Samorządowe Przedszkole nr 140
Menu
Strona głowna  /  WIEWIÓRKI
WIEWIÓRKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
MAJ

Polska mój dom
 Kształtujemy postawy patriotyczne, poczucie szacunku do symboli narodowych
 Rozwijamy poczucie więzi dzieci z “małą ojczyzną”
 Zapoznajemy się  z symbolami narodowymi; wykonujemy pracę plastyczną dotyczącą symboli narodowych
 Poznajemy mapę Polski, wskazujemy na niej góry, morze  oraz Wisłę
 Wdrażamy umiejętność globalnego czytania , podkreślamy znaczenie wody dla ludzi, zwierząt , roślin
 Śpiewamy Hymn Polski , uczymy się wiersza Władysława Brejzy “Katechizm polskiego dziecka”


W krainie muzyki
 Doskonalimy  poprawną emisję głosu, dykcję i oddech przez naśladowanie dźwięków instrumentów
 Wzbogacamy  słownictwo o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy
 Rozwijamy umiejętność współpracy i współdziałania; zwracamy uwagę na znaki dawane przez dyrygenta
 Tworzymy własne instrumenty muzyczne z codziennych przedmiotów
 Uświadamiamy przestrzeganie norm społecznych podczas uroczystości; rozwijamy wiedzę na temat hymnu jako symbolu narodowego
 Kształtujemy postawy prozdrowotne, budujemy wiedzę na temat aparatu słuchowego człowieka

Wrażenia i uczucia
 Doskonalimy umiejętność nazywania własnych emocji i uczuć, doskonalimy umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych
 Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny
 Kształtujemy poczucie rytmu , wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 Wdrażamy do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością, zachęcamy  o zwrócenie się o pomoc do innych

Święto Mamy i Taty
 Kształtujemy poczucie więzi emocjonalnej ze  swoją rodziną
 Wyrabiamy umiejętność okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości
 Rozwijamy umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny  ; wdrażamy do wzmacniania więzi między rodzeństwem
 Pracujemy nad zdolnościami manualnymi, wyrabiamy nawyk posługiwania się nożyczkami
 Uczymy się wierszyków dla mamy i taty, śpiewamy dla nich piosenki

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-05