Samorządowe Przedszkole nr 140
Menu
Strona głowna  /  JEŻYKI
JEŻYKI
                                   

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
MAJ

 

                               KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL

 • Poszerzamy wiedzę na temat książek, definiujemy pojęcie wiedza jako wartość i warunek rozwoju każdego człowieka

 

 •   Kształtujemy umiejętność budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi

 

 • Poznajemy pojęcie księgarnia, antykwariat, rozwijamy logiczne myślenie przez        wskazywani  podobieństw

 

 • Uświadamiamy konieczność dbania o książki i właściwego korzystania z nich

 

 • Rozbudzamy zainteresowania słowem pisanym, uświadamiamy rolę biblioteki jako miejsca rozwijania swoich zainteresowań i wiedzy

 

 • Doskonalimy umiejętność analizy i syntezy słuchowej, rozwijamy umiejętność dodawania i odejmowania

                      BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 

 • Poznajemy pojęcie legenda, literatura dziecięca, młodzieżowa, literatura dla dorosłych

 

 • Poznajemy legendy dotyczące naszego miasta i kraju

 

 • Doskonalimy umiejętność uważnego słuchania tekstu

 

 • Poznajemy przebieg procesu powstania książki i ilości pracy włożonej w jej powstanie

 

 • Rozwijamy kreatywność podczas samodzielnego tworzenia książeczek

 

 • Kształtujemy  sprawność dodawania i odejmowania, zapisywanie czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków

 

 • RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 

 • Wprowadzamy pojęcie rodzina rozumianego jako jako wartość

 

 • Kształtujemy postawy prorodzinne, uświadamiamy wspierającą role rodziny

 

 • Rozwijamy zainteresowania przeszłością swojej  rodziny

 

 • Budzimy zainteresowanie zajęciami rodziców, budzimy szacunek do ich pracy

 

 • Kształtujemy sprawność manualną, grafomotoryczną, koordynację ruchowo- słuchowo- -wzrokową

 

JA I MOI BLISCY

 

 • Wprowadzamy pojęcie,, dom’’ jako więź rodzinna, rozwijamy umiejętność wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną

 

 • Uświadamiamy pojęcia prawo i obowiązek dotyczący dzieci i dorosłych

 

 • Rozwijamy słownik czynny dzieci podczas wypowiedzi na temat rodziny, używamy pojęć kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek

 

 • Tworzymy gry,  rozwijamy umiejętność współdziałania i współpracy podczas zabaw i prac na rzecz grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-04