Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  JEŻYKI
JEŻYKI
                                   

   https://www.fotosearch.pl/CSP164/k1645990/

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MARZEC
 
Oznaki wiosny.
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • uczestniczy w rozmowie, argumentując swoje stanowisko;
 • omawia ilustrację; odczytuje wyrazy i zadania pod obrazkiem;
 • wyszukuje głoskę  g” w  wyrazach– rozwija analizę i syntezę słuchowa.
 • ćwiczy poprawność chwytu narzędzia pisarskiego, pisze po śladzie literę g, G;
 • wymienia cechy charakterystyczne wiosny, opisuje panujące warunki pogodowe;
 • rozwija samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • zna dni tygodnia, wymienia po kolei dni tygodnia, czyta globalnie ich nazwy;
 • realizuje odczytany rytm
 • klasyfikuje garderobę ze względu na jej przydatność daną porą roku;
 • przelicza sprawnie w granicach 7, dokłada i odkłada, podpisuje zbiory cyframi;
 • rozwija sprawność manualną w trakcie prac plastycznych;
 • uczestniczy w zabawach dydaktycznych-; ćwiczy refleks, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową.

 

Wszystko rośnie.
 
 • rozwija logiczne myślenie, rozróżnia prawdę od fałszu;
 • rozwiązuje zagadki i rebusy słuchowej.
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • uczestniczy w rozmowie, argumentując swoje stanowisko;
 • doskonali analizę i syntezę słuchową;
 • omawia ilustrację; odczytuje wyrazy i zadania pod obrazkiem;
 • rozwija sprawność manualną w trakcie prac plastycznych.
 • poznaje literkę c, C, doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów; próbuje odczytywać sylaby, wyrazy z poznanych liter, ćwiczy poprawność chwytu narzędzia pisarskiego, pisze po śladzie literę c, C;
 • zakłada zielony ogródek na parapecie – poznaje etapy sadzenia cebuli.
 • usprawnia własne narządy mowy
 
 Pracowita wiosna.
 • chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchowej i logiczne myślenie.
 • wypowiada się na temat wiosennych prac porządkowych w domu, poszerza słownik czynny
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • utrwala umiejętność przeliczania, pojęcie zbioru 7-elementowego, posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7, podpisuje zbiory za pomocą cyfr, stosuje znaku „=”
 • rysuje według instrukcji; orientuje się na kartce; rozpoznaje kierunki na kartce
 • doskonali umiejętność czytania prostych tekstów
 • tworzy grę-ścigankę, doskonali umiejętność  liczenia
 • przewiduje następstwa zdarzeń w trakcie układania historyjki obrazkowej
 
Na wsi.
 
 • rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • nazywa zwierzęta i ich potomstwo, poznaje rolę zwierząt hodowlanych w życiu człowieka
 • bierze udział w zabawach badawczych
 • poznaje monografię litery j, J na podstawie wyrazów: jajko, Janek. wyszukuje literę j w tekście, dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów; próbuje odczytywać sylaby i wyrazy z poznanych liter, wyszukuje głoskę j” – doskonali analizę i syntezę słuchową. 
 • bierze aktywny udział w dyskusji " Co było pierwsze jajko czy kura"
 • wie, jakie produkty spożywcze są zdrowe; 
 • z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
 • poznaje zapis graficzny liczby 8; przelicza sprawnie w granicach ośmiu, dokłada i odkłada, podpisuje zbiory cyframi i znakami.
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
 • śpiewa piosenkę , zapamiętuje słowa i melodię w toku  powtórzeń

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-28