Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  LEŚNE DUSZKI
LEŚNE DUSZKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
PAŹDZIERNIK

Ja, ty i środowisko

-  Rozpoznajemy części  naszego ciała i nazywamy je, dostrzegamy  i określamy różnice w 

   wyglądzie pomiędzy różnymi osobami.

-  Bawimy się i utrwalamy  kierunki; prawo, lewo.

-  Uczymy się rozpoznawać i nazywać zmysły, rozwijamy doznania sensoryczne.

-  Usprawniamy narządy mowy wykonując ćwiczenia logopedyczne -„Gimnastyka buzi i języka”.

-  Uczymy się jak dbać o higienę własną i otoczenia.

-  Określamy przeznaczenie przedmiotów- kształtujemy logiczne myślenie.

-  Dbamy o siebie i innych – rozpoznajemy pracowników służb: policjant, strażnik miejski,

   strażak, ratownik  medyczny.

-  Rozwijamy umiejętności językowe budując poprawne wypowiedzi pod względem

   logicznym i gramatyczny oraz odczytujemy globalnie wyrazy związane z tematem.

- Zabawy matematyczne – segregujemy przedmioty wg podanego klucza.

 

Dary jesieni – zdrowie na talerzu.

Dowiadujemy się jakie dary jesieni  możemy znaleźć w sadzie, a jakie w ogrodzie.

-  Tworzymy stragan - zbiory owoców i warzyw.

-  Nazywamy części warzyw i dowiadujemy się jaką część /korzeń, liście, łodygę, kwiat/ zjadamy.

-  Poznajemy i uczymy się wierszy związanych z tematem „owocowo-warzywnym”- rozwijamy      

   pamięć słuchową.

     - Kształtujemy umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu – rozwijamy

       koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.

    -  Rozwiązujemy zagadki słowne, smakowe i dotykowe.

    - Wykonujemy i degustujemy sałatkę owocowo-warzywną.

    - Czytamy globalnie nazwy owoców i warzyw, „tropimy” literkę „O”.

    - Rozwijamy umiejętność kontynuowania i układania rytmów.

 

W  zdrowym  ciele  zdrowy  duch .  

                                                                                                                   
-   Rozpoznajemy i nazywamy części garderoby – porządkujemy wg określonego kryterium.       

-   Uświadamiamy sobie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody.

-   Rozpoznajemy i nazywamy akcesoria sportowe, uczestniczymy w zawodach sportowych,    

    zabawach  naśladowczych- kształtujemy sprawność fizyczną - szybkość, zwinność, 

    zręczność.

-  Poznajemy pracę lekarza / pediatry, stomatologa, okulisty /.

-  Wzbogacamy wiadomości dotyczące  zdrowego stylu życia, oceniamy zachowania 

    służące i zagrażające zdrowiu.

-  Kształtujemy i utrwalamy prawidłowe nawyki żywieniowe.

-  Doskonalimy umiejętność analizy sylabowej wyrazów, przeliczamy sylaby i  pokazujemy   

   ich liczbę na  zbiorach zastępczych.

-  Czytamy  globalnie wyrazy związane z tematem.

-  Doskonalimy umiejętność klasyfikowania według  jednej cechy.

 

Przygotowania  do  zimy.

-  Obserwujemy  przyrodę   pod  kątem   przygotowywania  zwierząt  i  ludzi do  zimy-  dzielimy  się 

   swoją  wiedzą  i  spostrzeżeniami.

-  Podczas  spacerów  zwracamy  uwagę  na  prace  w ogródkach  przydomowych, wygląd  krzewów,   

   roślin  i  ich  zabezpieczenie  przed  zimnem.

-  Porównujemy, klasyfikujemy owoce i warzywa, przeliczamy  liczebność zbiorów.

-  Dowiadujemy  się  jak ludzie  przygotowują  się do zimy, co to znaczy  - robić zapasy, przetwory. 

-  Dzielimy się wiedzą  na  temat -   jakie  przetwory  można  robić  z warzyw, a  jakie z  owoców?

-  Poznajemy  pojęcia :  spiżarnia, suszarka, pasteryzacja.

-  Przygotowujemy zapasy na zimę – robimy  kompoty.

-  Bawimy się w „sylabizowanie” wyrazów  i dopowiadanie  słów  w zdaniu.

-  Uczymy się tworzyć  gry  ściganki  na  długie  jesienne  wieczory.

-  Rozwijamy umiejętności kodowania  podczas zabaw matematycznych.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04