To takie proste!
Strona głowna  /  J. ANGIELSKI
J. ANGIELSKI
 
 
https://www.superkid.pl/slowka-angielskie
Propozycje zabaw z językiem  angielskim 
 
25.05 do 29.05.2020
Zabawa plastyczna
Rodzic mówi i pokazuje, jak wykonać sygnalizator.

Make traffic lights.
This is a green light.  (zasłaniając czerwone światło)
This is a red light.  (zasłaniając zielone światło)
Kiedy dziecko skończy pracę, siada ze swoimi światłami. Rodzic pokazuje sygnalizację.

Traffic lights.
Red light  (zakrywając światło zielone)
and green light.  (zakrywając światło czerwone)

Rodzic prosi, aby dziecko pokazało kilkukrotnie na swoich sygnalizatorach odpowiednie światła i powtórzyło z nim.
Show me the red light.
Show me the green light. Light, green light.

Wiersz Lights
Rodzic czyta wiersz "Lights", zachęca dziecko do wspólnego pokazywania na swoich sygnalizatorach odpowiednich świateł i mówienia wiersza.
I ride my little bike,
When I see a green light.
When red is at the top,
I know that I must stop!
(wiersz pochodzi z wydawnictwa WSiP - Angielski dla starszaków)

Piosenka "Red light, green light"
Nauka oraz inscenizowanie ruchem treści piosenki.

Zabawa "The traffic lights"
Rodzic umawia się z dzieckiem na dany kod, np.:
red light - stop (czerwone światło - zatrzymaj się),
yellow light - wait (żółte światło - czekaj),
green light - go (zielone światło - idź).

Dziecko przemieszcza się po pomieszczeniu, pokazując wybrany środek transportu (bike, car, bus, plane, boat, train). Na hasło Rodzica, dziecka odpowiednio reaguje.

Zabawa przy piosence "My yellow car"
Proponuję wykonanie obrazków przedstawiających słownictwo występujące w piosence (pumpkin, strawberries, broccoli, blueberries, potatoes, grapes, cotton candy).
Następnie można je rozmieścić w wybranych miejscach i według słów piosenki pojechać po nie w odpowiedniej kolejności.
Vehicles Worksheet - connect, color
Karta pracy - połącz cienie z odpowiednimi obrazkami.

"Stop! Look! Don't forget to listen!"
 
18.05 do 22.05. 2020
Zabawa ruchowa
Zadaniem dziecka jest wykonywanie odpowiednich ruchów z jednoczesnym powtarzaniem zdań, które mówi Rodzic. Po trzykrotnym powtórzeniu danej frazy z towarzyszącymi gestami rodzic mówi: Stop! i wymienia kolejny środek transportu. 
Plane, plane, I go by plane.
Bike, bike, I go by bike.
Boat, boat, I go by boat.
Car, car, I go by car.
Now, let’s make a bus!
 
 
Zabawa ruchowa "Show me what to do"
Rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie. Rodzic mówi: you are the passenger, show me what to do. I will do it just like you! Dziecko pokazuje dowolny środek transportu.
 
Gra memory
Rodzic pokazuje dzieciom karty, zachęcając do podawania nazw obrazków. Dziecko wycina elementy - kiedy skończy, rodzic prosi, aby podniosło do góry obrazki: e.g.: Show me a plane, a następnie zachęca do powtórzenia słówka.
It's time for memo! Find pairs. - gra w memo - wyszukiwanie par obrazków.
 
(obraz wykonano w kreatorze Twinkl)
 
Zabawa z piosenką "Driving in my car"
https://supersimple.com/song/driving-in-my-car/
 
Słowniczek obrazkowy
car, bike, boat, train, airplane
https://supersimple.com/downloads/driving-in-my-car-dock-flashcards.pdf
Zabawa "Hot cold"
 
Do zabawy potrzebne będą obrazki przedstawiające środki transportu lub zabawki.
Chowamy przed dzieckiem obrazki lub zabawki. Dziecko musi odnaleźć przedmiot, słuchając instrukcji rodzica - HOT-jest bardzo blisko, WARM-jest bliżej, idzie w kierunku przedmiotu, COLD-oddala się od przedmiotu, jest daleko. Kiedy dziecko odnajdzie dany przedmiot, wypowiada jego nazwę.
 
11.05 do 15.05. 2020
 
Praca z obrazkiem
Rodzic prezentuje dziecku obraz i opowiada. W trakcie pokazywania elementów zachęca dziecko do powtarzania słów.
In the picture there is a car. The car is red.
In the picture there is a bus. The bus is red.
In the picture there is a plane. The plane is white.
In the picture there is a bike. The bike is black.
In the picture there is a boat. The boat is brown.
Vehicles - sound effects
Rodzic odtwarza nagrania z odgłosami pojazdów. Dziecko wskazuje pojazdy na ilustrcji odpowiednio do usłyszanych dźwięków.
Rodzic zadaje pytanie: What is that?

 
Odgłosy wybranych pojazdów znajdą państwo w serwisie www.youtube.pl
Vehicles - kalambury
 
Rodzic wykonuje gesty i nazywa środki transportu. Proponuję przed rozpoczęciem zabawy wykonanie kart z apisanymi nazwami lub rysunkami pojazdów do losowania.
Dziecko lub rodzic naśladuje ruchem wylosowany środek transportu, osoba oglądająca pyta: Is it a car? Is it a boat? etc.
Zabawa ruchowa "Wheels on the bus"
https://supersimple.com/song/wheels-on-the-bus-2019/
 
(obraz prywatny)

Rodzic mówi:
What is it?
It's a bus. This bus is special.
It's a double-decker.
It's got two decks.
(rodzic pokazuje piętra) One, two.
Finish the missing part of the picture. (dzieciom 3,4 letnim rodzic pokazuje, w którym miejscu mają narysować, wypowiadając słowa w języku angielskim)

 
Zadaniem jest domalowanie brakujących części ilustracji.
Kiedy dziecko wykona zadanie, Rodzic pyta:
What is it? What colour is it?
Is it a wheel? Is it a window? Is it a wiper? etc.
 
04.05 do 08.05. 2020
 
 
Warm up songs
1. The Pinocchio - nursery rhyme
2. Touch Your Head
 
Prepositions game
 
Historyjka obrazkowa
Rodzic wskazuje wszystkie ilustracje, pokazuje misia Eddiego i wybrane elementy na ilustracji.
Look, a story.
Who is this? Do you know?
What is it? What colour is it?
Is it snowing/raining/sunny?
 
Rodzic wskazując dany obrazek, mówi (jako Eddie):
1. The cat is not on the bed. On the bed there is a T-shirt and shorts.
2. The cat is not under the table. Under the table there are shoes and a ball.
3. I put on my shoes. I put on my cap and I go to the park to look for my cat.
4. Of course! It’s spring, it’s warm. You sit in the park on the bench!
 
Następnie, opisując ponownie dane obrazki, rodzic prosi dziecko, aby wskazało wybrany przedmiot.
Point at the short/T-shirt/shoes, etc.
 
Zabawa "Where is it?"
Przygotowujemy krzesło lub mały stolik oraz wybrane przedmioty.
Rodzic wypowiada polecenia np.:
 
Put your white T-shirt under the chair/table. Where is it?
Put your shorts on the chair/table. Where is it?
Put your doll/car/bal/teddy bear on the chair. Where is it?
 
Dziecko umieszcza przedmioty w odpowiednim miejscu i próbuje odpowiedzieć gdzie jest (on the chair/table, under the cahir/table).
 
Zabawa ruchowa "Numbers"
One, two
Put on shoe.
Three, four
Put one more.
Five, six
Do some kicks.
Seven, eight
Now we wait.
Nine, ten
– do it again!
 
Słowniczek obrazkowy "On", "Under"
Where is the dog?
 
Where is the girl/apple/flowers?
 
The apple is on the chair.
The book is under the table.
 
Zabawa "Hit the target"
Na podłodze rozłożone są wybrane przedmioty, które dziecko poznało e.g.: shorts, a cap, a ball, an apple etc. Rodzic mów: Hit the cap, a dziecko wybraną maskotką lub piłeczką stara się trafić dany przedmiot. Jeśli się uda, zabiera przedmiot i wypowiada nazwę w języku angielskim. Podczas zabawy można się umówić na np. 5 rzutów - każde trafienie to 1 punkt.
 
Dress the stick figure
 
Zadaniem jest ubranie ludzika. Potrzebne będą nożyczki i klej.
Rodzic wypowiada nazwy przedmiotów, które dziecko ma wyciąć, następnie przykleić. (shoes, T-shirt, shorts/pants, cap).
 
Cut and paste the clothes.
Cut the T-shirt/shorts/cap/shoes.
Paste the cap/shoes/T-shirt/short.
 
Piosenka "See you later, aligator"
 
Piosenka "Bye, bye. Goodbye"
 
 
27.04 do 30.04. 2020
 
Rozmowa na podstawie ilustracji
 
 
 
Look. This is a picture of a park.
In the park we can see...
a cloud.
What colour is the cloud?
White, very good! And we can see...
a tree.
What colour is the tree?
 
Look! Boy is sitting ON the bench.
Who else is ON the bench?
It's a girl!
 
2. (obrazek pochodzi z wydawnictwa WSiP - Angielski dla starszaków)
 
 
What is ON the bench?
What is UNDER the bench? Rodzic wskazuje miejsce pod ławką.
Podkreśla UNDER the bench...
Very good. A ball is under the bench.
 
Zabawa "Where is it?"
Przygotowujemy krzesło lub mały stolik oraz zabawki (piłkę - ball, lalkę - doll, samochód - car etc.).
Rodzic wypowiada polecenia np.:
Put your ball under the chair.
Put your car on the chair.
 
Następnie rodzic ustawia przedmioty i zadaje pytanie: Where is the doll/ball/car?
 
Zabawa ruchowa "Numbers"
One, Wyciągnięty przed sobą jeden palec.
Two Wyciągnięte dwa palce.
Put on shoe. Zakładanie buta.
Three, Wyciągnięte trzy palce.
Four Wyciągnięte cztery palce.
Put one more. Zakładanie drugiego buta.
Five, Wyciągniętych pięć palców przed sobą.
 
Six Wyciągniętych sześć palców przed sobą.
Do some kicks. Szybkie kopnięcia przed sobą.
Seven, Wyciągniętych siedem palców.
Eight Wyciągniętych osiem palców.
Now we wait. Mówienie cichym głosem.
Nine, Wyciągniętych dziewięć palców.
Ten Wyciągniętych dziesięć palców.
– do it again! Mówienie głośno
 
Zabawa "Colour groups"
Rodzic pokazuje po kolei każdy obrazek i pyta: What is it? What colour is it?
Za każdym razem mówi pełnym zdaniem: It’s a blue cap. It’s a white jacket...
Następnie Rodzic mówi: Let’s make colour groups. What pictures are blue? Zachęcamy dziecko do pokazania i nazwania wybranych obrazków w danym kolorze. R. powtarza schemat zabawy z innymi kolorami. R. prosi: Collect your pictures. R. zbiera obrazki i pokazuje czynność dzieci.
 
 
(obrazek pochodzi ze strony Twinkl.co.uk)
 
Propozycja pracy plastycznej
Na kartce rysujemy ławkę. Na drugiej kartce rysujemy np. kota, czerwoną piłkę, kwiatki, motyla itp. i wycinamy je. Przygotowujemy klej. Można również wykorzystać kilka obrazków z zabawy "Colour groups" (np. parasolkę, czapkę)
 
Look, a bench! Show me ON, show me UNDER. R. czeka, aż dziecko pokaże na swoim obrazku NA i POD.
Take glue. Glue red ball under the bench. R. pokazuje, gdzie należy przykleić dany obrazek.
Glue white cat on the bench.
Glue yellow umbrella on the bench.
Kiedy wszystkie obrazki będą przyklejone, Rodzic podsumowuje pracę pytaniami:
What is on the bench? What is under the bench?
 
Rysowanie na plecach
Rodzic rysuje dziecku na plecach wybrany przedmiot (spring clothes, a bench, a ball). Zadaniem jest odgadnięcie co to jest. Powtarzamy kilka razy, potem zmiana - dziecko rysuje rodzicowi na plecach.
 
Zabawa "The hole"
Przygotowujemy kartkę większą lub takiej samej wielkości jak flashcards. Wycinamy w niej kółko. Przykładamy do kartki kartę z obrazkiem - wtedy dziecko widzi tylko część ilustracji. Zadaniem jest odgadnięcie co ukryło się na obrazku.
 
Zabawa ruchowa "It's spring"
It’s spring, it’s spring.
It’s warm outside.
Let’s go to the park
And play on a slide.
It’s spring, it’s spring.
It’s cloudy outside.
Let’s go to the park
And play on a slide.
 
Rozmowa "What's the weather?" - utrwalenie słownictwa
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna - rozpoczyna rozmowę - What's the weather like today?
 
 
 
 20.04 do 24.04. 2020
 
 
Hello song
 
 
Wprowadzenie słownictwa: a cap, a T-shirt, shoes, shorts
Przed rozpoczęciem przygotujcie proszę wiosenne ubrania - czapkę z daszkiem, podkoszulek, buty, krótkie spodenki oraz pudełko, torbę lub worek, do której schowane będą wymienione ubrania.
Siadamy z dzieckiem i po kolei wyciągamy schowane przedmioty. Zapraszamy dziecko do siebie, pokazujemy gest, żeby założyło czapkę/koszulkę/spodenki/buty i powtórzyć nazwę. Rodzic również może założyć wybraną rzecz.
 
Look! I have a cap/T-shirt/shorts/shoes. What colour is it?
Come here, please.
Put on the cap! Very good!
Take off the cap. Good. Sit down.
 
Zabawa "What is missing?"
Układacie wszystkie przedmioty na podłodze, nazywacie je. Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło oczy lub odwróciło się. Nastęnie R. chowa jedną rzecz i prosi, aby dziecko otworzyło oczy/odwróciło się i powiedziało czego brakuje.
Close your eyes / turn around.
Open your eyes / turn around!
What is missing?
Powtarzamy schemat zabawy kilka razy.
 
Zabawa "Echo" - The echo game
1. Wyobraźcie sobie, że jesteście na spacerze. Spacerujecie, podziwiacie widoki i nagle zmienia się pogoda. Rodzic pokazuje obrazek i mówi co to jest np. it's rainy, dziecko gra echo i wymawia słowa kilka razy - "IT'S RAINY, It's rainy, rainy, (r)ainy" etc.
2. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie i kupujecie wiosenne ubrania. W pewnej alejce zauważacie np. ładny podkoszulek - Rodzic wypowiada T-shirt i dziecko powtarza, udając echo. (do zabawy używamy ubrań lub kart obrazkowych).
 
Flashcards - słowniczek
a cap:
a T-shirt:
shoes:
shirts:
 
Zabawa "The river"
Na dywanie rozkładamy koc lub wyznaczamy miejsce na rzekę. Układamy w tym miejscu obrazki (flashcards) przedstawiające ubrania. Rodzic wypowiada ich nazwy, a zadaniem dziecka jest skoczyć na dany obrazek. W ten sposób dziecko próbuje przedostać się na 'drugi brzeg' rzeki.
 
Zabawa muzyczno - ruchowa przy piosence "What colour are you wearing?
 
Mystery Box
Utrwalanie słownictwa, rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk.
Do wykonania Mystery Box potrzebne będzie pudełko kartonowe - wycinamy w nim otwory na ręce, a z drugiej strony otwór, przez który będziemy mogli wkładać przedmioty. Dekorujemy pudełko wg swojego pomysłu.
 
Kiedy Mystery Box będzie gotowy, Rodzic wkłada do niego poszczególne części ubrania - a cap, shorts, shoes, a T-shirt. Dziecko rozpoznaje jaki to przedmiot i wypowiada nazwę w języku angielskim.
 
Przykłady Mystery Box:

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-24