Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  JAGÓDKI
JAGÓDKI

 

 
 
 
ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO  –  DYDAKTYCZNE
CZERWIEC
 
 
Dzieci są różne , a jednak takie same.
 
- Świętujemy Dzień Dziecka
- Dowiadujemy się jakie prawa i obowiązki mają dzieci
- Wiemy, że ludzie na całym świecie różnią się między sobą m. in.: kolorem skóry, mową, zainteresowaniami, zdolnościami,  zabawami, ubiorem.
- Uczymy się, że każdego należy szanować, być dla niego dobrym,
- Słuchamy muzyki różnych regionów świata
- Poznajemy zwroty powitań w różnych językach
- Rozmawiamy o naszych ulubionych zabawach i marzeniach – doskonalimy umiejętności wypowiadania się, uczymy się słuchać innych
- Uczymy się rozpoznawać i nazywać uczucia oraz doskonalimy umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych
- Kodowanie na dywanie - tworzymy odbicia symetryczne
 
Kolory lata .   
                                                                                   
 -  Poznajemy kolory  lata - żółty, zielony, niebieski, różowy. „Tropem kolorów”– zabawa   
 -  Szukamy  „kolorów lata” w najbliższym  otoczeniu.                                                                                                                                                                             
- Rozwiązujemy  „kolorowe”  letnie zagadki.                                                                                                                                     
 -  Bierzemy udział w zabawach  ilustracyjnych  z chustą animacyjną.                                                                                                   
-„Kolorowa orkiestra” - rozwijamy  koncentrację uwagi podczas  nauki gry na dzwonkach..     
- Przygotowujemy truskawkowy koktajl – „Różowe zdrowie”.                                                                                
- Bawimy się kolorami podczas zajęć plastycznych.                                                                            
- Układamy na „magicznym dywanie” kolorowe figury zgodnie z umówionym kodem.                                                                                                                                                                                                                                                                  ---
 
Już  wakacje.
 
-  Dostrzegamy piękno i bogactwo  regionów naszego kraju.
-  Rozwiązujemy zagadki  dotyczące  środków lokomocji „Czym jedziemy na wakacje ?”
-  Poznajemy i utrwalamy zasady bezpieczeństwa, które  należy przestrzegać  podczas wypoczynku  nad  wodą , w  górach,  w lesie oraz  poznajemy  sposoby  radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
- Tworzymy kodeks bezpiecznego  zachowania - „Dobre rady na bezpieczne  wakacje”
- Bierzemy udział w zabawach badawczych „Co tonie, co pływa?”.
- Doskonalimy  umiejętności  formułowania  precyzyjnych,  bardziej  uszczegółowionych wypowiedzi,  wzbogacamy  słownictwo .
-  Rozwijamy ciekawość poznawczą : „Co jeździ, lata, pływa?” - klasyfikujemy przedmioty
wg przeznaczenia.
 
    
 
ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO  –  DYDAKTYCZNE
MAJ

    
Tajemnice książek
 
 • Poznajemy drogę  powstania książki oraz nowe pojęcia i zawody : pisarz, autor, e-book, księgarnia, biblioteka,  ilustrator, drukarz.
 • Rozwijamy kreatywność poprzez wspólne tworzenie książeczki.
 • Dowiadujemy się, że książka nie tylko nas bawi, ale także uczy i dostarcza ciekawych  różnych przeżyć.
 • Słuchamy czytanych opowiadań, bajek i wierszy, 
 • Doskonalimy umiejętność skupiania uwagi na tekście literackim.
 • Ćwiczymy pamięć poprzez naukę wybranych wierszy.
 • Rozmawiamy o swoich ulubionych książkach oraz o emocjach bohaterów przedstawionych  na ilustracjach w oglądanych książkach.
 • Wiemy, że książki trzeba szanować – zastanawiamy się co książki „lubią”, a czego „nie lubią”.
 • Uczymy się wyszukiwać oraz układać rymy.
 • Dokonujemy klasyfikacji książek wg podanych cech /tworzymy zbiory/; np. wg grubości, wielkości, kształtu, tematyki, rodzaju ilustracji na okładce.
 • Bawimy się w księgarnię – kształtujemy umiejętność posługiwania się pieniędzmi.
 • Rozbudzamy zainteresowania słowem pisanym – książką, czasopismem, jako przygotowanie do czytania i pisania.
 • Zachęcamy dzieci do codziennego „czytania” z rodzicami.
 
 Mama  i  tata.
 
 • Wzmacniamy więź emocjonalną z  rodziną.
 • Kształtujemy uczucia przywiązania i szacunku dla  rodziców. 
 • Potrafimy określić  pozytywne  cechy  najbliższych  członków  rodziny.
 • Wdrażamy się  do  samodzielności  i  pomagania w  gospodarstwie  domowym – wykonywanie  stałych  obowiązków  i  doraźnych  prac.
 • Wypowiadamy się na temat sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną.
 • Wdrażamy się do pamiętania o najbliższych, przygotowujemy  niespodziankę.
 • Rozwijamy umiejętność kodowania podczas zabaw matematycznych.
 
 Wiosenna  łąka.
 
 • Wzbogacamy wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańców .
 • Dostrzegamy zmiany w  krajobrazie przyrodniczym: zielona trawa, żółte mlecze i  inne   kwiaty, ptaki, owady,  itp.
 • Zapoznajemy się z  wybranymi nazwami kwiatów, ptaków  i  innymi organizmami żywymi.
 • Kształtujemy pozytywny stosunek do świata przyrody i doskonalimy aktywną  postawę  w celu jej chronienia .
 • Doskonalimy  umiejętności  prowadzenia obserwacji przyrodniczych .
 • Przebywając na świeżym powietrzu doświadczamy  przyjemności z obcowania z naturą.     
 • Bierzemy udział  w  stwarzanych sytuacjach sprzyjających aktywizowaniu myślenia.
 • Doskonalimy umiejętność klasyfikowania  przedmiotów,  umiejętność przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażamy  się do posługiwania się  liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-31