Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  BORSUKI
BORSUKI

https://pl.depositphotos.com/vector-images/borsuk.html

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

 

SKOK W NOWY ROK
 
- Poznajemy różne sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś,
- Poszerzamy zasób słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu,
- Dostrzegamy upływ czasu, przemienność dnia i nocy, kolejność dni w tygodniu i cykliczność pór roku, miesięcy w roku,
- Poznajemy przeznaczenie kalendarza,
- Poznajemy  powiedzenia związane z czasem np. czas biegnie, czas ucieka, wlecze się, nie mam czasu, szkoda czasu,
- Kształtujemy umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro.
- Poznajemy literę p, P
 
WSZĘDZIE BIAŁO
 
- Rozwijamy wyobraźnię i myślenie przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów, 
- Kształtujemy pojęcia stałości objętości płynu,
- Rozmawiamy o śniegu, badamy jego właściwości i określamy jego cechy,
- Tworzymy laboratorium naukowe i przeprowadzamy eksperymenty z woda, 
- Obserwujemy jak woda paruje i zamarza a lód się rozpuszcza,
- Poznajemy życie w okolicach okołobiegunowych,
- Poznajemy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy.
- Poznajemy literę y
- Poznajemy obraz graficzny liczby 4
 
BABCIU , DZIADKU JESTEŚCIE WAŻNI W NASZYM ŻYCIU
 
- Wzmacniamy więzi emocjonalne z najbliższymi członkami rodziny
- Zachęcamy do podtrzymywania rodzinnych tradycji
- Rozbudzamy empatię i uczymy się właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
- Kształtujemy w sobie gotowość do niesienia pomocy
- Rozwijamy umiejętności komunikacyjne – tworzymy dialogi 
- Bawimy się w zabawy naszych babć i dziadków
- Wiemy, że do osób starszych odnosimy się z szacunkiem
- Przygotowujemy niespodziankę dla naszych dziadków – miłe spotkanie z życzeniami i własnoręcznie zrobionymi prezentami
- Poznajemy literę b, B
- Poznajemy obraz graficzny liczby 5
 
ZIMOWE ZABAWY
 
- Rozwijamy postawę współdziałania jako podstawy budowania współpracy
- Kształtujemy umiejętności pracy i zabawy w grupie
- Rozwijamy sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe
- Utrwalamy znajomość piramidy zdrowego żywienia
- Rozróżniamy zdrową i niezdrową żywność
- Wyrabiamy nawyki prozdrowotne
- Klasyfikujemy przedmioty według określonego kryterium
 

 

PIĄTEK 23.10.2020
 
Witajcie Rodzice i Przedszkolaki!
 
1.Poranna gimnastyka
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg
 
2.Leśne dzieci- Maria Kownacka- rozmowa na podstawnie wiersza
 
 
W gąszczach, gdzie drozdy śpiewają pieśni,
Jest tam wiele dzieci leśnych.
Chodzą dziki- warchlaczki,
Ubrane w śliczne pasiaczki
I zgrabne, płowe sarenki,
Co mają w plamki sukienki.
Chodzą wilczki bure,
Liski z rudą kitką,
Las się przypatruje ich figlom i zbytkom!
Ptaki im śpiewają i słonko im świeci,
Drzewa pięknie szumią dla tych leśnych dzieci.
Zadajemy dzieciom pytania dotyczące treści utworu: Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?, Jak się nazywają dzieci dzika? O dzieciach jakich innych zwierząt jest mowa w wierszu? itp.
 
3.Jesień zagadki i ciekawostki-
https://www.youtube.com/watch?v=Vdg6BiU_asU
 
4.Kulawy lisek – zabawa ruchowa. Dziecko wykonuje przysiad podparty. Jedną nogę mają lekko uniesioną. Dzieci liski idą, podpierając się na dłoniach i jednej nodze. Wykonują ruch podobny do skoku zajęczego. Na sygnał rodzica np. klaśnięcie, dzieci siadają skrzyżnie i odpoczywają. Następnie przechodzą  do przysiadu podpartego, podnoszą drugą nogę i powtarzają zabawę od początku.
 
5.Co słychać w matematyce? Zadania z tekstem.
Potrzebne będą karteczki cyframi i znakami matematycznymi lub kartka , na której dziecko będzie pisało działania samodzielnie- decyzja rodzica. Możemy pomagać sobie liczmanami.
1/ Kasia wrzuciła do żółtego worka 4 kasztany, a mama wrzuciła 6 kasztanów  Ile
  kasztanów jest żółtym worku?   Dziecko układa działanie lub zapisuje działanie; 4+6=10  i     
   odczytuje je, następnie podaje odpowiedź formułując zdanie. /W worku jest 10 butelek./
2/ Rano Ola zebrała  3 żołędzie, a po południu jeszcze 7 żołędzi Ile  żołędzi  zebrała Ola? Układamy działanie  i podajemy odpowiedź – jak poprzednio.
3/Krzyś włożył do koszyka 5 liści. Zosia  również włożyła do koszyka5 liści. Ile  liści włożyły dzieci do koszyka? Ponownie układamy działanie i odpowiedź.
 
Teraz proszę spojrzeć na działania i porównać wszystkie wyniki. Na pewno dzieci to zauważyły, że za każdym razem jest wynik 10. Zwracamy uwagę dzieci, na to, że aby otrzymać liczbę 10, można dodawać różne liczby. Proponujemy dzieciom, aby same podały jeszcze inne możliwości i do jednego podanego działania ułożyły treść zadania.
 
6.Zagadka słuchowa-doskonalimy słuch fonematyczny
Przygotowujemy karty z obrazkami  jesiennymi dla  dziecka
Rodzic wypowiada wyraz z podziałem na głoski, po każdej z wypowiedzianych głosek robi dłuższą przerwę. Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka, którego nazwę usłyszeli. Jeżeli rozpoznali prawidłowo – karta będzie jednocześnie zdobytym w zabawie punktem. Po ustalonej liczbie kolejek następuje przeliczenie punktów.
 
7.Ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne - wierszyk: „Gimnastyka”:
Rodzic mówi wierszyk a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu.
 
Na początku jest rozgrzewka,
Językowa wprzód wywieszka,
Cały język wyskakuje,
Wszystkim nam się pokazuje,
W dół i w górę,
W lewo, w prawo.
Pięknie ćwiczy!
Brawo! Brawo!
Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje.
Popatrzymy do lusterka,
Jak się język bawi w berka.
Kto spróbuje z miną śmiałą,
Zwinąć język w rurkę małą?
Język ząbki poleruje
Każdy dotknie i wyczuje…
Może uda się ta sztuczka.
Trzeba uczyć samouczka.
 
8.Codziennie ćwiczymy wiązanie sznurowadeł.
 
9.Kolorowanki dla Was
 
 
  
 
 
 
Pozdrawiamy Was serdecznie!
Wasze Panie
 
 
 
CZWARTEK 22.10.2020
 

 

Witajcie Przedszkolaki i Rodzice!
 
1.Zaczniemy od tańca na rozgrzewkę .
 
2.Jesienna wizyta – rozmowa na podstawie treści wiersza Bożeny Formy
 
Jesienna wizyta Bożena Forma
Przybyła do lasu Pani Jesień, jej śpiew wiatr po lesie niesie. Chociaż ma pracy wiele, chce zobaczyć, co robią przyjaciele.
Zapukała do jeża, a on właśnie wiedząc, że na czas zimy zaśnie, norkę sprząta, gromadzi zapasy na zimowe ciężkie czasy.
Odwiedziła też niedźwiedzia, a niedźwiedź wcale nie leżał. Mrucząc z gawry śmieci wymiata, szkoda, że już koniec lata.
Spotkała Jesień także wiewiórkę i jej z rudą kitką córkę. Orzechy do dziupli zbierały, rozmawiać wcale nie chciały.
Wszyscy mieszkańcy lasu nie mają już wiele czasu, niebawem nastanie zima, a las pokryje śnieżna pierzyna.
 
Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N.: Jakie zwierzęta odwiedziła pani Jesień w lesie?; Co robiły zwierzęta?; Jakie jeszcze zwierzęta mieszkają w lesie?; W jaki sposób każde z nich przygotowuje się do zimy?. Po rozmowie dzieci przypominają nazwy zwierząt mieszkających w lesie.
 
3.Dla przypomnienia Lulek nam pomoże.
 
4.Zapraszamy do wysłuchania  jesiennego walczyka- nauka piosenki
 
1. W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,
Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.
 
Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk. (x2)
 
2. Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,
Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.
 
Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk. (x2)
 
3. W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,
Z lasu liście kolorowe niosą przedszkolaki.
 
Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk. (x2)
 
5."Taniec liści"- zabawa ruchowa. dzieci wyobrażaja sobie, że są liśćmi na wietrze. Słuchając muzyki poruszają się w dowolny sposób- obracają się dookoła własnej osi, biegają na palcach, tańczą .Gdy melodia zaczyna opadać, one też.
Gdy melodia ucichnie- leżą na brzuchu na dywanie, gdy melodia powraca -zaczynają swój taniec od początku.
 
6. Kochane przedszkolaki w domu małej wiewiórki ktoś zrobił okropny bałagan!
Pomóżcie jej poukładać wszystkie skarby  i wskażcie jej ulubiony przysmak.
Ile jest smakołyków wiewiórki? ( możecie wyciąć skarby wiewiórki i wkleić je do koszyka).
 
 
 
 
7..„Czytankowo” – słuchamy tekstów czytanych przez dorosłych a potem o nich rozmawiamy.

 

 
 
Pozdrawiamy Was serdecznie!
Wasze Nauczycielki

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
  MIESIĄC PAŹDZIERNIK 
 
MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 
 • z uwagą i zaciekawieniem ogląda ilustracje w książkach; dzieli się swoimi uwagami; 
 • zadaje pytania;
 • swobodnie wypowiada się na temat ilustracji ,dzieli się swoją wiedzą na temat miejscowości
 • sensownie odpowiada na kierowane do niego pytania; z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • przelicza w zakresie własnych możliwości, odzwierciedla liczbę na zbiorach zastępczych;
 • umie się przedstawić, podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, wie, komu może podawać takie informacje; 
 • uczestniczy w zabawach naśladowczych i przy muzyce;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy podczas zabaw ruchowych i na świeżym powietrzu.
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową i małą motorykę
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 • doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków matematycznych /<, >, =/;
JA, TY, ŚRODOWISKO
 • formułuje  wypowiedzi dotyczące ważnych spraw; 
 • nazwa i pokazuje swoje części ciała;
 • dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie; orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę; potrafi
 • koncentruje uwagę na tekstach czytanych przez N.;
 • posługuje się zmysłami w rozwiązywania zagadek;
 • nazywa zmysły, którymi się posługuje, odczytuje i realizuje rytmy za pomocą wzroku, słuchu i ruchu;
 • odczytuje sekwencje prezentowane na materiale symbolicznym
 • rozwija sprawność grafomotoryczną w zabawach graficznych;
 • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjanta, strażaka, ratownika;
 • wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić;
 • porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej;
 • przelicza elementy; odzwierciedla ich liczbę za pomocą zbiorów zastępczych;
 • -wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
 
 • poznaje funkcję  instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
 • zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • rozumie konieczność  spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • posługuje się pojęciami: najwyższy, najniższy; : najwięcej, najmniej
 • dokonuje oceny zachowania przedstawionego na ilustracji; 
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski.
 • kontynuuje rozpoczęty rytm;
 • dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się (zgodnie z porą roku).
 • ilustruje rysunkiem treść opowiadania.
 • klasyfikuje według wskazanej cechy;
JESIENIĄ W LESIE
 
 • w skupieniu słucha czytanego tekstu i odpowiada na pytania dotyczące jego treści; buduje zdania na podany temat; 
 • wykaże się znajomością nazw drzew: kasztanowiec, klon, dąb, rozpozna liście pochodzące z tych drzew
 • czyta globalnie wyrazy: sosna, jodła, świerk, klon, kasztanowiec, dąb;, określi barwę, kształt, wielkość liści
 • zapoznanie z popularnymi gatunkami drzew, liści
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga
 • porównuje liczebność zbiorów;
 • kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno
 
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA
 
             Zapoznanie z zapisem graficznym liter O,A ,I ,L, M
 • interesuje się czytaniem ;, łączy ze sobą rymujące się wyrazy;, dzieli wyrazy na sylaby;, wyróżnia głoski w nagłosie, i wygłosie, czyta globalnie wyrazy; dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;, nazywa i wskazuje literę a wśród innych liter; wskazuje literę  w wyrazach;, czyta sylaby w zakresie poznanych liter;, układa swoje imię z rozsypanki literowej według wzoru, pamięci ,odszukuje takie same układy szeregowe symboli literowych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; rozwija sprawność narządów mowy w zabawach naśladowczych;
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-04