Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 140
Strona głowna  /  Aktualności

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 29.06.2021(wtorek) grupa I , II , III  
oraz dnia 30.06.2021 (środa)  grupa IV , V , VI
wychodzą do kina na seans Piotruś Królik 2.


Planowany wyjazd z przedszkola o godzinie 9.30

 

 

KONKURS PLASTYCZNY
PROMUJĄCY ZDROWE ODŻYWIANIE

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce - Zofia M gr. II

II miejsce - Alicja N gr. IV

III miejsce - Zofia Sz gr. V

Wyróżnienia:

Izabela M gr. III

Krzysztof L gr. IV

Zuzanna W gr. IV

Mateusz Z gr. IV

Hanna K gr. V

Antonina M gr. V

Udział:

Natalia M gr. I

Karolina Sz gr. II

Szymon N gr. III

Jakub i Kamil K gr. IV

Izabela B gr. V

Maksymilian M gr. V

Julia P gr. V

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 140 w Krakowie pt. "Zdrowo jem - zdrowo rosnę".
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców.

 

CELE KONKURSU:
- propagowanie diety urozmaiconej w warzywa, owoce i cenne składniki,
- rozwój świadomości zdrowotnej dzieci,
- rozwój umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

 

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy płaskiej - plakatu w formacie A4 lub A3 z zastosowaniem dowolnej techniki i narzędzi o tematyce zasad zdrowego odżywiania.
Wykonane prace prosimy dostarczyć do dnia 28.05.2021.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 01.06.2021.

 

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 140 w Krakowie.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu, promującego zdrowe odżywianie.
3. Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania dzieci zasadami zdrowego stylu życia.
4. Zasady konkursu:
- Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6 letnich i ich rodziców.
- Każde dziecko biorące udział w konkursie może przedstawić jedną pracę.
- Prace konkursowe na odwrocie powinny posiadać opis:
imię i nazwisko, wiek oraz nazwę grupy dziecka.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Format A4 lub A3, praca płaska.
7. Ostateczny termin dostarczenia prac - 28.05.2021.
8. Prace należy dostarczyć do nauczycieli grup.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 01.06.2021.
10. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
12. Organizator powołuje komisję konkursową, która dokona oceny  prac. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 oraz 5-6 latki. Kryterium oceny:
- zgodność z tematem,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania prac,
- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  • Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
  • Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
  • Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
  • Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
  • Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
  • Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.
  • Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Więcej materiałów można pobrać również ze strony spis.gov.pl/materialy-do-pobrania

 
Zgodnie z decyzją rządu, o otwarciu przedszkoli od poniedziałku 19 kwietnia, także nasze przedszkole zostanie otwarte dla wszystkich dzieci. 
 
OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
Ogrniczenie funkcjonowania przedszkola zostaje przedłużone do 18 kwietnia. Zasady pracy pozostają takie same.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rodzice mogą wystąpić  się z wnioskiem o możliwość uczestniczenia dziecka w zajęciach w Przedszkolu  w dniach  od 29.03.2021-09.04.2021 z uwagi na to, iż:

1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2) rodzice dziecka:

a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)  wykonują działania ratownicze,

f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h)  są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)   są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych,

j)   są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Dla pozostałych dzieci prowadzone są zajęcia zdalne poprzez stronę internetową przedszkola.
 
GÓRA GROSZA
 
Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do wzięcia udziału w  "Góra Grosza", zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Edycja Góry Grosza trwa do 31 maja 2021 roku.
 


 
Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną
Szanowni Państwo
Informuję, iż 09.10.2020 zostały wysłane do Państwa emaile. Jeżeli chociaż jeden z rodziów nie otrzymał wiadomości z adresu: przedszkole140@poczta.fm proszę o informację zwrotną na ten adres celem dodania do kontaktów.
 

 

Zmiana godzin otwarcia placówki
 
Od dnia 12.10.2020 przedszkole jest otwarte
w godzinach 6.30 - 16.30.
Prosimy o punktualny odbiór dzieci, ponieważ od 16.30 prowadzona jest dezynfekcja przepływowymi lampami antywirusowymi.
Umożliwia to rozłożenie w salach dywanów oraz używanie zabawek, które do tej pory ze względu na brak możliwości dezynfekcji musiały być nieużywane.
 

 

 

 
Zmiana stawki żywieniowej
 
Informuję, że od 01.10.2020 zmianie ulega kwota stawki żywieniowej.
Stawka żywieniowa wynosi 7 zł.
 

 

 
Dyżur telefoniczny nauczycieli dla rodziców:
 
Grupa I - I i II        środa miesiąca 13.30 – 14.00
Grupa II – I i III    poniedziałek miesiąca 16.00 – 16.30
Grupa III – I i III   poniedziałek miesiąca 13.30 – 14.00
Grupa IV  - I i III   czwartek miesiąca 11.30 – 12.00
Grupa V – I  i III    wtorek miesiąca 12.00 – 12.30
Grupa VI - - I i II   środa miesiąca 12.00 – 12.30
lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu
 
 

 

Adresy email do bezpośredniego kontaktu
z wychowawcą grupy:
 
Grupa   Adres e-mail
 
I            biedronki140@onet.pl
II           jagodki140@onet.pl
III         gr3.wiewiorki@gmail.com
IV         lesneduszki04@gmail.com
V           borsuki140@gmail.com
VI          jezyki@interia.eu
 
Adres email do kontaktu z dyrektorem, wicedyrektorem i sekretariatem:
przedszkole140@poczta.fm

 

 

 
„Krakowska Karta Rodzinna 3+”
oraz Karta „Rodzina N”
Prosimy o dostarczenie do sekretariatu ksera Krakowskiej Karty Rodzinnej 3 + lub Karty Kraków dla Rodziny „N”.
Dla rodzin objętych, którymś z programów stawka za godziny płatne w przedszkolu wynosi 0,50 zł, natomiast dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N" opłata wynosi 0zł.
 
 

 

 
Upoważnienia do obioru

Szanowni Rodzice,

Zamieszczamy dla Państwa wzór upoważnienia do odbioru.

Wzór upoważnienia należy pobrać, wypełnić i przynieść do przedszkola.

W upażnieniu należy wpisać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka, oprócz rodziców.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/upowaznienie-do-odbioru-dziecka(1).docx

 

 

Szanowni Rodzice

Ze względów organizacyjnych rodzice mają możliwości wchodzenia do holu przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci. 
W holu jednocześnie może przebywać czworo rodziców/opiekunów. Prosimy aby z jednym dzieckiem był jeden rodzic aby usprawnić proces przyjmowania dzieci do przedszkola. Prosimy o zminimalizowanie pobytu rodziców w przedszkolu. Jeżeli nie ma konieczności wejścia z dzieckiem, prosimy przekazać dziecko pracownikowi przedszkola.
Rodzice na teren przedszkola wchodzą bezwzględnie w maseczkach po zdezynfekowaniu rąk.
Przypominamy, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. 
Nie ma możliwości przynoszenia własnych zabawek.
 

 

 

 

 


 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Archiwum aktualności