nad podłogą jak największy łuk, 3) nie ruszając z miejsca pięty wyprost palców lewej stopy i wysunięcie ich w przód. Następnie dziecko przenosi ciężar ciała na LN i powtarza cały cykl PN. Po opanowaniu zadania w pozycji siedzącej, zabawę przeprowadzamy w pozycji stojącej, skorygowanej.
Rys. 1. Chód gąsienicy

 
 
 

 
* Zabawy opracowane na podstawie książki Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, S. Owczarek, M. Bondarowicz,WSiP.
**źródło internetowe – Joga małego człowieka (kanał na YouTube).
 
Temat: Zabawy ruchowe o charakterze ogólnorozwojowym.

 
Ćwiczenia (z piłką do tenisa):
obręczy barkowej: P.w.: postawa, RR w bok w prawej dłoni piłka. Ruch: RR w górę, piłkę przedkładamy do lewej dłoni, RR w bok.
karku: P.w.: postawa, RR w przód w dłoniach piłka. Ruch: PR przenosimy z piłką w prawo w bok, głowa skręca się za piłką, powrót do p.w., LR przenosimy z piłką w lewo w bok, głowa skręca się za piłką.
mm obręczy biodrowej: P.w.: siad ugięty, piłka znajduje się między stopami. Ruch: Wznos NN tuż nad podłoże, wytrzymanie w pozycji 3-5 sekund.
mm grzbietu i pośladków: P.w.: Klęk podparty, piłka pod prawą dłonią. Ruch: Wyprost LN, wznos PR – opust, Wznos LN – opust na podłoże, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, LN ugięta, PN – wyprost, piłka w lewej dłoni. Ruch: Wznos PN i tułowia, dotknięcie piłką kolana prawej nogi, ćwiczenie wykonujemy na drugą stronę.
mm stóp: P.w.: siad ugięty podparty z tyłu, piłka pod stopami. Ruch: przetaczanie piłki stopami w przód do wyprostu NN, powrót do p.w.

 
Zabawy ruchowe:
1. Nurkująca kaczka: Dziecko znajduje się w klęku podpartym. Na sygnał dziecko naśladuje nurkującą i wynurzająca się kaczkę – ugięcie RR, zbliżenie głowy do podłogi, szyja wyciągnięta, wyprost RR, głowa w tył, powrót do p.w. Dziecko wykonuje 5 „nurkowań”.
2. Wiatraki: Dziecko ustawia się w postawie, NN na szerokość bioder. Na hasło wieje wiatr dziecko wykonuje obszernymi ruchami krążenia RR w tył, na hasło wiatr przestał wiać dziecko opuszcza RR wzdłuż tułowia.
3. Czatując Indianin: Dziecko w leżeniu przodem, RR wzdłuż tułowia, czoło oparte o podłoże. Na hasło Indianin patrzy dziecko przystawia jedna rękę do głowy, trzymając dłoń nad oczami, unosi głowę i klatkę piersiową w górę. Na hasło Indianin odpoczywa dziecko wraca do pozycji wyjściowej. Podczas kolejnej komendy dziecko zmienia ułożenie rąk.
4. Schowaj się za stołeczkiem: Zabawa z wykorzystaniem stołeczka. Dziecko znajduje się w klęku prostym naprzeciwko stołeczka, wyprostowane RR oparte o stołeczek. Na hasło schowaj się za stołeczkiem dziecko wykonuje opad tułowia w przód, tak aby plecy były nieco poniżej wysokości stołeczka. Na hasło popatrz powyżej stołeczka dziecko unosi głowę i patrzy na wprost. Na hasło pokaż się dziecko wraca do pozycji wyjściowej – klęk podparty, RR oparte o stołeczek.
5. Bocian: Dziecko ustawia się w postawie, RR w bok. Na sygnał dziecko poruszają się w określonym kierunku jak bocian po łące unosząc wysoko kolana. Dodatkowo wykonuje powolne ruchy wyprostowanymi RR w górę i w dół. W czasie marszu plecy proste, szyja wyciągnięta w górę.
6. Sufit – nos – podłoga: Dziecko w leżeniu przodem. Na sygnał dziecko odrywa głowę od dłoni wzrok skierowany w podłogę, RR w skurcz pionowy. Utrzymując taką pozycję dziecko musi wskazać palcami wskazującymi obu rąk jednocześnie wymienione rzeczy: sufit, nos, podłogę. Przedmioty wymieniamy w różnej kolejności.

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
 
CZĘŚĆ I
 
Zabawa ożywiająca: POGODA – Na hasło - świeci słońce, dziecko wykonuje podskoki obunóż w miejscu a na inne: susza - leżenie tyłem, nogi ugięte, ramiona w skurcz pionowy, wieje wiatr - pozycja ukłonu japońskiego, pada deszcz - stanie tyłem do ściany, ramiona i plecy przylegają do ściany, pada grad – siad skrzyżny, ramiona tworzą daszek nad głową.
 
Marsz z zachowaniem prawidłowej postawy: Marsz z wysokim unoszeniem kolan, N unoszona powyżej pępka, zgięcie grzbietowe stopy, RR w górę w skos - wdech, RR w skurcz pionowy - wydech.
 
Część A
Ćwiczenia:
 
obręczy barkowej: P.w.: postawa, RR w świecznik. Ruch: PR wyprost, popatrz za PR, powrót do p.w., ćwiczenie na drugą stronę.
 
karku: P.w.: siad skrzyżny, RR na dół skos w rotacji zewnętrznej. Ruch: głowa do mostka, przetaczanie głowy po klatce piersiowej.
 
mm obręczy biodrowej: P.w.: leżenie tyłem, RR w bok, NN ugięte. Ruch: uniesienie NN nad podłoże, przenoszenie NN w lewą i w prawą stronę.
 
mm grzbietu i pośladków: P.w.: leżenie tyłem, RR w świecznik. Ruch: Unoszenie i obniżanie bioder.
 
mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, NN ugięte, piłka między stopami.
Ruch: leżenie przewrotne.
 
mm stóp: P.w.: Siad ugięty, podparty z tyłu. Ruch: Podnoszenie woreczka raz prawą raz lewą stopą.
 
Część B – ćwiczenia ukierunkowane na wzmacnianie mm posturalnych
Ćwiczenia:
 
rozciąganie m piersiowego wielkiego - akton brzuszny: P.w.: leżenie tyłem. Ruch: PN prosta, LN przeniesiona nad prawą - biodro skierowane do sufitu, LR w górę w skos - dociskanie do podłoża, patrzymy za ręką.
 
rozciąganie m biodrowo-lędźwiowego: P.w.: leżenie tyłem, stopy zgięte grzbietowo. Ruch: wznos PN i tułowia, chwyta za udo poniżej dołu kolanowego.
 
wzmacnianie mm pośladkowych: P.w.: klęk podparty, ręce szerzej niż na szerokość barków.
Ruch: ugięcie RR do kąta prostego w stawach łokciowych, unoszenie na zmianę prostej PN i LN nad podłoże.
 
wzmacnianie mm brzucha: P.w.: leżenie tyłem, RR skrzyżowane na klatce piersiowej, NN ugięte. Ruch: wznosy tułowia – unosi się tylko odcinek piersiowy.
 
wzmacnianie mm grzbietu: P.w.: leżenie przodem, RR w bok w górę ugięte. Ruch: unoszenie RR nad podłoże.
 
kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała: P.w.: postawa tyłem do ściany, RR w świecznik. Ruch: zbliżanie odcinka piersiowego do mostka oraz cofanie górnego brzegu miednicy.
 
CZĘŚĆ III
 
Zabawa uspakajająca: ZDMUCHNIJ ŚWIECZKĘ – P.w.: siad skrzyżny, ręce ułożone w skurcz pionowy, dłonie zaciśnięte w pięści, palec wskazujący wyprostowany i skierowany do góry -zapalona świeczka. Ruch: Na hasło "zdmuchnij świeczkę" dziecko obraca głowę w prawo następnie w lewo i zdmuchuje świeczkę (nie skręcając tułowia).
 
Położenia ramion:
1. RR w dół, 2. RR w bok, 3. RR w górę, 4. RR w przód, 5. RR w tył, 6. RR w górę skos, 7. RR w dół skos.
Układy ramion:
8. RR na biodrach, 9. Skurcz pionowy, 10. Skurcz poziomy, 11. RR na karku, 12. RR na głowie, 13. RR w łuku nad głową, 14. RR w łuku w dół, RR o palcach splecionych 15 – w przód, 16 – w górę, 17 – w tył, 18. RR w bok w górę ugięte (świecznik).
 
Pozycje wyjściowe:

 

 

 

Leżenie przodem
Leżenie tyłem NN ugięte
Leżenie przewrotne
Siad skrzyżny
Siad ugięty
Klęk podparty

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-06