Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  JAGÓDKI
JAGÓDKI

https://spilza.superszkolna.pl/cms/32282/grupa_i__

.          ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MARZEC

 

Na wiejskim podwórku.  „Jakie mleko daje czarna krowa?” 
Zdrowe mleczne przetwory.
 
 •  poznajemy  zwierzęta  hodowane w gospodarstwach wiejskich, wprowadzamy do   
 •  globalnego czytania wyrazy; koza, krowa, kot, pies, kaczka.
 •  opisujemy wygląd i cechy zwierząt oraz sposoby odżywiania.
 •  zdobywamy wiedzę na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
 •  dowiadujemy się co powstaje z mleka, podejmujemy próbę zrobienia białego sera. 
 •  rozmawiamy o właściwościach zdrowotnych produktów mlecznych, dokonujemy  degustacji.
 •  słuchamy i uczymy się  wierszy o zwierzętach.
 •  podejmujemy  próby inscenizacji wybranych wierszy np. „Kwoka”, „Kaczka Dziwaczka”.
 •  podejmujemy zabawy logopedyczne, rozwijamy aparat mowy poprzez  ćwiczenia 
 •  ortofoniczne  – odgadujemy, naśladujemy głosy zwierząt  mieszkających na wsi.
 •  poznajemy pracę rolnika, poszerzamy wiedzę  i  nasze słownictwo.
 •  doskonalimy umiejętność klasyfikowania przedmiotów.
 •  tworzymy „zagrody wiejskie” posługując się symbolami używając umownych kodów.
 •  bawimy się w sklep z produktami  mlecznymi. 
 
 
 Szukamy oznak wiosny.  Zakładamy „zielony  ogródek”  w  sali .   
                                       
 • dostrzegamy  zmiany   zachodzące  w  środowisku  przyrodniczym  w  związku   z   nadchodzącą  wiosną.
 • poznajemy   i  obserwujemy  charakterystyczne  zjawiska   przyrodnicze.                                                                                 
 • rozwijanie  wrażliwości  na  przejawy  budzącej  się  do  życia  przyrody.
 • poznajemy  pierwsze  wiosenne  kwiaty  i  wybrane  ptaki  przylatujące  do  Polski.    
 • zakładamy   hodowle  wybranych  roślin – poznajemy  zasady  ich  pielęgnacji.
 • systematycznie  obserwujemy  rozwój, wzrost  roślin,  zmiany  zachodzące w  kąciku   przyrody  i  za  oknem.
 • przyswajamy   sobie   określenia  czasowe: wczoraj , dzisiaj , jutro.
 • wzbogacamy  wiadomości  na  temat  walorów  zdrowotnych  ziół , kiełków , nasion nowalijek .   
 • wykonujemy  i  degustujemy  „zdrowe” kanapki.
 • nabywamy  umiejętność  formułowania  dłuższych  wypowiedzi
 • wdrażamy  się  do  doraźnego  pomagania  w  lekkich  pracach  porządkowo –  gospodarczych.
 • tworzymy zbiory  wiosennych kwiatów /dowolnych  przedmiotów/ wg. podanego  kodu, 
 • posługujemy się  określeniami: mało, dużo
 • globalnie  czytamy  wyrazy  związane  z  tematem.
 • rozwijamy  umiejętności  kodowania  podczas  zabaw  matematycznych na magicznym dywanie”.

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-28