Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  WIEWIÓRKI
WIEWIÓRKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
PAŹDZIERNIK

 

Dary jesieni

 

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody;
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno – kulturalnych.

 

Dbamy o zdrowie

 

 • Utrwalanie zasad zdrowego odżywiania, uświadomienie wartości spożywania warzyw  i owoców
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion podczas ćwiczeń gimnastycznych
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się
 • Rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej przez udział w zabawach
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza
 •  Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej

 

 

Jesienią w parku i lesie

 

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie, przygotowanie zwierząt do zimy
 • Porównywanie wielkości drzew- posługiwanie się określeniami wysokie - niskie
 • Przeliczanie elementów w aspekcie porządkowym
 • Zapoznanie z barwami podstawowymi oraz pochodnymi, rozwijanie kreatywności dzieci w działaniach plastycznych
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06