Samorządowe Przedszkole nr 140
Menu
Strona głowna  /  LEŚNE DUSZKI
LEŚNE DUSZKI

 

                                                              ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

                                                                                       MAJ

Jestem Polakiem  /kontynuacja tematu/

- Znamy symbole naszej ojczyzny, wiemy ze należy je szanować.

- Kształtujemy postawę patriotyczną

- Pamiętamy o ważnych dniach dla Polski:

       2.V. – Święto Polskiej Flagi – omawiamy znaczenie flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji

       3.V. -  Święto Konstytucji 3 Maja,

- Dowiadujemy się co to jest konstytucja i dlaczego jest tak ważna.

- Rozmawiamy o prawach i obowiązkach w naszym przedszkolu.

- „Podróżujemy po Polsce” – poznajemy główne miasta i rzeki naszej ojczyzny.

- Rozwijamy pamięć wzrokową w trakcie pracy z mapą.

- Zatrzymujemy się na dłużej w Krakowie – przypominamy sobie charakterystyczne budowle

  naszego miasta, utrwalamy ich nazwy, poznajemy legendy.

 

 Moje książki.

- Poznajemy pojęcia: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych,

  encyklopedie,, podręczniki, albumy. Poszerzamy wiedzę na temat znaczenia książek.

- Dowiadujemy się, że książka może bawić, uczyć i dostarczać ciekawych przeżyć.

- Rozmawiamy o swoich ulubionych książkach oraz o emocjach bohaterów przedstawionych

   na ilustracjach w oglądanych książkach.

- Poznajemy drogę powstania książki oraz nowe pojęcia i nazwy  zawodów związanych z jej

  powstaniem: pisarz - autor, redaktor, grafik – ilustrator, drukarz.

- Rozwijamy kreatywność poprzez wspólne tworzenie książeczki.

- Doskonalimy umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego.                                                                                                     

- Dokonujemy klasyfikacji książek wg podanego kodu, cech /tworzymy zbiory/; np. wg grubości,

  wielkości, kształtu, tematyki.

- Rozbudzamy zainteresowania słowem pisanym – książką, czasopismem, jako przygotowanie do

  nauki czytania i pisania.

 

Kolorowa łąka..

- Wzbogacamy wiadomości o środowisku przyrodniczym jakim jest łąka. Odgadujemy zagadki.

- Zapoznajemy się z wybranymi nazwami kwiatów, owadów oraz innymi organizmami żywymi.

- Kształtujemy pozytywny stosunek do świata przyrody i jej ochrony.

- Prowadzimy obserwacje przyrodnicze podczas spacerów i pobytu w ogrodzie.

- Wycieczka  na pobliską  łąkę– prowadzimy obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lupy.  

- Poznajemy i omawiamy cykl rozwojowy żaby z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

- Uświadamiamy sobie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą . 

- Aktywizujemy myślenie i doskonalimy sprawność umysłową – dokładamy i odkładamy

   elementy do wskazanej liczby.

- Doskonalimy umiejętność klasyfikowania,  przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie

   na zbiorach; wdrażamy  się do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

- Kolorujemy obrazki wg  podanego kodu. Czytamy globalnie wyrazy związane z tematem.

 

Mama, tata, siostra, brat to rodzina czyli skarb
- Określamy relacje i role jakie w rodzinie pełnią rodzice i dzieci.

- Wzmacniamy więzi z rodziną, kształtujemy uczucie przywiązania i szacunku dla  rodziców.

- Rozmawiamy o aktywnych formach spędzania wolnego czasu z rodzicami i rodzeństwem.

- Zachęcamy do samodzielności w zakresie pomagania w pracach domowych.

- Słuchamy utworów literackich mówiących o życiu rodzinnym, budujemy wypowiedzi  poprawne

  gramatycznie i stylistycznie na temat usłyszanych tekstów.

- Przygotowujemy niespodzianki z okazji święta Mamy i Taty.

- Zmiany odwracalne i nieodwracalne – rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe /Dziecięca

  Matematyka E. G-K/

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-05