Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  JEŻYKI
JEŻYKI
                                   

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK

 

Jeżyki- to nasza grupa, tu nawiązujemy przyjaźnie, bawimy się i uczymy, wzajemnie sobie pomagamy

Idzie jesień przez świat

- Rozwijamy umiejętności współpracy z rówieśnikami

 - Kształtujemy umiejętności liczenia, wdrażanie do poprawnego przeliczania, porównywania liczebności

- Kodujemy z wykorzystaniem figur

 - Interesujemy się czytaniem przez globalne czytanie wyrazów

 - Poznajemy piosenkę, określamy jej nastrój

 Rozwijamy wrażliwość na barwy jesiennego krajobrazu

Jesienna przygoda

- Poznajemy sposoby przygotowania się do zimy wybranych zwierząt leśnych

- Ćwiczymy spostrzegawczość

- Rozwijamy sprawności motoryczne, doskonalimy umiejętności pokonywania przeszkód

 Ćwiczymy analizy i syntezy słuchowej pamięci wzrokowej i czytania

- Czytamy globalnie wyrazy

- Słuchamy tekstów literackich, rozwijanie percepcji słuchowej i wyobraźni

Koszyk Pani jesień

- Budujemy zdania, ćwiczymy analizę i syntezę sylabową, czytamy globalnie

- Rozwijamy sprawność motoryczną

- Ćwiczymy równowagę i zręczność

- Rozwijanie samodzielności, zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

- Rozwijanie umiejętności z kodowania

Skarby jesieni

- Doskonalimy spostrzegawczość

- Rozwijamy umiejętność liczenia

- Rozwijamy sprawność ruchową

- Rozwijamy myślenie matematyczne

- Doskonalimy grę na instrumentach

- Rozwijamy sprawność grafomotoryczną  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11