Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  BIEDRONKI
BIEDRONKI

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK

 

I. Jesteśmy bezpieczni:

 • Poznajemy pracę policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo;
 • Poznajemy miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię, układamy proste rytmy z pasków białych i czarnych;
 • Rozróżniamy uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;
 • Rozwijamy spostrzegawczość słuchową poprzez rozpoznawanie dźwięków pojazdów, nazywamy pojazdy, które te dźwięki wydają;
 • Poznajemy kształt koła, posługujemy się pojęciem koło;
 • Rozwijamy orientację w przestrzeni, próbujemy posługiwać się określeniami: na, pod, obok, za;
 • Rozwijamy kompetencje matematyczne poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • konstruujemy budowle z różnego rodzaju klocków;

 

II. Dary jesieni:

 • Rozpoznajemy warzywa, podajemy ich nazwy, poszerzamy słownictwo czynne dzieci;
 • Rozpoznajemy owoce  i podajemy ich nazwy, posługujemy się określeniami: twardy, miękki;
 • Zachęcamy do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie;
 • Rozwijamy kompetencje matematyczne poprzez  tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych;
 • Przygotowujemy się do Pasowania na Przedszkolaka; uczymy się wierszyków i piosenek;
 • Doskonalimy samodzielność w łazience, przy stole, w szatni;
 • Staramy się uczestniczyć w zajęciach i zabawach zorganizowanych z całą grupą.

 

III. Dbamy o zdrowie:

 • Poznajemy znaczenie wyrażenia: zdrowe odżywianie;
 • Poznajemy pracę lekarza pediatry, rozmawiamy o właściwym zachowaniu podczas wizyty u lekarza, a także omawiamy różne sytuacje, celem przełamania lęku przed wizytą u lekarza;
 • Rozumiemy konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Rozpoznajemy i nazywamy części garderoby, klasyfikujemy ubrania;
 • Przeliczamy w zakresie 1-3, określamy ile jest elementów;
 • Poznajemy znaczenie ruchu dla zdrowia, zachęcamy do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym.

 

IV.  Jesienią w parku i w lesie:

 • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, opisujemy te zmiany;
 • Zbieramy jesienne dary do kącika przyrody;
 • Poznajemy wygląd i nazwę różnych orzechów (włoski, laskowy);
 • Poznajemy zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy, rozpoznajemy zwierzęta i podajemy ich nazwy:
 • Liczymy w dostępnym zakresie, porównujemy liczebność zbiorów;
 • Utrwalamy nawyki higieniczne – dokładne mycie rąk, mycie twarzy po posiłku;
 • Utrwalamy nawyki porządkowe – porządkujemy zabawki po zabawie;
 • Doskonalimy samodzielność – ubieranie pantofli, butów, czapki, itp.
 • Przestrzegamy ustalonych umów w różnych sytuacjach dnia codziennego.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04