Samorządowe Przedszkole nr 140
Menu
Strona głowna  /  BIEDRONKI
BIEDRONKI

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ

 

KRAKÓW MOJE MIASTO

 

 • Wzbogacamy wiedzę na temat  miasta - Kraków: charakterystyczne miejsca i zabytki
 • Poznajemy słownictwo związane z miastem, wypowiadamy się poprawnie pod względem gramatycznym.
 • Tworzymy więzi ze środowiskiem lokalnym, rozbudzamy zainteresowania swoim miastem.
 • Zachęcamy do dbania o miasto np. o czyste powietrze. Zachęcamy do jazdy na rowerze.
 • Poznajemy tradycyjne legendy związane z Krakowem.
 • Oglądamy zdjęcia, albumy, przybliżające zabytki Krakowa.
 • Poznajemy słowa i melodię piosenek regionalnych, przyśpiewek ludowych.
 • Ilustrujemy ruchem treści piosenek.
 • Rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe w trakcie układania historyjek obrazkowych związanych z legendami o Krakowie.
 • Rozwijamy sprawność manualną podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Rozwijamy sprawność ruchową w zabawach ruchowych, tańcach, ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TAJEMNICE  KSIĄŻEK

 

 • Rozwijamy zainteresowania książkami, pobudzamy ciekawość poznawczą poprzez odpowiedź na pytanie: „Jak powstaje papier”?
 • Sprawdzamy różne faktury papieru – zabawy badawcze.
 • Kształtujemy u dziecka śmiałość i odwagę poprzez prezentowania przed swoją grupą swojej ulubionej książki.
 • Kształtujemy umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych książek.
 • Układamy i opowiadamy historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń.
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu.
 • Doskonalimy umiejętność liczenia.
 • Poznajemy pracę sprzedawcy w księgarni. Poznajemy określenia: księgarnia, okładka, strona.
 • Wskazujemy na różnorodność tematyczną książek, rozwijamy zainteresowania książkami oraz dbałość o książki.
 • Rozwijamy sprawność fizyczną w zabawach, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę.

 

ŚWIĘTO  MAMY  I  TATY

 

 • Poznajemy rolę mamy i taty w rodzinie.
 • Rozwijamy mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Poznajemy imiona mamy i taty.
 • Podajemy nazwy członków rodziny, wskazujemy na podobieństwa i różnice.
 • Wymieniamy codzienne obowiązki w domu, zachęcamy do pomagania rodzicom w obowiązkach.
 • Przygotowujemy niespodziankę na Dzień Mamy.
 • Rozwijamy kreatywność poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.
 • Zachęcamy do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
 • Przestrzegamy umów i zasad obowiązujących zarówno w domu rodzinnym, jak i w przedszkolu.
 • Jesteśmy już samodzielni podczas codziennych sytuacji: w łazience, przy stole, w szatni.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-06